Aage Prior

 (Pseudonym Axel Larsen)

1866-1936

ved
Per Sørensen

 

Født 14-11-1866 i København (Dosseringen 38).

Død 3-2-1936 i Usserød, begravet 9-2-1936 på Hornbæk Kirkegaard.

Gift 2-11-1894 i Brabrand Kirke med Anine Thomsen, født 14-8-1870 i Brabrand.

Han udgik fra Borgerdydsskolen på Østerbro i 1884. Derefter kom han i boghandlerlære hos Lehmann & Stage i København

1. Sep. 1884 - 1. Sep. 1887.

Var 1. Sep. 1887 - 1.Sep. 1888 medhjælper hos Zahn G. Jaensch i Dresden, 1. Okt. 1888 - Aug. 1889 hos H. le Soudier i Paris og fra Okt. 1889 hos faderen i København. Den 15. Nov. 1900 løste han borgerskab og blev optaget som kompagnon i faderens forretning den 14. Nov. 1900.

l 1906 blev han Kgl. Hofboghandler, og 1910 blev han eneindehaver efter faderens død. Han var Medlem af bestyrelsen for Boghandlermedhjælper-Foreningen 1893 - 94 og medudgiver af »Bogen«, som denne forening udgav. Han gav stødet til dannelsen af Danske Boghandleres gensidige kautionsfond og var denne institutions første direktør. På hans initiativ dannedes også Danske Boghandleres Landsforening. Han var meget politisk interesseret og var formand for Dagbladet »Hovedstaden«. Under Pseudonym Axel Larsen har han udgivet »Festskrift i Anledning af S. Børgesen & Co. 's 50 Aars Jubilæum« og »Vilhelm Priors Hofboghandel 1859 - 1909«. Til »Prior's Lommeatlas« har han tegnet flere kort, og desuden har han illustreret flere bøger og tegnet mange Julekort.

Jeg har fundet enkelte Prior postkort, der er usignerede.

 

 

 

 

Eksempel på signatur

 

 

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
 
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Postkort

Sendt 23-12-1910

Tilhører Jørgen Klingenborg

 

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri