Anna E. Munch

1876-1960

ved
Per Sørensen

Anna Elisabeth Munch blev født d. 18-6-1876 i København.

Anna Munch døde d. 9-11-1960 på Frederiksberg.

Forældrene var Professor Anders Munch og Anna Marie Nordberg.

Anna E. Munch var ugift.

Anna E. Munch var barn af en velhavende familie, hvor musik, kunst og litteratur var en naturlig del af dagligda-gen. Allerede som barn tegnede hun portrætter, og som 13-årig begyndte hun sin uddannelse til malerinde, først i Frankrig hos den anerkendte Jean Paul Laurens og senere i Danmark hos Julius Paulsen.

Fra barndomshjemmet var det historie, nordisk mytologi og grundtvigiansk kristendom, højskolen og børn, der kom til at bestemme hendes motivvalg.

Hun blev en fremragende kunstner, der i begyndelsen af karrieren var meget naturalistisk - for senere at blive meget moderne i sit udtryk. Ikke mindst på det religiøse område har hun lavet fremragende værker, og hun var meget benyttet til at male altertavler og anden kirkekunst.

På postkortområdet vises her en beskeden del af de mange postkort, hun har lavet. Postkortene er et vældigt, fint eksempel på de kunstneriske udtryk, som hun havde gennem sin karriere.
 

 

 

 

 

 

Foto tilhører Det Kongelige Bibliotek

Forskellige eksempler på signaturer

 

Dannebrogskortet

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Grænseforeningen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julen 1910

Tilhører Per Sørensen

Dateret 1910

Tilhører Per Sørensen

Sendt 11-7-1914

Tilhører Per Sørensen

Sendt Julen 1910

Tilhører Per Sørensen

Postkort skrevet af tegneren Sendt Julen 1940

Tilhører Palle K. Hansen

Tilhører Per Sørensen

Postkort dateret 2-10-1912

Tilhører Per Sørensen

Postkort dateret 30-3-1918

Tilhører Per Sørensen

Postkort dateret 12-8-1912

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Postkort dateret 17-8-1908

Tilhører Per Sørensen

Postkort dateret 10-5-1909

Tilhører Per Sørensen

Den store Jellingesten bliver til

Grænseforeningen

Tilhører Per Sørensen

Dannebrog falder ned fra himlen

Grænseforeningen

Tilhører Per Sørensen

Tyra Danebo sætter leddet i  lave

Grænseforeningen

Tilhører Per Sørensen

Kong Skjold kommer til Danmark

Grænseforeningen

Tilhører Per Sørensen

Niels Ebbesen og en fattig kone

Grænseforeningen

Tilhører Per Sørensen

Ansgar underviser danske drenge

Grænseforeningen

Tilhører Per Sørensen

Erik Plovpenning myrdes på Slien

Grænseforeningen

Tilhører Per Sørensen

Birgitte Gøye på Herlufsholm

Grænseforeningen

Tilhører Per Sørensen

Dalgas planter Heden

Grænseforeningen

Tilhører Per Sørensen

Valdemar Atterdag i Vordingborg

Grænseforeningen

Tilhører Per Sørensen

Uffe hin Spages kamp på øen i Ejderen

Grænseforeningen

Tilhører Per Sørensen

 

Postkort

Sendt 1961

Tilhører Per Sørensen

Dateret 1914

Tilhører Per Sørensen

Sendt 1932

Tilhører Per Sørensen

Børnehjælpsdag 1913

Tilhører Per Sørensen

Børnehjælpsdag

Tilhører Per Sørensen

Julen 1941

Tilhører Per Sørensen

Julen 1949

Tilhører Per Sørensen

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

   

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

   

Dobbeltkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Dobbeltkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Dobbeltkort

Julen 1935

Tilhører Per Sørensen

Dobbeltkort

Julen 1935

Tilhører Per Sørensen

Dobbeltkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri