Carl Albert Andreasen

1867-1946

ved
Per Sørensen

Født 16-10-1867 i København.

Død 12-3-1946 i ?

Uddannet som litograf.

Carl Andreasen arbejdede i mange år på trykkeriet Kruckow som driftsleder. I praksis var det ham, der  drev trykkeriet alene og skabte dets succes; men som driftsleder/ansat fik han ikke andel i de flotte driftsresultater ...
Gentagne gange prøvede Carl Andreasen at komme ud af Sophus Kruckows Litografiske Anstalt for at grundlægge sit eget firma, men en klausul om, at han ikke måtte "stjæle" kunderne, gjorde det umuligt - skønt kunderne reelt var hans egne, fordi det i praksis var ham, der drev firmaet.

For at skaffe penge til at oprette egen virksomhed gik Carl Andreasen i kompagniskab med Julius Lachmann (1883-1920), der var grosserer af jødisk herkomst. Sammen oprettede de et interessentskab den 1. juli 1911. De delte formodentlig opgaverne imellem sig, så Carl Andreasen stod for det håndværksmæssige, mens Julius Lachmann varetog regnskab og administration.
Da "Andreasen og Lachmann" begyndte, disponerede man over fire trykmaskiner og 30 ansatte. Tonen i firmaet beskrives som autoritær - og denne tone kom især fra Carl, der var af den gamle skole.

Som mange andre litografer havde Carl Andreasen også evner for at tegne, og han lavede nogle fantastiske tegninger. Det første kort er et kartonkort med 3 grise, der spiller kort - og fra omkring år 1900. Der bruger han signaturen C. Albert (jeg ved, at flere postkortsamlere har ledt efter en C. Albert; men han findes ikke - da Albert blot er Carl Andreasens mellemnavn). Kort nummer 2 viser den popularitet, varieteskuespilleren, Dagmar Hansen, havde blandt mænd (alle kender sikkert visen "Åh Dagmar") - De sidst viste kort er humorkort.

Signaturen kunne også være C. And eller Carl Andreasen.

 

 

 

 

 

Forskellige eksempler på signaturer

 

 

 

Tilhører Gorm Christensen

Tilhører Per Sørensen

Svensk variant

Tilhører Per Sørensen

Svensk variant

Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen  Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen  Tilhører Per Sørensen 
Tilhører Per Sørensen  Tilhører Per Sørensen  Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Tilhører

 Henrik Selsøe Sørensen

 

Postkort

Til det svenske marked

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Sendt 1908

Tilhører Per Sørensen

 

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri