Christian Tom-Petersen

1899-1992

ved
Per Sørensen

Chr. Tom-Petersen blev født d. 10-8-1899 i København.

Chr. Tom-Petersen døde d. 25-12-1992 i København.

 

Forældrene var Kunstmaleren Peter Tom-Petersen og Marie Elisabeth Lorentzen.

Chr. Tom Petersen blev gift 1. gang med Henriette Creutz d. 2-6-1929 og 2. gang med tegneren Inge Spanding d. 6-6-1942.

 

Christian Tom-Petersen var søn af den kendte maler og tegner Peter Tom-Petersen og har sikkert allerede fra barndommen været inspireret af faderens arbejde.

Efter en periode på Teknisk Skole begyndte han på Kunstakademiets arkitektlinje og senere på bygningslinjen, da interessen for arkitektur var stor.

Maleriet havde dog også hans store interesse, så fra 1920-1923 gik han på Akademiets malerskole hos Aksel Jørgensen.

Det blev dog mest tegningen, der kom til at præge hans produktion, og han skrev selv i "Saadan tegner Vi" i 1948:

"Der blev hurtigt gang i tegningerne, der i bred og god flom er væltet ud over land og folk. Når der er gang i den slags, bliver det hurtigt et blandet menageri, der spænder over meget, fra Ex-Libris til poser med hønsefoder, aktiebreve, smykker, møbler, julekort, telegrammer, cigaretpakninger, illustrationer og bogomslag. Ja, det er et liv! En overgang var provinsgader mit speciale, de fleste provinsbyer er blevet velsignet med et par kilometer. Samtlige Algader, Sønder-, Øster- og Vestergader har jeg tegnet, enten i højt solskin eller høj, hvid sne."

Han har ligeledes sat sit præg på tegnerfaget som organisationsmand. Gennem en menneskealder var han i bestyrelsen for Tegnerforbundet, hvor han var formand i perioden 1951-1972. Han tog også initiativ til stiftelsen af organisationen "Nordiske tegnere", hvor han var formand i perioden 1959-61.

Sideløbende med sin karriere som tegner var han tegnelærer ved Tegne- og Kunstindustriskolen fra 1945-1972 .

 

Produktionen af postkort har været enorm og har været en væsentlig indtægtskilde i perioder, og som han selv skrev, var der ikke den by, han ikke har lavet stregtegninger af.

Hans kendskab til bygningsteknik og arkitektur fornægter sig ikke, da alle de tegnede postkort er utrolig smukke og tegnet med stor akkuratesse - her vises et lille uddrag af hans postkortproduktion, som formentlig, ifølge Chr. Tom-Petersen selv, overstiger langt over 2000 forskellige, topografiske motiver.

I familien er der kunstneriske gener, der er nedarvet. Således er 2 sønner blevet kunstnere - Christian Ditlev Tom-Petersen, f. i 1945, er en kendt, dansk scenograf, og Jesper Tom-Petersen, f. i 1946, er uddannet tegner med bl.a. en stor produktion af fantastiske illustrationer til børnebilledbøger, tegneserier og billedhæfter for voksne.

Se siden med faderen: Peter Tom-Petersen 1861-1926

 

 

 

 

 

Forskellige eksempler på signaturer

   

 

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Skive set fra Skovbakken

Sendt d. 23-12-1927

Tilhører Per Sørensen

Sendt d. 21-12-1941

Tilhører Per Sørensen

Herning. Kirken

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Christiansborg Slot

Tilhører Per Sørensen

Sendt d. 23-12-1938

Tilhører Per Sørensen

Sendt d. 22-12-1931

Tilhører Per Sørensen

Sendt julen 1949

Tilhører Per Sørensen

Bornholm. Hammershus

Sendt julen 1940

Tilhører Per Sørensen

Koldinghus

Tilhører Per Sørensen

Koldinghus. Slotsruin

Tilhører Per Sørensen

Koldinghus. Slotsruin

Tilhører Per Sørensen

Kolding. Sct. Nikolaj Kirke

Tilhører Per Sørensen

Sendt julen 1933

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Uden Forlag

Sendt Julen 1937

Tilhører Per Sørensen

Uden Forlag

Sendt Julen 1936

Tilhører Palle K. Hansen

Uden Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Uden Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Uden Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Uden Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Uden Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Uden Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Uden Forlag

Sendt Julen 1936

Tilhører Per Sørensen

Uden Forlag

Sendt Julen 1936

Tilhører Palle K. Hansen

Uden Forlag

Sendt Julen 1933

Tilhører Palle K. Hansen

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri