Djalmar Christofersen

1867-1924

ved
Per Sørensen

Djalmar Christofersen blev født d. 16-11-1867 i København.

Han døde d. 5-11-1924 i København

Der kendes intet til Djalmar Christofersens barndom.

Han blev udlært telegrafist og var helt til sin død Telegrafbestyrer på Toldboden i København.

Djalmar Christofersen havde ingen uddannelse som tegner - hverken fra tegneskole eller akademi. Som autodidakt tegner fik han ansættelse indenfor den spirende arbejderbevægelse i Socialdemokratiet. Fra 1880´erne begyndte han at tegne til arbejderbevægelsens satireblad "Ravnen", som er et modstykke til de borgerliges satireblad "Punch". Igennem en lang årrække var han bladets hovedtegner, og omkring århundredeskiftet var han meget produktiv i bladet. Det aftog dog lidt efterhånden, idet han blev ansat som fast medarbejder på Social Demokraten som tegner af de aktuelle begivenheder i avisen. Efter første verdenskrig vandt fotografiet mere og mere indpas, og hans betydning som dagsaktuel tegnerapporter blev mindre.

På postkortområdet er det særlig kartonkortene fra før år 1900, han har lavet nogle stykker af, og hos Sally Friedlænders Kunstforlag genfinder vi mindst 2 kort; men der har sikkert været nogle flere.

I 1904 grundlagdes Børnehjælpsdagene af Lægen, Johan Carlsen, og allerede fra begyndelsen deltog dygtige, danske kunstnere, uden beregning, med plakater, postkort og andet PR-materiale. Djalmar Christofersen tegnede plakaterne de første 4 år og leverede også 2 tegninger af H. C. Andersens eventyr til postkort i 1907. Disse 2 postkort, "Tommelise" og "Kejserens nye Klæder", er kommet i meget store mængder og er, den dag i dag, almindeligt forekommen-de blandt postkortsamlere.

Det virker, som om han også har haft journalistisk arbejde, idet han bl.a. skrev flere filmmanuskripter til stumfilm.

Både Djalmar Christofersens samtid og eftertid har været kritisk overfor hans arbejde, bl.a. skrives i C. E. Jensens Karikatur-album, bind II fra 1907 "Djalmar Christofersen har hverken gået på akademi eller malerskole, men har dog en gang opnået at få et billede "Efterår i Dyrehaven" udstillet på Charlottenborg; han er journalistisk tegner og illustrator og har i en årrække forsynet »Ravnen« med dens fleste Billeder. Hans Mangel på uddannelse røber sig i hans tegningers dilettantmæssige usikkerhed, men han morer jævnlig ved groteske påfund".

I Arbejderbevægelsens årsskrift fra 1999 findes en artikel af Harald Wolbersen "En bladtegner i ABA", hvori der skrives "Skønt Christofersen var meget alsidig i sin produktion som bladtegner, blev han aldrig en del af den etablerede kunstverden og var dermed dømt til glemsel for de næste generationer. Ikke engang deltagelsen i et par udstillinger på Charlottenborg i 1922 kunne ændre på det".

Han var måske nok ikke en del af det etablerede kunstmiljø; men det var der mange andre tegnere, der heller ikke var, da de mere anså sig selv som håndvær-kere end som kunstnere. Djalmar Christofersen var både med, da Tegnerforbundet oprettedes og var med i forskellige omtaler af danske tegnere på lige fod med de andre.

Wolbersen skrev: "Christofersen fik mavesår og blev opereret på Rigshospitalet i 1923. For at tjene nogle penge beder han "Social Demokraten" om enkle opgaver, som han kan udføre, mens han er på rekreation i Jylland. I 1924 forlader han sin lejlighed på Amager. Han døde d. 5-11-1924 i København af underlivsbetændelse.

 

 

 

 

 

Foto fra ugebladet "Hver 8. Dag" 22-11-1918
Forskellige eksempler på signaturer
 

Djalmar Christofersens selvportræt

 

Kartonkort o. 1895-1900

Sally Friedlænder nr. 442

"Besøg i Stiftelsen"

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1895-1900

Sally Friedlænder nr. 496

"En Fandens Mælkebøtte"

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1895-1900

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort Dateret 1897

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1895-1900

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1895-1900

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Dateret 10-10-1897

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1895-1900

Tilhører Per Sørensen

 

Håndkoloreret

Postkort solgt til fordel for

Børnehjælpsdagen i 1907

Tilhører Per Sørensen

Postkort solgt til fordel for

Børnehjælpsdagen i 1907

Tilhører Per Sørensen

Postkort solgt til fordel for

Børnehjælpsdagen i 1907

Tilhører Per Sørensen

 

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri