Erik Fogh Nielsen

1934-2012

ved
Per Sørensen

Erik Fogh Nielsen blev født d. 2-2 1934 i Århus.

Erik Fogh Nielsen døde d. 14.2.2012 i Vejle.

Forældrene var Tømremester N. K. Nielsen og Asta Nielsen, Århus.

Erik Nielsen blev gift d. 31-1-1959 med Myrna Resen.

Erik Fogh Nielsen var uddannet lærer fra Århus Seminarium.

Som kunstner var Erik Fogh Nielsen autodidakt – men kunsten har hele livet stået hans hjerte nær, og han var, i en menneskealder, en meget afholdt formningslærer på Vandel Skole.

Kunstnerisk var det naturen, havet og bygninger, der var de foretrukne motiver. I begyndelsen af sin karriere malede han mange oliemalerier; men oliemaleriet blev fortrængt af lysten til at frembringe keramik. Senere var det tegning med blyant, kul og tusch. De sidste mange år var det dog mest tuschtegninger og akvareller, han lavede.

Erik Fogh Nielsen var medstifter af kunstnergruppen ”Randbølgruppen” og i mange år primus motor ved den årlige Pinseudstillling. Erik Fogh Nielsen har deltaget i ca. 200 udstil-linger.

I 2008 fik den kendte postkortsamler, Gorm Christensen, Limskov, kontakt med Erik Fogh Nielsen, og han købte originaltegningen til "Jul på Engelsholm Højskole" med et lystigt nissemotiv. Gorm Christensen kendte de gamle postkort med nisser i bybilledet og fik derefter trykt postkort af tegningen. Det blev startskuddet til den viste række af ”Nisser i bybilledet” - tegnet af Erik Fogh Nielsen med Gorm Christensen som udgiver.

Der er nu (2014) udgivet 13 forskellige postkort, alle tegnet af Erik Fogh Nielsen - undtagen kort 12-13, som er tegnet af Hans Suhr.

Tak for venlig imødekommenhed til Erik Fogh Nielsens hustru, Myrna Nielsen, og Gorm Christensen for tilladelsen til at skrive denne lille biografi. 

 

 

 

 

 

Eksempel på signatur

 

Engelsholm Højskole

nr. 1-08

Tilhører Per Sørensen

Jelling Højene

nr. 2-09

Tilhører Per Sørensen

Rudkøbing Gl. Rådhus

nr. 1-09

Tilhører Per Sørensen

Bredsten Kirke

nr. 4-09

Tilhører Per Sørensen

Jelling Kirke

nr. 5-10

Tilhører Per Sørensen

Jelling, Uffe Stenen

nr. 6-10

Tilhører Per Sørensen

Harald Blåtand

nr. 7-11

Tilhører Per Sørensen

Jelling, Faarup Sø

nr. 8-11

Tilhører Per Sørensen

Billund

nr. 9-11

Tilhører Per Sørensen

Vejle Torvet

nr. 10-12

Tilhører Per Sørensen

Vejle Bryggen

nr. 11-12

Tilhører Per Sørensen

Jelling Kirke

Kunstner: Hans Suhr

nr. 12-13

Tilhører Per Sørensen

Vejle Nissetoget

nr. 13-14

Tilhører Per Sørensen

Egtved Turistbureau

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Egtved Turistbureau

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Egtved Turistbureau

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri