Georg Tormer

1881-1933

ved
Per Sørensen

Georg Andersen (navneforandring til Tormer i 1908) blev født d. 8-8-1881 i København.

Georg Tormer døde d. 3-4-1933 i København.

Faderen var Snedkermester Niels Andersen.

Georg Tormer blev gift med Blenda Tormer i 1908.

Tegneren Georg Tormer havde i 1898 taget alm. forberedelseseksamen på Melchiors Borger- og Realskole i Nørregade i København. Han kom efter skolen til Postetaten, hvor han arbejdede som postekspedient. Samtidig med gik han på Gustav og Sophus Vermehrens Tegneskole, da han havde en drøm om at komme på Kunstakademiet. Imidlertid fik han så meget arbejde som tegner, at han aldrig fik tid til at komme på akademiet. Han blev dagbladstegner på dagbladet "Klokken 12", og da bladet ophørte i 1909, havde Tormer allerede fået ansættelse på Nationaltidende, hvor han var fra 1908-1914. Tormer lavede en del biografplakater og almindelige plakater, som for de flestes vedkommende blev trykt hos Andreasen og Lachmann. I 1914 begyndte Tormer at arbejde for Allers etablissement, og det fortsatte han med indtil sin alt for tidlige død i 1933.

Hans første arbejder for bladet var sort-hvide tegninger til verdenskrigen 1914-18. Men snart var han mellem forsidetegnerne. På alle måder fik hans uomtvistelige
tegnetalent lov til at udfolde sig indenfor det Allerske
Etablissement. Hans utrolige energi blev brugt som illustrator af de historiske artikler red. Victor Foss indførte i Familie-Journalen. Der findes mange beviser på, at netop disse tegningers korrekthed har vakt den historiske interesse blandt læserne. Noveller og romaner fik liv ved hans tegninger, ja, selv ved Nordisk Mønster Tidende har han tegnet kostumer. Hans streg, der var så karakteristisk,
blev tit troet at være engelsk. Perioden 1918 til 1921 var særlig produktiv. Samtidig med det enorme arbejde på Familie-Journalen blev han brugt ved en række forlag som bogillustrator. Han var bl.a. en flittig medarbejder ved Chr. Erichsens Forlag. Han tegnede til de dengang så kendte børneblade ,,Mit Blad", "Børnenes Ugeblad" og senere ,,Børnevennen".
Et særligt kapitel kunne man vie Tormers arbejde ved
utallige julehefter og almanakker, som han har illustreret
til. Alle Chr. Erichsens julebøger, først og fremmest "Min
egen Julebog", men også Grønvald-Fynbo og Pinholts
kendte hefter: "Historiebogen - Børnenes Julebog", samt
"Den lille Historiebog" har haft glæde af Tormers illustra-
tionskunst. I sine sidste år var det Pressens almanak
"Danmark", fra Gyldendals forlag, under redaktion af
Victor Foss, der havde Tormer som medarbejder.

På postkortområdet findes der kun meget få postkort, på trods af, at han har været utrolig produktiv på alle andre områder af en dygtig tegners virke.

En stor del af de biografiske oplysninger på denne side er skrevet i marts 1961 af E. K. Johansson, der var redaktør af dukketeaterbladet "Suffløren".

 

 

 

 

 

Forskellige eksempler på signaturer

Det er sikkert de færreste, der ved, at det er Georg Tormer, der har tegnet Nordisk Films ikoniske logo

 

J. S. Eneret

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Forlag F. Thomsen

Vikingehøi - Haderslev

Sendt 17-10-1921

Tilhører Per Sørensen

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Reklamekort - Phillips

Kristeligt Folkebiblioteks Forlag

Tilhører Per Sørensen

     

Andreasen & Lachmann

Håndværkerforeningen i Kbh.

Sendt 27-2-1925

Tilhører Per Sørensen

     

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri