Hakon Spliid

1893-1959

ved
Per Sørensen

Hakon Spliid blev født d. 24-4-1893 i København.

Hakon Spliid døde d. 30-8-1959 i Gentofte.

Forældrene var Bagermester Jens Spliid og Emilie Spliid, født Andersen.

Hakon Spliid blev gift:

1. gang d. 22-11-1921 med Carla Knudsen i Skovshoved.

2. gang d. 23-12-1930 med Hulda Pallesen i Gentofte.

Det var oprindeligt meningen, at Hakon Spliid skulle gå i faderens fodspor, og han blev uddannet til konditor i 1911. Trangen til at tegne var dog så stor, at han uddannede sig til tegner på Teknisk Skole i København i perioden 1916-1920, samtidig gik han på Kunsthåndværkerlinien og i 1921 på Statens Tegnelærerkursus 1921.

Spliid blev en meget dygtig tegner, der kunne gengive motiver ned til mindste nøjagtighed. Han blev ivrigt benyttet i reklameverdenen, og meget hurtigt blev han også tegnelærer - først ved Københavns Tekniske Skole, derefter i Gentofte fra 1935 og til sin død i 1959.

I bladet "Avertering" kunne man læse følgende om Hakon Spliid i 1936:

Blandt vore mange udmærkede Tegnere indtager Hakon Spliid en absolut særstilling. Hans Streg røber nemlig ikke blot den rent tekniske Kunnen, men hans Helhedsopfattelse af Tingenes Liv og Væsen er set med en Kunstners vaagne Øje og fæstnet til Papiret med en sjælden Kærlighed til Opgaven. Ud af ofte haarde og tunge Motiver skaber hans følsomme Sind et stemningsbevæget Nature-morte, hvis lette atmosfæriske Tone med det legende Lys og de flygtende Skygger vidner om den sande Kunstners Evne til at skelne mellem det væsentlige og det uvæsentlige. Også han Plakattegninger og Annoncetegninger viser hans særprægede Evner - Men hans virkelige Indsats i dansk Tegnekunst er hans yndefulde tegninger af Kirkebygninger og Huse.

På postkortområdet var det mest pennetegninger af forskellige bygninger og lokaliteter, der blev produceret i meget store mængder, og her på siden er der kun vist et lille uddrag af hans meget store produktion.

 

 

 

 

 

 

Forskellige eksempler på signaturer
 

En af  Hakon Spliids kendte Ribe plakater

Originaltegning tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julen 1928

Tilhører Per Sørensen

Julen 1932

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julen 1929

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julen 1929

Tilhører Per Sørensen

Julen 1939

Tilhører Per Sørensen

Julen 1939

Tilhører Per Sørensen

Julen 1930

Tilhører Per Sørensen

Julen 1932

Tilhører Per Sørensen

   

Julen 1929

Tilhører Per Sørensen

Julen 1929

Tilhører Per Sørensen

   

Julen 1921

Tilhører Per Sørensen

Julen 1930

Tilhører Per Sørensen

Julen 1930

Tilhører Per Sørensen

Julen 1930

Tilhører Per Sørensen1928

Julen 1928

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julen 1928

Tilhører Per Sørensen

Julen 1928

Tilhører Per Sørensen

 

Julen 1928

Tilhører Per Sørensen

Julen 1929

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

 
 

Julen 1929

Tilhører Per Sørensen

Julen 1929

Tilhører Per Sørensen

Julen 1929

Tilhører Per Sørensen

 

Julen 1930

Tilhører Per Sørensen

Julen 1928

Tilhører Per Sørensen

Julen 1928

Tilhører Per Sørensen

Julen 1928

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Julen 1945

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julen 1945

Tilhører Per Sørensen

Julen 1943

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julen 1950

Tilhører Per Sørensen

Julen 1943

Tilhører Per Sørensen

Julen 1947

Tilhører Per Sørensen

Julen 1951

Tilhører Per Sørensen

Julen 1947

Tilhører Per Sørensen

Julen 1941

Tilhører Per Sørensen

Julen 1944

Tilhører Per Sørensen

   

Julen 1942

Tilhører Per Sørensen

Uden Forlag

Julen 1946

Tilhører Per Sørensen

   

Julen 1940

Tilhører Per Sørensen

Julen 1943

Tilhører Per Sørensen

Julen 1942

Tilhører Per Sørensen

Julen 1940

Tilhører Per Sørensen

Julen 1943

Tilhører Per Sørensen

Julen 1965

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julen 1947

Tilhører Per Sørensen

Julen 1949

Tilhører Per Sørensen

Julen 1947

Tilhører Per Sørensen

Reklamekort

Tilhører Per Sørensen

Julen 1918

Tilhører Per Sørensen

Julen 1935

Tilhører Per Sørensen

Julen 1930

Tilhører Per Sørensen

Julen 1947

Tilhører Per Sørensen

Julen 1936

Tilhører Per Sørensen

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Julen 1939

Tilhører Per Sørensen

Julen 1938

Tilhører Per Sørensen

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri