Hans Bendix

1898-1984

ved
Per Sørensen

Hans Bendix blev født d. 19-1-1898 i København.

Hans Bendix døde d. 10-12-1984 i København.

Forældrene var Grosserer Louis Bendix og Minna Petersen.

Hans Bendix blev gift med Karen Petersen d. 2-3-1925 i København.

Efter skolen blev Hans Bendix sendt til udlandet for at få en uddannelse - først til London, hvor han var modetegner hos Winch, Jones & Co. - Så til Paris, hvor han kortvarigt var på et par malerskoler i 1918.

I 1922 blev han ansat som Bladtegner på Social-Demokraten. Han blev hurtigt kendt for sine fine reportagetegninger. I slutningen af 1920´erne begyndte han at tegne politiske satiretegninger - som udvidedes i 1930´erne til også at omhandle satiriske tegninger om nazismen, som han var en stor modstander af.

Hans Bendix tegnede indenfor alle kategorier af bladtegning: Politisk Satire, teatertegning, portrættegning og reportage-tegning fra retssale.

Han kom til at lave illustrationer til mange aviser og ugeblade.

Han har ligeledes skrevet mange bøger, som han selv har illustreret.

På postkortområdet findes der desværre kun ganske få serier, og hans postkort er vanskelige at finde.

 

 

 

 

 

Forskellige eksempler på signaturer

 

Postkort

Børnehjælpsdagen 1935

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Uden forlag

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Danske Bladtegnere

Rasmus Navers Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Danske Bladtegnere

Rasmus Navers Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tobiasens Kunstnerkort

Sendt Julen 1937

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tobiasens Kunstnerkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tobiasens Kunstnerkort

Sendt Julen 1944

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tobiasens Kunstnerkort

Ubrugt

Tilhører Palle K. Hansen

     

Postkort

Tobiasens Kunstnerkort

Sendt Julen 1942

Tilhører Per Sørensen

     

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri