Hans Kristiansen

1888-1958

ved
Per Sørensen

Hans Peder Ludvig Kristiansen blev født d. 19-7-1888 på Sct. Jørgensbjerg ved Roskilde.

Hans Kristiansen døde d. 13-11-1958 i Roskilde.

Forældrene var Indsidder Hans Kristiansen og Ane Kirstine Andersen.

Hans Kristiansen blev gift med Helga Emilie Kristiansen d. 26-6-1929 i København.

Det er meget lidt, det har være muligt at finde om Hans Kristiansen. Hvor han har fået sin uddannelse som kunstmaler og tegner, har det ikke været muligt at finde ud af, måske er han autodidakt. Hvad han har lavet den første halvdel af sit liv vides ikke; men han nævnes flere steder som Roskildekunstneren. Roskilde er byen, hvor han også er født. Han har, i en periode af sit liv, boet i København; men o. 1931-35 bosatte han sig på Fløngvej nr. 56 i Hedehusene.

Han har i sidste halvdel af sit liv levet af at tegne og male akvareller og malerier, som er blevet tryk til postkort. De fleste af disse postkort er udkommet på hans eget kunstforlag. Faktisk har Hans Kristiansens Kunstforlag haft to adresser i en periode - Dels hjemme i privaten i Hedehusene og et kontor på Enghavevej 72, København V.

Disse postkort er kommet i meget store mængder, og her på siden findes kun et lille uddrag af de mange, fine landskabs- og bymotiver, som er blevet brugt til postkort. Mange af disse malerier og akvareller er sikkert sidenhen blevet indrammet og solgt på udstillinger og hos glarmestre. Hos glarmesteren købte almindelige danskere "kunst", som var til at betale, og som kunne hænges op som sofastykke. I april 1953 havde han en udstilling på Hotel Prinsen i Roskilde - Lad os se, hvad udstillingsanmelderen skrev i Roskilde Avis d. 24-4-1953:

Maleriudstilling med Fremskridtslinie

Tegneren og Maleren Hans Kristiansen, hvis Udstilling paa Hotel Prinsen som omtalt aabnedes i Gaar, gaar i det store og Hele ikke udenfor de fastlagte Rammer for de saakaldte "pæne" Billeder. Uden i mindste Maade at beskylde ham for nogen Form for Fiduseri kan man sige, at det gennemgaaende tydeligt mærkes i saavel Tegninger som Akvareller og Olie, at Kristiansen i mange Aar har beskæftiget sig med Bogillustrationer og saavel tegnede som malede Postkort - Dette gaar igen især i en Række ganske smaa Malerier af bl.a. Rundetaarn, Raadhustaarnet, Rosenborg Slot m. fl. som i Farvevalg og minutiøs Tegning er glimrende egnede til Prospektkort-Reproduktioner. De lidt større Arbejder fører denne Linie videre i bedste Tegneskolelinier - Der er ingen Tvivl om, hvad der hvad, Himlen er blaa, Græsset grønt, Træerne brune og Husene røde og hvide. I de senere Malerier Har kunstneren dog forsøgt at give sine Billeder "Air" ved en udvisket Streg og et mere umiddelbart Farvevalg, men endnu metrer han ikke Stilen, og kun i enkelte Billeder - det gælder f. Eks. Akvarellen "Skibet, Torvegade, Amager" og i Oliebilledet "Træer - Farum", - har han fundet noget af den Personlighed, han aabenbart søger efter mange Aars Staaen stille i Prospektbranchen. Forhaabentlig lader han sig rive løs, for selv om Maleren selv paastaar, at han er for gammel til at lægge Linien om, er der dog mange Ting, der tyder paa, at om han dyrkede det følte og lod haant om det saakaldte "pæne" ville han vinde adskilligt. - Der er under alle omstændigheder en Fremskridtslinie at spore i denne Udstilling.

 

 

 

 

 

 

Foto tilhører barnebarnet Erik Wreford
Forskellige eksempler på signaturer

Forlag 1 - Ukendt Forlag 2 - Eget Forlag
Forlag 3 - Eget Forlag Forlag 4 - Eget Forlag
Forlag 5 - Eget Forlag Forlag 6 - Eget Forlag
Forlag 7 - Eget Forlag  
 

Original akvarel dateret 1933 - Tilhører Per Sørensen

Dobbelt Kort

Uden Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Dobbelt Kort

Uden Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Dobbelt Kort

Uden Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Dobbelt Kort

Uden Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Uden Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Uden Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Uden Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Uden Forlag

Sendt Julen 1936

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Uden Forlag

Sendt Julen 1935

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Uden Forlag

Sendt Julen 1937

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Uden Forlag

Sendt Julen 1935

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Uden Forlag

Sendt Julen 1942

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Uden Forlag

Sendt Julen 1934

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Uden Forlag

Sendt Julen 1933

Tilhører Per Sørensen

Dobbeltkort

Uden Forlag

Udateret

Tilhører Per Sørensen

A. Lützens Boghandel Svendborg

Sendt Julen 1947

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Uden Forlag

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Uden Forlag

Sendt Julen 1937

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Uden Forlag

Sendt Julen 1938

Tilhører Per Sørensen

Dobbeltkort

Uden Forlag

Dateret Julen 1959

Tilhører Per Sørensen

   

Postkort

Stenders Forlag

Sendt Julen 1934

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Stenders Forlag

Sendt Julen 1933

Tilhører Per Sørensen

   
 

Postkort

Stenders Forlag

Serie 250

Sendt Julen 1938

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Stenders Forlag

Serie 250

Sendt Julen 1953

Tilhører Per Sørensen

 

Postkort

Stenders Forlag

Serie 252

Sendt Julen 1937

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Stenders Forlag

Serie 252

Sendt Julen 1937

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 1057

Sendt Julen 1947

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 1057

Sendt Julen 1943

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 1057

Sendt Julen 1942

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Dansk Arbejde

Sendt Julen 1934

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Dansk Arbejde

Serie 1202 A

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Dansk Arbejde

Serie 1202 A

Sendt Julen 1939

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Dansk Arbejde

Serie 1202 A

Sendt Julen 1938

Tilhører Per Sørensen

     
     

Postkort

K. Witt Møllers Forlag

Serie 1800

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 1 - Ukendt

Serie 2

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 1 - Ukendt

Serie 2

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 1 - Ukendt

Serie 2

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 1 - Ukendt

Serie 2

Sendt Julen 1937

Tilhører

Palle Kirkegaard Hansen

Postkort

Forlag 1 - Ukendt

Serie 2

Sendt Julen 1935

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 1 - Ukendt

Serie 2

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 1 - Ukendt

Serie 3

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 1 - Ukendt

Serie 3

Sendt Julen 1940

Tilhører Per Sørensen

 

Postkort

Forlag 1 - Ukendt

Serie 4

Sendt 1938

Tilhører Per Sørensen

 

Postkort

Forlag 1 - Ukendt

Serie 6

Sendt Julen 1936

Tilhører

Palle Kirkegaard Hansen

Postkort

Forlag 1 - Ukendt

Serie 6

Sendt Julen 1939

Tilhører

Palle Kirkegaard Hansen

Postkort

Forlag 1 - Ukendt

Serie 7

"Ved Stranden"

Dateret 1936

Sendt 31-12-1937

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 1 - Ukendt

Serie 10

Sendt 24-12-1938

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 1 - Ukendt

Serie 11

"Smedie i Kolding"

Sendt 23-12-1939

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 1 - Ukendt

Serie 12

Sendt Julen 1941

Tilhører Per Sørensen

   

Postkort

Forlag 1 - Ukendt

Serie 12

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 1 - Ukendt

Serie 13

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

   

Postkort

Forlag 2 - Eget Forlag

Sendt 27-12-1939

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 2 - Eget Forlag

Sendt 23-12-1941

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 2 - Eget Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 2 - Eget Forlag

Sendt 22-12-1940

Tilhører

Palle Kirkegaard Hansen

   
   

Postkort

Forlag 3 - Eget Forlag

Sendt Julen 1944

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 3 - Eget Forlag

Sendt Julen 1943

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 3 - Eget Forlag

Hotel Astoria i Kbh.

Sendt Julen 1945

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 3 - Eget Forlag

Sendt Julen 1943

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 3 - Eget Forlag

"Vigerslev gl. Smedie"

Sendt Julen 1945

Tilhører

Palle Kirkegaard Hansen

Postkort

Forlag 4 - Eget Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 4 - Eget Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 4 - Eget Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 4 - Eget Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen 

Postkort

Forlag 4 - Eget Forlag

Sendt Julen 1956

Tilhører Per Sørensen 

Postkort

Forlag 4 - Eget Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 4 - Eget Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 4 - Eget Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 4 - Eget Forlag

Den Gamle By - Aarhus

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

 

Postkort

Forlag 4 - Eget Forlag

Sendt Julen 1942

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 4 - Eget Forlag

Sendt 1997

Tilhører Per Sørensen

 

Postkort

Forlag 5 - Eget Forlag

Sendt julen 1951

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 5 - Eget Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 5 - Eget Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 5 - Eget Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 5 - Eget Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 5 - Eget Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 5 - Eget Forlag

Sendt Julen 1949

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 5 - Eget Forlag

Sendt Julen 1948

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 5 - Eget Forlag

Sendt Julen 1949

Tilhører Per Sørensen

     
     

Postkort

Forlag 6 - Eget Forlag

"Ved Stranden"

Sendt Julen 1951

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 6 - Eget Forlag

Sendt Julen 1950

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 6 - Eget Forlag

"Fløng Kirke"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 6 - Eget Forlag

"Fra Havdrup"

Sendt Julen 1969

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 6 - Eget Forlag

"Fra Soderup"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 6 - Eget Forlag

Sendt Julen 1950

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 6 - Eget Forlag

"Fra Rødovre"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 6 - Eget Forlag

"Fra Solrød"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 6 - Eget Forlag

"Fra Farum"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 7 - Eget Forlag

Sendt Julen 1940

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 7 - Eget Forlag

"Christianshavns Kanal"

Sendt Julen 1956

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 7 - Eget Forlag

"Fra Kallerup"

Sendt Julen 1946

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 7 - Eget Forlag

"Hestgarde Kasernen"

Sendt Julen 1946

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 7 - Eget Forlag

Sendt Julen 1946

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 7 - Eget Forlag

Sendt Julen 1957

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 7 - Eget Forlag

Sendt Julen 1942

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 7 - Eget Forlag

Sendt Julen 1945

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 7 - Eget Forlag

Sendt Julen 1947

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 7 - Eget Forlag

Ubrugt

Tilhører

 Palle Kirkegaard Hansen

Postkort

Forlag 7 - Eget Forlag

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Forlag 7 - Eget Forlag

Sendt 10-12-1949

Tilhører Per Sørensen

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri