Henning Knudsen

1908-1980

ved
Per Sørensen

Henning Knudsen blev født d. 4-9-1908 i Aalborg.

Henning Knudsen døde d. 5-7-1980 i Aalborg.

Forældrene var Malermester Peter Nikolaj Knudsen og Thyra Amalie Jensen

Henning Knudsen blev gift med keramikeren Inger Sanne Baylum Pedersen i 1939.

Oprindelig var Henning Knudsen uddannet indenfor kontorfaget; men det kedede ham så meget, at han blev ansat som dekorationsmaler hos sin far.

Som ganske ung, o. 1935, frekventerede han i et år Det Kejserlige Kunstakademi Wien; men nazisternes fremmarch i Østrig brød Henning Knudsen sig ikke om, så han drog hjem og fortsatte i faderens malerfirma. De mange år i malerhåndværket var slidsomt for kroppen, så firmaet blev solgt i 1952 da faderen gik på folkepension. Først der sprang han ud i det og åbnede et atelier og tegneskole sammen med sin ægtefælle, der også var kunstner. På trods af det daglige virke som håndværksmaler, lykkedes det at holde mange udstillinger med  hans finurlige tegninger og smukke akvareller. Allerede længe inden malerfirmaet blev solgt, var han begyndt af lave satiretegninger til Søndagstillægget ved Aalborg Stiftstidende - Disse mange tegninger kom hver søndag i en lang årrække. Henning Knudsen og fruen Sanne begyndte at arbejde med keramikfigurer, og dette blev en stor succes.

Mange små publikationer med tegninger, vers og lyrik er fremkommet af Henning Knudsen. Men mange lå blot i Ateliet og var aldrig blevet pligtafleveret til Det kongelige Bibliotek - hvilket gør dem uhyre sjældne at anskaffe i dag.

På postkortområdet finder vi de smukkeste spejderkort, man kan tænke sig. Her beskæftiger han sig med spejdere og småkræ, som han kaldte de små insekter, hans pen frembragte. Ligeledes ser vi også reklamepostkort for en restaurant i Aalborg.

Som kildemateriale er brugt bogen - Ole Bergh: Portræt af en klovn - Udgivet af Mammen og Drescher A/S i Aalborg 1979.

 

 

 

 

 

Eksempel på signatur

 

 

Selvportræt - Aarhus Stiftstidende 1955

Fra bogen "Philosophie og fritstaaende Øvelser" 1947

Postkort

Søren Hempels Eftf. Bogtr. Aalborg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Søren Hempels Eftf. Bogtr. Aalborg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Søren Hempels Eftf. Bogtr. Aalborg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Søren Hempels Eftf. Bogtr. Aalborg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Søren Hempels Eftf. Bogtr. Aalborg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Søren Hempels Eftf. Bogtr. Aalborg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Kunstudstilling Roldhøj

3.-24. December 1960

Sendt 2-12-1960

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

   

Postkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

   

Reklamepostkort

Ristorante - Italiano

Aalborg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Reklamepostkort

Ristorante - Italiano

Aalborg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Reklamepostkort

Ristorante - Italiano

Aalborg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Reklamepostkort

Ristorante - Italiano

Aalborg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Reklamepostkort

Ristorante - Italiano

Aalborg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri