Leif Ragn Jensen

1911-1993

ved
Per Sørensen

Leif Ragn Jensen blev født d. 17-4-1911 i København.

Leif Ragn Jensen døde d. 28-6-1993 i Silkeborg.

Forældrene var Malermester Jens Alfred Jensen og Inger Alfrida Rasmussen.

Leif Ragn Jensen blev gift med Johanne Hausgaard Priess      d. 28-7-1940 i Glyngøre.

Allerede i drengeårene færdedes Leif Ragn Jensen hjemmevant i skoven, hvor han tegnede dyr og fugle i naturen.

Efter skolen valgte han at få en uddannelse som forstmand, og i 1932 tog han skovfogedeksamen. Senere fik han også en skytteuddannelse på Gavnø.

Som tegner og maler var han autodidakt.

Efter færdiguddannelsen som forstmand havde han, i begyndelsen af 1930´erne, ansættelse på Bregentved og Gavnø Godser, senere som leder af militærnægterlejren Kompedal Plantage ved Viborg.

I slutningen af 1930´erne begyndte han også at illustrere forskellige jagttidsskrifter og naturtidsskrifter - sideløbende med sit job i Kompedal Plantage.

Da tyskerne i 1943 fratog ham jobbet som leder af militærnægterlejren Kompedal Plantage, valgte han kunsten, og han blev illustrator og maler på fuld tid.

Allerede før han stoppede i skoven, var han begyndt at illustrere bøger. Det arbejde fortsatte han nu med, og i tidens løb er det blevet til mindst 150 bøger, som han har illustreret. Det faste job var væk - og nu begyndte kampen i kunstens tjeneste - han begyndte at skrive artikler om naturen og dyrene i skoven - samtidig med, at han illustrerede og malede.

Allerede i slutningen af 1930´erne begyndte han at tegne postkort for Stenders Forlag. Et arbejde han fortsatte med gennem mange år. Hans naturillustrationer var talrige og kom i meget store oplag, og mange af illustrationerne fra 1940- og 1950´erne blev senere genudgivet. Det er stadig, den dag i dag, meget nemt at finde hans postkort på byttedage.

I 1950 bliver han ansat som tegner ved Jyllands-Posten.

Leif Ragn Jensen var en meget flittig mand, og man genfinder hans arbejder overalt - der fortælles at han om vinteren begyndte hver morgen med at tegne nogle timer, og når så lyset var blevet godt, begyndte han at male i atelieret. Det fortsatte han med, indtil lyset igen var blevet for dunkelt, så fortsatte han med at tegne et par timer - det hele var kun afbrudt af et par spisepauser.

Leif Ragn Jensen var Danmarks bedste natur- og vildt- illustrator i det tyvende århundrede, og han havde en trofast skare af mennesker, der elskede hans arbejder - ikke mindst jægere og miljøet omkring jagthobbyen.

Vil man læse mere om kunstneren, findes bogen "Leif Ragn Jensen 40 år som bogillustrator" - Det grønne Forlag - Skjern.

 

 

 

 

 

Forskellige eksempler på signaturer
 

Maleri - Tilhører Per Sørensen

   

Stenders Forlag

Serie 190

Postkortet sendt Julen 1951

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 190

Postkortet sendt Julen 1951

Tilhører Per Sørensen

   

Stenders Forlag

Serie 210

Postkortet sendt Julen 1943

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 210

Postkortet sendt Julen 1942

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 210

Postkortet sendt Julen 1944

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 210

Postkortet sendt Julen 1942

Tilhører Per Sørensen

 

Stenders Forlag

Serie 267

Postkortet sendt Julen 1956

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 267

Postkortet sendt Julen 1952

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 267

Postkortet sendt Julen 1953

Tilhører Per Sørensen

 
 

Stenders Forlag

Serie 268

Postkortet ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 268

Postkortet sendt Julen 1954

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 268

Postkortet sendt Julen 1953

Tilhører Per Sørensen

 

Stenders Forlag

Serie 273

Postkortet sendt Julen 1943

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 273

Postkortet sendt Julen 1943

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 273

Postkortet sendt Julen 1943

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 273

Postkortet sendt Julen 1943

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 274

Postkortet sendt Julen 1943

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 274

Postkortet sendt Julen 1956

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 274

Postkortet sendt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 274

Postkortet sendt Julen 1942

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 293

Postkortet sendt Julen 1943

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 293

Postkortet sendt Julen 1942

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 293

Postkortet sendt Julen 1943

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 402

Postkortet sendt Julen 1956

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 402

Postkortet sendt Julen 1954

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 402

Postkortet sendt Julen 1945

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 402

Postkortet sendt Julen 1948

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 403

Postkortet sendt Julen 1945

Tilhører Per Sørensen

 

Stenders Forlag

Serie 459

Postkortet sendt Julen 1954

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 459

Postkortet sendt Julen 1956

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 459

Postkortet sendt Julen 1954

Tilhører Palle K. Hansen

 
   

Stenders Forlag

Serie 460

Postkortet sendt Julen 1954

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 460

Postkortet sendt Julen 1954

Tilhører Per Sørensen

   

Stenders Forlag

Serie 474

Illustrationen er dateret 1943

Postkortet sendt Julen 1944

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 474

Illustrationen er dateret 1943

Postkortet sendt Julen 1947

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 474

Illustrationen er dateret 1943

Postkortet sendt Julen 1944

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 474

Illustrationen er dateret 1943

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 475

Illustrationen er dateret 1943

Postkortet sendt Julen 1944

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 475

Illustrationen er dateret 1943

Postkortet sendt Julen 1944

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 475

Illustrationen er dateret 1943

Postkortet sendt Julen 1944

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 475

Illustrationen er dateret 1943

Postkortet sendt Julen 1944

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 497

Illustrationen er dateret 1944

Postkortet sendt Julen 1945

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 497

Illustrationen er dateret 1944

Postkortet sendt Julen 1944

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 497

Illustrationen er dateret 1944

Postkortet sendt Julen 1944

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 497

Illustrationen er dateret 1944

Postkortet sendt Julen 1945

Tilhører Per Sørensen

     

Stenders Forlag

Serie 507

Postkortet sendt Julen 1955

Tilhører Per Sørensen

     

Postkort

519

Sendt Julen 1969

Tilhører Per Sørensen

Postkort

519

Sendt Julen 1966

Tilhører Per Sørensen

Postkort

519

Sendt Julen 1969

Tilhører Per Sørensen

Postkort

519

Sendt Julen 1969

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 574

Postkortet sendt Julen 1945

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 574

Postkortet sendt Julen 1947

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 574

Postkortet sendt Julen 1945

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 574

Postkortet sendt Julen 1945

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 611

Postkortet sendt Julen 1947

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 611

Postkortet sendt Julen 1948

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 629-20

Postkortet sendt Julen 1964

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 667

Postkortet sendt Julen 1947

Tilhører Per Sørensen

 
 

Stenders Forlag

Serie 746

Illustrationen er dateret 1945

Postkortet sendt Julen 1947

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 746

Illustrationen er dateret 1945

Postkortet sendt Julen 1949

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 746

Illustrationen er dateret 1945

Postkortet sendt Julen 1947

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 747

Illustrationen er dateret 1945

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 747

Illustrationen er dateret 1945

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 747

Illustrationen er dateret 1945

Postkortet sendt Julen 1947

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 747

Illustrationen er dateret 1945

Postkortet sendt Julen 1947

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 761

Postkortet sendt Julen 1957

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 761

Postkortet sendt Julen 1957

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 761

Postkortet sendt Julen 1957

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 761

Postkortet sendt Julen 1957

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 764

Postkortet sendt Julen 1957

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 764

Postkortet sendt Julen 1959

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 764

Postkortet sendt Julen 1958

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 764

Postkortet sendt Julen 1959

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 807

Postkortet sendt Julen 1948

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 867

Postkortet sendt Julen 1959

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 867

Postkortet sendt Julen 1958

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 867

Postkortet sendt Julen 1958

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 869

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 869

Postkortet sendt Julen 1959

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 869

Postkortet sendt Julen 1959

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 869

Postkortet sendt Julen 1960

Tilhører Per Sørensen

 

Stenders Forlag

Serie 870

Postkortet sendt Julen 1960

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 870

Postkortet sendt Julen 1961

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 870

Postkortet sendt Julen 1960

Tilhører Per Sørensen

 
   

Stenders Forlag

Serie 904

Postkortet sendt Julen 1961

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 904

Postkortet sendt Julen 1962

Tilhører Per Sørensen

   

Stenders Forlag

Serie 905

Postkortet sendt Julen 1960

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 905

Postkortet sendt Julen 1961

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 907

Postkortet sendt Julen 1962

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 908

Postkortet sendt Julen 1968

Tilhører Per Sørensen

 

Stenders Forlag

Serie 951

Illustrationen er dateret 1938

Postkortet sendt Julen 1939

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 951

Illustrationen er dateret 1938

Postkortet sendt Julen 1939

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 951

Illustrationen er dateret 1938

Postkortet sendt Julen 1939

Tilhører Per Sørensen

 

Stenders Forlag

Serie 952

Postkortet sendt Julen 1940

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 952

Postkortet sendt Julen 1940

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 952

Postkortet sendt Julen 1939

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 952

Postkortet sendt Julen 1940

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 971

Illustrationen er dateret 1944

Postkortet sendt Julen 1960

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 971

Illustrationen er dateret 1944

Postkortet sendt Julen 1959

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 971

Illustrationen er dateret 1944

Postkortet sendt Julen 1960

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 971

Illustrationen er dateret 1944

Postkortet sendt Julen 1960

Tilhører Per Sørensen

   

Stenders Forlag

Serie 984

Illustrationen er dateret 1948

Postkortet sendt Julen 1949

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 984

Illustrationen er dateret 1948

Postkortet sendt Julen 1949

Tilhører Per Sørensen

   

Stenders Forlag

Serie 985

Illustrationen er dateret 1948

Postkortet sendt Julen 1950

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 985

Illustrationen er dateret 1948

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 985

Illustrationen er dateret 1948

Postkortet sendt Julen 1949

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 985

Illustrationen er dateret 1948

Postkortet sendt Julen 1949

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 997

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 997

Postkortet sendt Julen 1960

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 997

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 997

Postkortet sendt Julen 1963

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 998

Postkortet sendt Julen 1960

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 998

Postkortet sendt Julen 1963

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 998

Postkortet sendt Julen 1961

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 998

Postkortet sendt Julen 1962

Tilhører Per Sørensen

 

Stenders Forlag

Serie 1051

Illustrationen er dateret 1940

Postkortet sendt Julen 1941

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 1051

Illustrationen er dateret 1940

Postkortet sendt Julen 1940

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 1051

Illustrationen er dateret 1940

Postkortet sendt

Tilhører Per Sørensen

 

Stenders Forlag

Serie 1052

Illustrationen er dateret 1940

Postkortet sendt Julen 1940

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 1052

Illustrationen er dateret 1940

Postkortet sendt Julen 1940

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 1052

Illustrationen er dateret 1940

Postkortet sendt Julen 1940

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 1052

Illustrationen er dateret 1940

Postkortet sendt Julen 1940

Tilhører Per Sørensen

 

Stenders Forlag

Dobbeltkort

Serie 1329/5

ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Dobbeltkort

Serie 1329/5

ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Dobbeltkort

Serie 1329/5

ubrugt

Tilhører Per Sørensen

 

N. P. I.

Serie 1221

Postkortet sendt Julen 1960

Tilhører Per Sørensen

N. P. I.

Serie 1221

Postkortet sendt Julen 1960

Tilhører Per Sørensen

N. P. I.

Serie 1221

Postkortet sendt Julen 1964

Tilhører Per Sørensen

N. P. I.

Serie 1221

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Postkort dateret Julen 1978

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Postkort dateret Julen 1974

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Postkort dateret Julen 1976

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Postkort dateret Julen 1974

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Postkortet sendt Julen 1982

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Dobbeltkort

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Dobbeltkort dateret

Julen 1990

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 519/19

Postkortet sendt Julen 1970

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 519/19

Postkortet sendt Julen 1968

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 519/19

Postkortet sendt Julen 1970

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 519/19

Postkortet sendt Julen 1970

Tilhører Per Sørensen

 

Stenders Forlag

Serie 519/52

Postkortet sendt Julen 1974

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 519/52

Postkortet sendt Julen 1972

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 519/52

Postkortet sendt Julen 1972

Tilhører Palle K. Hansen

 

Stenders Forlag

Postkortet sendt Julen 1983

Tilhører Per Sørensen

Dobbeltkort

Postkortet sendt Julen 1966

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Dobbeltkort

Postkortet sendt Julen 1966

Tilhører Per Sørensen

Serie 151 d00 313

Postkortet sendt Julen 1975

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 5109/60

Postkortet sendt Julen 1968

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 5109/60

Postkortet sendt Julen 1964

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 5109/60

Postkortet sendt Julen 1965

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 5109/63

Postkortet sendt Julen 1977

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 5109/63

Postkortet sendt Julen 1971

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 5109/63

Postkortet sendt Julen 1965

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 5109/63

Postkortet sendt Julen 1968

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 5109/63

Tilhører Per Sørensen

   

Stenders Forlag

Serie 5109/63

Postkortet sendt Julen 1975

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 5109/72

Postkortet sendt Julen 1971

Tilhører Per Sørensen

   

Stenders Forlag

Serie 5109/73

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 5109/73

Sendt Julen 1965

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 5109/73

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 5109/73

Sendt Julen 1966

Tilhører Per Sørensen

 

Stenders Forlag

Serie 5109/101

Afsendt Julen 1965

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 5109/141

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 5109/152

Afsendt Julen 1971

Tilhører Per Sørensen

 

Stenders Forlag

Serie 5109/170

Postkortet sendt Julen 1969

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 5109/170

Postkortet sendt Julen 1971

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 5109/170

Postkortet sendt Julen 1968

Tilhører Per Sørensen

Serie 151 Doo 249

Postkortet sendt Julen 1976

Tilhører Per Sørensen

Serie 151 Doo 257

Postkortet ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Serie 151 Doo 257

Postkortet ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Serie 151 Doo 257

Postkortet sendt Julen 1972

Tilhører Per Sørensen

Serie 151 d00 257

Postkortet sendt Julen 1972

Tilhører Per Sørensen

   

Serie 151 Doo 263

Postkortet sendt Julen 1985

Tilhører Per Sørensen

Serie 151 Doo 263

Postkortet sendt Julen 1976

Tilhører Per Sørensen

   

Serie 151 Doo 302

Postkortet sendt Julen 1974

Tilhører Per Sørensen

Serie 151 Doo 302

Postkortet sendt Julen 1973

Tilhører Per Sørensen

Serie 151 Doo 302

Postkortet sendt Julen 1973

Tilhører Per Sørensen

Serie 151 Doo 302

Postkortet sendt Julen 1974

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 151 doo 321

Postkortet sendt Julen 1971

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 151 doo 321

Postkortet ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 151 doo 321

Postkortet sendt Julen 1974

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 151 doo 321

Postkortet sendt Julen 1974

Tilhører Per Sørensen

 

Stenders Forlag

Serie 150 100 801

Postkortet sendt Julen 1980

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 150 100 801

Postkortet sendt Julen 1981

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Dobbeltkort sendt Julen 1966

Tilhører Per Sørensen

 
   

Dobbeltkort

Postkortet sendt Julen 1970

Tilhører Per Sørensen

Dobbeltkort

Postkortet sendt Julen 1967

Tilhører Per Sørensen

   

Stenders Forlag

Serie 5109/152

Illustrationen er dateret 1966

Postkortet sendt Julen 1979

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 5109/60

Illustrationen er dateret 1963

Postkortet sendt Julen 1965

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 5109/8

Illustrationen er dateret 1962

Postkortet sendt Julen 1963

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 5109/8

Illustrationen er dateret 1962

Postkortet sendt Julen 1964

Tilhører Per Sørensen

Serie 151 g00 423

Illustrationen er dateret 1966

Postkortet sendt Julen 1976

Tilhører Per Sørensen

Serie 151 g00 423

Illustrationen er dateret 1966

Postkortet sendt Julen 1976

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 150 100 423

Illustrationen er dateret 1966

Postkortet sendt Julen 1981

Tilhører Per Sørensen

Dobbeltkort

Postkortet sendt Julen 1950

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Dobbeltkort sendt Julen 1982

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Dobbeltkort sendt Julen 1969

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Dobbeltkort sendt Julen 1962

Tilhører Per Sørensen

Museet Hessel ved Hvalpsund

Tilhører Per Sørensen

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri