Lizzie Nathansen

1923-xxxx

ved
Per Sørensen

Lizzie Melbye Nathansen blev født i 1923 i Bagsværd.

Forældrene var Tømremester Thorvald Melbye og Bodil Bondesen.

Lizzie Nathansen var gift med Skuespiller Einar Nathansen.

Lizzie Nathansen har altid haft en kunstnerisk åre, og efter skolen gik hun på kunsthåndværkerskole.

Efter kunstskolen blev hun uddannet porcelænsmaler på en Porcelænsfabrik i København, og i en årrække malede hun kakler til kakkelborde hos Møbelsnedkerfirmaet Schwartz i København.

I 1953 flyttede familien Nathansen til Sverige, og Lizzie Nathansen kom til at arbejde for en dansker, der havde et trykkeri i Malmø. For dette trykkeri tegnede hun rigtig mange servietter, og måske var det samme firma, der producerede postkortene - Desværre husker fru Nathansen ikke mere, hvor kortene blev trykt, og signaturen bag på kortene, SK, er ukendt. (webmasteren kender ikke forlaget. Er der andre der gør det?).

Siden hen fik familien en kunstforretning i Sverige, og Lizzie Nathansen blev en meget skattet underviser på aftenskolen i porcelænsmaling. I mange år har hun dyrket oliemaleriet, og hun har afholdt mange udstillinger i Sverige.

Hun har også illustreret bøger. Bl.a. sin fars erindringsbog: Barne- og ungdomsår i København i tiden 1880-1900 v. Thorvald A. Melbye.

På Postkortområdet kender webmasteren kun de viste serier - desværre kendes forlaget ikke - men serierne er kommet i meget store oplag, så det selv i dag er meget nemt at finde kortene på byttedage.

I nyere tid har fru Nathansen tegnet postkort og mærkater til kulturforeningen "Skånelands Flagga" - det har ikke været muligt af finde disse endnu.

En stor tak til Lizzie Nathansen for venlig imødekommenhed og for tilladelsen til at vise hendes fine univers af postkort og for tilladelsen til at skrive denne lille biografi.

 

 

 

 

 

Foto tilhører Lizzie Nathansen
Forskellige eksempler på signaturer
 

 

Serie 99

Sendt julen 1959

Tilhører Per Sørensen

Serie 99

Sendt julen 1960

Tilhører Per Sørensen

Serie 99

Sendt julen 1960

Tilhører Per Sørensen

Serie 99

Sendt julen 1959

Tilhører Per Sørensen

 

Serie 99

Sendt julen 1959

Tilhører Per Sørensen

Kulturföreningen

Skånelands Flagga

Sendt julen 2015

Tilhører Per Sørensen

 

Serie 102

Sendt julen 1959

Tilhører Per Sørensen

Serie 102

Sendt julen 1959

Tilhører Per Sørensen

Serie 102

Sendt julen 1961

Tilhører Per Sørensen

Serie 102

Sendt julen 1960

Tilhører Per Sørensen

Serie 102

Sendt julen 1963

Tilhører Per Sørensen

Serie 117

Sendt julen 1961

Tilhører Per Sørensen

Serie 117

Sendt julen 1962

Tilhører Per Sørensen

Serie 117

Sendt julen 1961

Tilhører Per Sørensen

Serie 117

Sendt julen 1961

Tilhører Per Sørensen

Serie 117

Sendt julen 1962

Tilhører Per Sørensen

Serie 132

Sendt julen 1963

Tilhører Per Sørensen

Serie 132

Sendt julen 1965

Tilhører Per Sørensen

Serie 132

Sendt julen 1963

Tilhører Per Sørensen

Serie 126

Sendt julen 1969

Tilhører Per Sørensen

Serie 126

Sendt julen 1966

Tilhører Per Sørensen

Serie 126

Sendt

Tilhører Per Sørensen

Serie 126

Tilhører Per Sørensen

Serie 126

Sendt julen 1964

Tilhører Per Sørensen

Serie 126

Sendt julen 1962

Tilhører Per Sørensen

Serie 126

Sendt julen 1962

Tilhører Per Sørensen

Serie 126

Sendt julen 1962

Tilhører Per Sørensen

Serie 130

Sendt julen 1964

Tilhører Per Sørensen

Serie 130

Sendt julen 1979

Tilhører Per Sørensen

Serie 130

Sendt julen 1966

Tilhører Per Sørensen

Serie 130

Sendt julen 1963

Tilhører Per Sørensen

    

Serie 519/51

Sendt julen 1971

Tilhører Per Sørensen

Serie 519/51

Sendt julen 1971

Tilhører Per Sørensen

Serie 519/51

Sendt julen 1972

Tilhører Per Sørensen

Serie 519/45

Sendt julen 1971

Tilhører Per Sørensen

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri