Paul Erlinger

1904-1965

ved
Per Sørensen

Paul Andersson (navneforandring til Erlinger nov. 1930) blev født d. 25-5-1904 i Sct. Andreas Sogn i København.

Paul Erlinger døde d. 18-4-1965 i Gentofte.

Forældrene var Maler Karl Arthur Andersson og Syster Karlsdotter

Paul Erlinger var gift med Enna Rosa Eriksen.

Paul Erlinger havde, fra sin tidligste barndom, haft anlæg for det kunstneriske. Efter skolen gik han på en privat malerskole og samtidig på Teknisk Skole i København. Han fik sin uddannelse som gravør hos Firmaet Sophus Lindahl. Han arbejdede som tegner og oprettede i 1928 sin egen tegnestue for merkantil kunst (reklametegning). I mange år lå hans tegnestue i Kronprinsessegade 6 i København. Han lavede mange, kendte reklameobjekter, og han blev meget kendt som tegner af bogforsider.

I forbindelse med hans død var der omtale af ham i Berlingske Tidende d. 24-4-1965 - Her kommer et uddrag:

 

Tegneren Paul Erlinger

Kun 60 år gammel er tegneren Paul Erlinger død. Med ham har dansk merkantil kunst mistet en af sine mest markante skikkelser. Paul Erlinger var uddannet gravør, men hans lyst til tegning fik ham til at forlade dette fag, og efter at have uddannet sig nogle år åbnede han egen tegnestue.

Hans raffinerede lette tegninger faldt i et moderne publikums smag, og hans elegante layout gjorde ham selvskreven som annonce- og publikationstilrettelægger for en række af vore største og mest krævende firmaer. Verden over har hans reklamer ydet en effektiv propaganda for danske produkter. Karakteristisk for Paul Erlinger var hans sjældne evne til i ganske få streger - forenklet, men livfuldt - at skildre et landskab, en situation eller en ting. Hans blik for det væsentlige var skarpt, og han blændende teknik tillod ham at feje sine motiver ned på papiret, hurtigt, med koncist.

Det var hans kongstanke, at reklamer skal være lødig kunst, noget, der opdrager folk, noget, man kan holde ud at se på, og med sit gode eksempel bekæmpede han det platte og banale indenfor reklameverdenen. Det er ikke mindst ham vi kan takke for, at dansk reklame i dag, når den er bedst, er af internationalt format.

I sine sidste år mærkedes han af uhelbredelig sygdom, men selv om kræfterne svandt, ville han ikke give op, og endnu et par dage inden sin død, sad han ved tegnebrættet. Blandt hans sidste arbejder var nogle julekort i den smukke serie med københavnske motiver, som år efter år har glædet et stort publikum.

Som menneske var Paul Erlinger stilfærdig, beskeden og tilbageholdende. "Det er såmænd bare noget, jeg har lavet", var de sædvanlige ord, når nogen beundrede et af hans arbejder. Hans energi synes uudslukkelig, han var altid fyldt med nye ideer, som måtte realiseres - tanker, der skulle nedfældes på papiret som skitser og tegninger. Han vil blive savnet både som kunstner og menneske. - G. B.

På postkortområdet findes disse, smukke serier, der giver et fint indblik i hans kunstneriske univers - de sidste, viste eksempler er at finde i et repræsentantalbum fra Stenders Forlag, som i dag tilhører Dansk Postkortsamler klub.

 

 

 

 

 

Eksempel på signatur

 

 

Bogforside illustreret af Paul Erlinger

Stenders Forlag

Serie 890

Postkort Julen 1948

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 890

Postkort Julen 1949

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 890

Postkort Julen 1948

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 890

Postkort Julen 1950

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 1088

Postkort Julen 1950

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 1088

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 1088

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 1088

Postkort Julen 1951

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 1099

Postkort Julen 1952

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 1099

Postkort Julen 1950

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Serie 1099

Postkort Julen 1950

Tilhører

Palle Kirkegaard Hansen

Stenders Forlag

Serie 891

Postkort Julen 1949

Tilhører Per Sørensen

 

Stenders Forlag

Forside af langt dobbeltkort

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Forside af langt dobbeltkort

Frederiksholm Kanal Kbh.

Brugt julen 1971

Tilhører Per Sørensen

Dobbeltkort

Tilhører Per Sørensen

 

Forlaget Joker

Kommission hos

 Carl Allers Bogforlag

Omslag til Brevkort

Tilhører Per Sørensen

Forlaget Joker

Kommission hos

 Carl Allers Bogforlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Forlaget Joker

Kommission hos

 Carl Allers Bogforlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Forlaget Joker

Kommission hos

 Carl Allers Bogforlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Forlaget Joker

Kommission hos

 Carl Allers Bogforlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Forlaget Joker

Kommission hos

 Carl Allers Bogforlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Forlaget Joker

Kommission hos

 Carl Allers Bogforlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Forlaget Joker

Kommission hos

 Carl Allers Bogforlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Forlaget Joker

Kommission hos

 Carl Allers Bogforlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Forlaget Joker

Kommission hos

 Carl Allers Bogforlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Forlaget Joker

Kommission hos

 Carl Allers Bogforlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Reklame-postkort

F. E. Bording A/S København

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Repræsentant-album

Tilhører

 Dansk Postkortsamler Klub

Stenders Forlag

Repræsentant-album

Tilhører

 Dansk Postkortsamler Klub

Stenders Forlag

Repræsentant-album

Tilhører

 Dansk Postkortsamler Klub

Stenders Forlag

Repræsentant-album

Tilhører

 Dansk Postkortsamler Klub

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri