Peder Christian Pedersen

1870-1950

ved
Per Sørensen

Peder Christian Pedersen blev født d. 12-10-1870 i Øster Vandet ved Thisted.

Peder Christian Pedersen døde d. 11-5-1950 i Aalborg.

Forældrene var Tømrer Anders Kristian Pedersen og Ane Marie Pedersen.

Peder Christian Pedersen blev gift med Ane Johanne Marie Jensen d. 26-1-1898 i Vor Frue i Aalborg.

Peder Christian Pedersen var søn af  tømreren Anders Pedersen. En dag, faderen arbejdede på et tag, tabte han et stykke træ ned i hovedet på sin 3-årige søn Peder, der kom til skade og mistede både hørelsen og taleevnen. Hele livet var Peder handikappet og måtte leve som døvstum. Som 9-årig kom han på Døvstummeinstituttet i København. Den stille dreng fra Nordjylland havde svært ved at begå sig; men hurtigt oplevede dansklæreren Peders evner for tegning. Han udstyrede drengen med tegneremedier. Han begyndte straks at omsætte dagens oplevelser i tegninger. Ved konfirmationen kom han igen hjem til Nordjylland og ville meget gerne i lære som snedker - dette var dog umuligt, og han kom i malerlære hos  Malermester Bloch. Han blev en meget dygtig maler og efter læretiden flyttede han til Aalborg, hvor han fik arbejde som maler. Om vinteren gik han på Kunstmalerskole, da han havde en drøm om at blive kunstner.

Han begyndte at male malerier - og skibsmalerier og andre maritime miljøer blev hans speciale. Der findes bl.a. en del skibsportrætter fra Limfjordsområdet. I september 1928 lå Danmarks stolthed, Skoleskibet København, ved kaj i Aalborg, og Peder Pedersen var på havnen og lavede en masse skitser og bemærkede sig mange detaljer af det prægtige skib. Da skibet få måneder efter forliste og alle mand druknede, malede han det prægtige skib til familien. Hurtigt opstod der et marked for at have det prægtige skib hængende i de danske stuer som minde om Danmarks storhed på verdenshavene. Peder Christian Pedersen begyndte at male utallige "sofastykker" af Skoleskibet København, og han udtalte selv til sin 70 års fødselsdag i 1940, at han havde malet 10.000 malerier af Skoleskibet. Mange har han lavet, da det stadig, den dag i dag, er muligt, flere gange om året, at finde hans malerier af Skoleskibet på auktion.

På postkortområdet er hans produktion udelukkende fra hans yngre år, og han lavede nogle fremragende, tegnede postkort. Bl.a. lavede han en serie med ordsprog og talemåder i 1907, som er mesterligt tegnet, og som er på højde med det ypperligste, en dansk tegner kan frembringe. Det er en skam, han ikke fortsatte med at tegne i stedet for at ende som "trommesalsmaler".

Han laver som sagt ordsprogsserien, og det menes, serien er på mindst 20 kort - de 20 kort er kendt og vises her på siden. Nogle af disse kort har aktuel relevans. Det viste kort nummer 1 er forfatteren Holger Drachmann, der var kommet med nogle udtalelser i det offentlige rum om Københavnerindens bagdel, hvilket havde givet en vis reaktion fra andre debattører - Kortet med Holger Drachmann viser også, tegneren er døvstum, idet fingrene og mundens bevægelse kan aflæses af en døvstum. Kort nummer 2 er Cirkusdirektør Baron Vilhelm Knuth, der altid havde en vis evne til at skabe opmærksomhed om sin egen person - til gavn for sit Cirkus Guillaume. Peder Pedersen lavede også en nisseserie i 1907. Denne serie er forholdsvis sjælden og findes i 2 varianter - en grå og en håndkoloreret. Senere o. 1913 kom hans kendte nisseserie. Denne serie er kommet i meget store oplag, og det er stadigt muligt at finde disse kort på byttedage. Udover postkort tegnede han også nogle få tegninger til satirebladet "Klods-Hans", og der kendes en del nodeforsider fra o. 1908-10, som han også har tegnet.

Tak til Peter Niemelä fra Døvehistorisk Selskab for hjælp og vejledning og tak til Palle H. Petersen og Kirsten Andersen samt Henrik Selsøe Sørensen for postkortene fra deres samling.

Mange tak til Benny Boysen for tilladelsen til at benytte det forskningsarbejde, han lavede i forbindelse med artiklen: Skibsportrætmaleren Peder Christian Pedersen - "FRAM" - fra Ringkøbing Amts Museer 1986.

I  denne artikel kan man læse meget mere om Peder Christian Pedersens liv.

 

 

 

 

Forskellige eksempler på signaturer

 

Eksempel på nodeforside fra 1909

Danske Ordsprog og Talemaader

Holger Drachmann

Tilhører Per Sørensen

Danske Ordsprog og Talemaader

Cirkusdirektør

 Baron Vilhelm Knuth

Tilhører Palle H. Petersen &

 Kirsten Andersen

Danske Ordsprog og Talemaader

Tilhører Per Sørensen

Danske Ordsprog og Talemaader

Tilhører Per Sørensen

Danske Ordsprog og Talemaader

Tilhører Per Sørensen

Danske Ordsprog og Talemaader

Tilhører Per Sørensen

Danske Ordsprog og Talemaader

Tilhører Per Sørensen

Danske Ordsprog og Talemaader

Tilhører Per Sørensen

Danske Ordsprog og Talemaader

Tilhører Per Sørensen

Danske Ordsprog og Talemaader

Tilhører Per Sørensen

Danske Ordsprog og Talemaader

Tilhører Per Sørensen

Danske Ordsprog og Talemaader

Tilhører Per Sørensen

Danske Ordsprog og Talemaader

Tilhører Per Sørensen

Danske Ordsprog og Talemaader

Tilhører Per Sørensen

Danske Ordsprog og Talemaader

Tilhører Per Sørensen

Danske Ordsprog og Talemaader

Tilhører Per Sørensen

Danske Ordsprog og Talemaader

Tilhører Per Sørensen

Danske Ordsprog og Talemaader

Tilhører Per Sørensen

Danske Ordsprog og Talemaader

Tilhører Per Sørensen

Danske Ordsprog og Talemaader

Tilhører Per Sørensen

   

Tilhører Kristian Bendsen

   

Nisse-serie Dateret 1907

Tilhører Per Sørensen

Nisse-serie Dateret 1907

Tilhører Per Sørensen

Nisse-serie Dateret 1907

Tilhører Per Sørensen

Nisse-serie Dateret 1907

Tilhører

 Henrik Selsøe Sørensen

Nisse-serie Dateret 1907

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Sendt 23-12-1913

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Sendt Julen 1913

Tilhører Per Sørensen

Sendt 20-12-1913

Tilhører Per Sørensen

Sendt 23-12-1913

Tilhører Per Sørensen

Sendt 23-12-1913

Tilhører Per Sørensen

Sendt 23-12-1914

Tilhører Per Sørensen

Sendt 23-12-1915

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Sendt 23-12-1913

Tilhører Per Sørensen

Sendt 22-12-1915

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Sendt 23-12-1913

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Sendt 23-12-1913

Tilhører Per Sørensen

 

Sendt 23-12-1915

Tilhører Per Sørensen

Sendt 23-12-1914

Tilhører Per Sørensen

Dateret Julen 1914

Tilhører Per Sørensen

 
     

Sendt 3-3-1911

Tilhører Per Sørensen

     

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri