Poul Bech

1908-1963

ved
Per Sørensen

Poul Bech blev født d. 28-7-1908 på Fovsletgaard i Fovslet ved Kolding.

Poul Bech døde d. 10-6-1963 i København.

Forældrene var Proprietær Hans Bech og Signe Bech, f. Braae.

Poul Bech blev gift i november 1932 med Margit Bech, f. Schmidt. Ægteparret fik sønnen Klaus Bech.

Tegneren Poul Bech var født på herregården Fovsletgaard, som faderen, Hans Bech, ejede. Gården solgtes i 1911, og familien flyttede til København, hvor Poul Bech voksede op. Allerede i skoletiden tegnede han, og andre fik øje på hans talent. Han vandt flere tegnekonkurrencer i skoletiden. I 1927 blev han student fra Østersøgades Gymnasium. Allerede i 1925 fik Poul Bech en tegning honoreret med 5 kr., og hans karriere begyndte med at levere vittighedstegninger, karikaturtegninger, tegne-serier og andre illustrationer til "Klods-Hans", "Vore Damer" og andre ugeblade - dette gjorde han i o. 5 år. I 1929 fik han kontrakt ved dagbladet Politikkens tegnestue, hvor han tegnede bl.a. reklamer. Månedslønnen var 400 kr. I slutningen af 1930'erne blev Poul Bech selvstændig freelance-tegner - med tegnestue i privatlejligheden i Rovsingsgade nr. 11. Han fik i denne periode en vigtig samarbejdspartner, idet han i november 1938 indgik kontrakt med Carl Allers Etablissement, hvor han skulle tegne til alle de skandinaviske blade og levere forsider til Familie-Journalen.

Poul Bech var en uhyre flittig mand og meget dygtig til at tegne de forskellige situationer, som en given tekst fordrede. Han tegnede i tusindvis af tegninger til ugebladsnoveller, forsider til bøger, julehefter og julebøger, bl.a. var Poul Bech fast leverandør til "Ved Julelampens Skær" i en årrække.

Fra o. 1930 begyndte han et samarbejde med forfatteren Cai Schaffalitzky de Muckadell - om at illustrere de meget populære, maritime drengebøger, som den gamle søofficer begyndte at skrive. Titler som: Chresten Jungmand - Chresten Kok - Nyboder-Drengen er at finde blandt hans illustrerede bøger.

Senere leverede han en meget fin samling forsideillustrationer til alle klassikerne, såsom Frændeløs, Børnene i Nyskoven, Onkel Toms Hytte mm. Disse var udgivet af Fremads Skatkammer-Bibliotek. Webmasteren har selv haft alle disse fine drengebøger.

På postkortområdet findes den første, viste serie, som kunne være model fra historiske noveller eller romaner. Den anden serie er julekort, der viser vinterglæde på ski. Derefter kom 2 serier om spejdere - et tema, der stod Poul Bechs hjerte nær, da han selv havde været spejder i barneårene - den viste serie fra "K F U M Spejdernes Depot" er meget sjælden, og webmasteren har kun set dette ene sæt.

Tusind tak til sønnen, Klaus Bech, og svigerdatteren, Bodil Bech, for venlig imødekommenhed og for tilladelsen til at skrive denne lille biografi om tegneren Poul Bech.

 

 

 

 

 

Forskellige eksempler på signaturer

 

Original stribe tegnet af den kun 17 år unge tegner til

 "Vore Damer" i 1925 - Tilhører Per Sørensen

Original tegning til Svikmøllen 1926 - Polemik mellem Betty Nansen og Bjørn Bjørnsson - Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsen - Kunstforlag

Postkort dateret 1953

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsen - Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsen - Kunstforlag

Postkort dateret 1953

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsen - Kunstforlag

Postkort dateret 1953

Tilhører Per Sørensen

Postkort dateret 1956

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Postkort dateret 1956

Tilhører Per Sørensen

Postkort dateret 1953

Tilhører Per Sørensen

Postkort dateret 1950

Tilhører Per Sørensen

Postkort dateret 1958

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Serie 117

Postkort dateret 1935

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Serie 117

Tilhører Per Sørensen

Postkort dateret 1957

Tilhører Per Sørensen

Postkort dateret 1962

Tilhører Per Sørensen

Postkort dateret 1930

Tilhører

 FDFs Historiske Samling

Sletten

Politisk Postkort tegnet 1929

Var også en plakat

Tilhører Per Sørensen

 

Postkort dateret 1963

Tilhører Per Sørensen

 

K F U M - Spejdernes Depot

Tilhører Leif Nielsen

K F U M - Spejdernes Depot

Tilhører Per Sørensen

K F U M - Spejdernes Depot

Tilhører Per Sørensen

K F U M - Spejdernes Depot

Tilhører Per Sørensen

K F U M - Spejdernes Depot

Tilhører Per Sørensen

K F U M - Spejdernes Depot

Tilhører Per Sørensen

K F U M - Spejdernes Depot

Tilhører Per Sørensen

K F U M - Spejdernes Depot

Tilhører Per Sørensen

K F U M - Spejdernes Depot

Tilhører Per Sørensen

K F U M - Spejdernes Depot

Postkort dateret 1942

Tilhører Per Sørensen

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri