Poul Birket-Smith

1876-1895

ved
Per Sørensen

Poul Birket-Smith blev født d. 11-5-1876 i København.

Poul Birket-Smith døde d. 3-1-1895 i København.

Forældrene var Universitetsbibliotekar Sophus Birket-Smith og Hansine Ludovica Smith.

Tegneren Poul Birket-Smith blev knapt 19 år gammel, da han døde lige omkring Nytår 1895. På det tidspunkt var han Stud. Artium, hvilket betød, at han havde en studentereksamen.

Han har sikkert altid haft anlæg for at tegne, idet han på dødstidspunktet allerede havde sat sig nogle spor hos kunstforlagene - der bl.a. havde ladet ham tegne Jule- og Nytårskort - disse kort var kartonkort (lidt tykkere end vanligt), idet vi endnu ikke havde fået de traditionelle postkort.

I Berlingske Politiske og Avertissementstidende fra d. 22 Nov. 1895 kunne man læse følgende:

"Jule og Nytaarskort

Fra Svend Fischers Kunstforlag er der udgaaet en Række nye Kort efter originale Tegninger af Poul Birket Smith. De ere overveiende holdte i humoristisk Genre, gjengivende Scener og Situationer af det daglige Liv, og anbefale sig ved Prisbillighed."

 

I Jyllandsposten fra d. 18. Dec. 1895 kunne man, ud af en større tekst om "Julekort", læse følgende:

"Fra Svend Fischers Kunstforlag er der udgaaet en række kort, der ere tegnede af den for et Aarstid siden afdøde talentfulde unge Tegner Poul Birket Smith. Reproduktionen er elegant og omhyggelig, og mange af Æmnerne vidne om et satirisk Blik, der er baade skarpt og spidst. De humoristiske Nissebilleder ere derimod ikke så originale i opfattelsen."

Der er ingen tvivl om, at de første 7 viste kartonkort, der er tegnet i 1894, er de omtalte kort, der først kom efter den unge mands død.

De sidst viste kort er fra S. Friedlænder - Kgl. Hof Papirhandel i Købmagergade 26 i København.

Egentlig er det lidt trist at tænke, at denne unge mand aldrig nåede at vise sit talent i fuld udfoldelse, inden døden tog ham. Heldigvis har vi dog disse små kartonkort.

 

 

 

 

 

Desværre er det endnu ikke lykkedes at finde et foto af

tegneren og kunststudenten

 Poul Birket-Smith  

Forskellige eksempler på signaturer

 

Svend Fischers Kunstforlag

Tegning dateret 1894

Kartonkort dateret 16-8-1898

Tilhører Per Sørensen

Svend Fischers Kunstforlag

Tegning dateret 1894

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Svend Fischers Kunstforlag

Tegning dateret 1894

Kartonkort dateret

24-12-1898

Tilhører Per Sørensen

Svend Fischers Kunstforlag

Tegning dateret 1894

Kartonkort

Tilhører Bent Sørensen

Svend Fischers Kunstforlag

Tegning dateret 1894

Kartonkort dateret

31-12-1895

Tilhører Per Sørensen

Svend Fischers Kunstforlag

Tegning dateret 1894

Kartonkort digitalt repareret

Tilhører Jørgen Klingenborg

Svend Fischers Kunstforlag

Tegning dateret 1894

Kartonkort brugt

Tilhører Per Sørensen

Svend Fischers Kunstforlag

Tegning dateret 1894

Kartonkort dateret 17-3-1896

Tilhører Per Sørensen

 

Svend Fischers Kunstforlag

Tegning dateret 1894

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Svend Fischers Kunstforlag

Tegning dateret 1894

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Svend Fischers Kunstforlag

Tegning dateret 1894

Kartonkort

Tilhører Jørgen Klingenborg

 
   

Kartonkort o. 1892-95

Sally Friedlænder nr. 309

"Pigerne"

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1892-95

Sally Friedlænder nr. 310

"Balletteuse"

Tilhører Per Sørensen

   

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri