Sigurd Olrik

1874-1921

ved
Per Sørensen

Født 26-6-1874 i Bølling v. Skjern.

Død 2-7-1921 i København.

Forældre: Sognepræst Jørgen Olrik og Claudine Sørensen.

Sigurd Olrik blev gift 14-10-1906 med Anne Marie Aagaard.

Uddannet malersvend, herefter Vermehrens Malerskole og Kunstakademiet i København 1894-1900. Tog flere studieture til udlandet.

Sigurd Olrik blev født i en præstegård i Jylland, og fra hjemmet fik han 2 interesser indpodet, som kunstnerisk bestemte hans liv - interessen for dyrene omkring en dansk bondegård og en gennemgribende interesse for nordisk historie og sanghistorie. Det første gjorde ham til kunstmaler og det sidste til illustrator og dekorativ kunstner.

Han kom, særlig som illustrator, til at slå sit navn fast, og man kan slå op i adskillige, danske børnebøger og folkeeventyr og være sikker på, hvis fortællingerne handler om nordisk fortid, at se hans signatur. Hans mest kendte og elskede arbejde i den retning blev illustrationerne til Ingemanns romaner udgivet i 1911.

 

Hans postkort er meget sjældne, og jeg har aldrig set andre postkort end de kort, der er vist her på siden.

Alle kortene er produceret o. 1903-04.

De 6 postkort med folkedansermotiver er meget interessante.

I 1901 blev "Foreningen Til Folkedansens Fremme" stiftet, og samme år blev Sigurd Olrik foreningens foretrukne samar-bejdspartner omkring illustrationer af foreningens publikationer. Han har lavet utallige scener med dansende bønder og musicerende spillemænd til foreningen.

Han har haft meget med foreningen at gøre og haft stor indsigt i dansene (måske har han selv været medlem eller måske haft en veninde, der dansede). Alle 6 postkort viser 6 forskellige folkedanse. Under illustrationerne står navnene Jødetur, Halvfemtetur i Kvadrille, Kongens Have, Norsk Springdans, Oxekov og Sextur. Selve illustrationerne og noderne er de korrekte i forhold til dansenes navne.

Af 4 postkort, der tilhører Det Kongelige Bibliotek, er de 3 blevet indleveret 18-4-1905.

 

 

 

 

 

Forskellige eksempler på signaturer

 

Bagsidevignet af Folkedansejubilæumsskrift 1911

 

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Postkortet er beskåret

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører

Det Kongelige Bibliotek

Tilhører Per Sørensen

Reklamekort

Sendt 13-3-1925

Folke- og Gymnastikhøjskolen for Kvinder - Snoghøj

Tilhører Per Sørensen

Bagsiden af reklamekort

for N. C. Rom Papirvarerindustri

Tilhører Per Sørensen

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri