Sys Gauguin

1909-1999

ved
Per Sørensen

Sys Gauguin (Hedvig Poulsen) blev født d. 18-2-1909 på Frederiksberg.

Sys Gauguin døde d. 11-2-1999.

 

Forældrene var Poul Poulsen og Ellen Ørting Møller.

 

Sys Poulsen blev gift 1. gang med Matthias Natanael Valmin - ægteskabet blev senere opløst.

Sys Poulsen blev gift 2. gang med billedhuggeren Jean René Gauguin i 1935 - ægteskabet blev senere opløst.

Sys Gauguin blev gift 3. gang med redaktør Carsten Ib Nielsen i 1943.

Sys Gauguin blev uddannet på forskellige tegneskoler og hos kunstmaleren William Sharff.

 

Sys Gauguin udtaler selv i ”Saadan tegner Vi” fra 1948 følgende:

Næsten ethvert menneske begynder med at udtrykke sig i tegning, mange før de kan krybe og tale, uden at de dog efter de voksnes begreber tegner rent, før de taler rent. For de fleste er det en børnesygdom, som overstås. For os andre blev den kronisk, en livsvarig trang og så opslugende, at den tvang os til at vælge sig som levevej.

Opsprættede brødposer i alle bagerens kulører og udglattet papir fra andre daglige indkøb var min barndoms bedste legetøj. Der tegnede jeg, fra jeg var to år, min private omgangskreds af underlige skabninger, efterhånden overvejende engle og senere endog fag-engle, musicerende, dansende og syngende, andre filantropiske eller blot frit og sorgløst flyvende. Selv synes jeg, at mine tegninger fra alderen mellem fire og seks år, hvoraf nogle er i behold, havde en naturlighed og smidighed i udtrykket, som jeg aldrig siden har kunnet opnå.

En længere periode byttede jeg blyant med pensel og arbejdede udeluk­kende med maleri, en væsentlig del af den tilbragt i Italien, men da jeg en skønne dag så mig henvist til at klare mig selv, som det er de flestes lod, fandt jeg hurtigt tilbage til mit første og medfødte håndværk.

Når legen bliver alvor, tegningen bliver levevej, melder mange ufor­udsete problemer og betænkeligheder sig. Konkurrencen i Danmark stiller store krav, men den er loyal og objektiv, betegnende for fagets høje niveau. Oplagte evner vil altid komme til deres ret, der er plads til og brug for ethvert virkeligt talent, og dets succes afhænger alene af dets egen originalitet. Ser man i noget andet lands presse en så udbredt og mangesidig anvendelse af tegnekunsten? Jeg tror, Danmark er et forbillede på dette felt, hvilket måske kan tilskrives avispublikummets levende interesse, de gunstigt udviklede arbejdsvilkår, som bydes bladtegnerne, og fagets indre, dygtigt ledede organisation.

Vor hjemlige tegnekunst bygger på store traditioner, men modtager naturligvis også impulser udefra. Personlig har jeg haft størst udbytte af at studere moderne fransk kunst, især på bogillustrationens område. Med denne frugtbare indstilling; sit eget sind i humør og tone, men åben for ideer og påvirkning ude fra den store verden, står dansk tegnekunst vel rustet til at forsvare og udbygge sin position i samfundet.

Min tilværelse har givet mig lejlighed til at lære erhvervet at kende fra mange sider. I fire år var jeg teatermaler, derefter reklametegner, senere bogillustrator og ugebladstegner og endelig dagbladstegner. Inden for dette sidste felt føler jeg mig bedst hjemme, og her vil jeg helst finde min fremtid.

 

Webmasteren kender kun 2 serier af postkort, som hun har illustreret. Den ene serie er kortene lavet til Danske Kvinders Beredskab under 2. Verdenskrig, og den anden serie er julekort med børn i forskellige situationer - se det sidste, viste eksempel. 

 

 

 

 

 

Eksempel på signatur

 

Originale tuschtegninger - Tilhører Per Sørensen
         
 

 

 
         

 

Danske Kvinders Beredskab

no. 81780

Tilhører Per Sørensen

Danske Kvinders Beredskab

no. 81781

Tilhører Per Sørensen

Danske Kvinders Beredskab

no. 81782

Tilhører Per Sørensen

Danske Kvinders Beredskab

no. 81783

Tilhører Per Sørensen

 

Danske Kvinders Beredskab

no. 81784

Tilhører Per Sørensen

Sendt 23-11-1944

Danske Kvinders Beredskab

Tilhører Per Sørensen

Sendt julen 1943

Danske Kvinders Beredskab

no. 81786

Tilhører Per Sørensen

 

Danske Kvinders Beredskab

no. 82126

Tilhører Per Sørensen

Danske Kvinders Beredskab

no. 82127

Tilhører Per Sørensen

Danske Kvinders Beredskab

no. 82128

Tilhører Per Sørensen

Danske Kvinders Beredskab

no. 82129

Tilhører Per Sørensen

Danske Kvinders Beredskab

no. 82130

Tilhører Per Sørensen

Danske Kvinders Beredskab

no. 82131

Tilhører Per Sørensen

Danske Kvinders Beredskab

no. 82132

Tilhører Per Sørensen

Sendt julen 1952

Spejderkort

Tilhører Per Sørensen

Sendt julen 1953

Tilhører Per Sørensen

Sendt julen 1945

Tilhører Per Sørensen

Sendt julen 1946

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Serie 4504B

Sendt Julen 1953

Tilhører Per Sørensen

     
     

Curt Drechslers Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Curt Drechslers Forlag

Tilhører Per Sørensen

Curt Drechslers Forlag

Sendt julen 1951

Tilhører Per Sørensen

Curt Drechslers Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Curt Drechslers Forlag

Sendt julen 1961

Tilhører Per Sørensen

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri