Valdemar Møller

1885-1947

ved
Per Sørensen

Hans Valdemar Møller blev født d. 19-1-1885 i København.

Valdemar Møller døde d. 16-2-1947 i København.

Forældrene var Sagfører Karsten Werchmeister Møller og Skuespiller Julie Amalie Bondesen.

 

Valdemar Møller blev gift 1. gang d. 9-11-1907 med skuespiller Hildur Minna Sørensen.

Han blev gift 2. gang d. 17-6-1941 med Mary Alice Juul.

 

Efter Skolen kom Valdemar Møller på Det kongelige Teaters Elevskole, hvor han gik i årene 1903-1906. Derefter var han skuespiller på Det kongelige Teater fra 1906 til sin død i 1947. Han huskes som skuespiller, bl.a. for sine fortolkninger af Holberg figurer.

Udover Jobbet som skuespiller var han også selvlært tegner. Det startede allerede i elevtiden, hvor andre opdagede, at han havde evner til at lave de fineste karikaturer af sine teater- kolleger. En skuespillerkollega sendte sin egen karikatur til tidens satireblad "Klods-Hans", og redaktøren og tegneren, Alfred Schmidt, ville have flere teatertegninger. Senere leverede han også pludselig til "Blæksprutten" og andre blade.

Valdemar Møller udtalte: Jeg havde svært ved at forstå, at folk kunne lide mine tegninger, thi for mig var det jo bare en leg. Hvad min uddannelse som tegner angår, så spurgte jeg Alfred Schmidt: "Jamen, skal jeg dog ikke lære noget mere" "Nej, for himlens skyld, lad være med det, bliv endelig ved med at lege videre" - og det har jeg gjort siden.

Han var tegner ved "Klods-Hans" fra o. 1906-til bladet ophørte o. 1926, og han tegnede i "Blæksprutten" fra 1910. "Svikmøllen" fik også glæde af hans tegninger, og han var en dygtig bladtegner ved Politiken fra 1920-1947. På Politiken leverede han teatertegninger, satiretegninger, og han leverede tegninger til "At tænke sig". Mest berømt på Politiken blev dog hans figur, Carlo Cartophelmoes, der dagligt kom med morsomme påfund.

De 4 postkort viser netop Carlo Cartophelmoes i selskab med julemanden. På det sidste postkort vises en fremragende karikatur af landets store filmdronning, Asta Nielsen.

 

Valdemar Møllers postkortproduktion var meget lille, og webmasteren kender kun de viste postkort.

 

Originaltegningen herunder viser "Valdemar Andersens Børnehjælpsdreng" - så det er formentligt én af Politikens satiretegninger i forbindelse med en børnehjælpsdag, som Valdemar Møller har tegnet - Tilhører Per Sørensen. 

 

 

 

 

 

Eksempel på signatur

Sendt Julen 1945

Tilhører Per Sørensen

Sendt Julen 1947

Tilhører Per Sørensen

Sendt Julen 1946

Tilhører Per Sørensen

Sendt Julen 1948

Tilhører Per Sørensen

   
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen    

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri