Emil Pehrson

1883-1935

ved
Per Sørensen

Emil Christian Pehrson blev født d. 24-11-1883 i Malmø.

Emil Pehrson døde d. 20-6-1935 i Herlev.

Forældrene var Trädgårdsmästara (Overgartner) Per Pehrson og Elna Pehrson, f. Svensdotter.

Emil Pehrson blev gift med Marthine Hansigne Jacobsen i 1908 i København.

Ved hans død i 1935 kunne man læse følgende nekrolog i Lito - Organ for "Dansk Litografisk Forbund" nr. 7 Juli 1935:

Kunstneren, Litografen og Tegneren, Mennesket og Vennen er borte. Vi der stod ham nær i kunstnerisk Stræben saavel som idet faglige, kan ikke fatte at han ikke er mere. Haabet om en kommende frugtbar Blomstringsperiode for ham, nu da Forholdene tilsyneladende ikke mere vilde stille sig hindrende i Vejen, er afklippet brat og uhyggeligt. Kun Minderne ere tilbage! I disse husker vi ham, mindes hans Higen mod Stjernerne vidende at han i sine bedste Øjeblikke naaede at skabe uforglemmelige og bestaaende Skønhedsværdier. Værdier der en Gang vil stille ham paa den Plads der tilkommer Ham.

Bror Forsell & Figge Holmgren

Atter har Døden hjemsøgt vore Rækker og taget en af vore i sin bedste Arbejdskraft. Emil Pehrson er død. Ved dette Navn standser vi op, for saa meget rinder os i Hu fra Aarene som er gaaet. Et ualmindeligt Liv har her fundet sin Afslutning, ualmindelig i Arbejdsevne, ualmindeligt i flid. Emil Pehrson var et af de Mennesker som satte sig et Maal og arbejdede energisk og ufortøvet på at naa det. Ved det litografiske Arbejdsbord som ved Staffeliet, satte han al sin Evne ind og omfattede altid sin Gerning med største Samvittighedsfuldhed. Han var alt for sit Hjem, som han elskede overalt, og hvor alt, inde som ude, bære Præget af hans Omhu og kunstneriske Smag. Kun 51 Aar gammel er han kaldt bort fra Hjem, Hustru og Børn. Vi som har kendt og værdsat Emil Pehrson vil bevare mindet om han og ære det.

Hans Hansen

Emil Pehrson kom efter skolen i lære som litograf hos Skånske Litografiska A/B i Malmø. Da han var færdiguddannet, rejste han til København i 1906, hvor han fik ansættelse i flere af de større litografiske virksomheder. I en periode var han ansat hos vittighedsbladet "Klods-Hans", hvis tryk var flotte, litografiske arbejder. Et af de sidste sidste steder, han var var ansat, var hos Andreasen & Lachmann, hvor han var overlitograf i 5 år. Han var en anset fagmand, og mange, dygtige arbejder foreligger fra hans hånd.

Det var dog kunsten, som havde hans kærlighed. Han uddannedes først på Valand i Göteborg, senere på Kunstnernes Studieskole i København hos Johan Rohde. Han udstillede første gang i København i 1915 og havde derefter flere udstillinger både i Danmark og Sverige.

På postkortområdet kendes kun denne fantastiske, flotte nisseserie på 25 kort fra o. 1914 og nogle julekortsserier fra en senere periode.

En stor tak til slægtsforskeren, Thomas Landeborg, Limhamn, og barnebarnet Jørgen Persson, Søborg for venlig imødekommenhed og tilladelse til at benytte nogle af deres notater om Emil Pehrson.

 

 

 

 

 

Foto tilhører Jørgen Persson
Forskellige eksempler på signaturer

 

Portræt af Emil Pehrson tegnet af Figge Holmgren 1935

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort dateret 23-12-1917

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort dateret 24-12-1916

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort dateret 24-12-1917

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort dateret 24-12-1916

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort dateret Julen 1923

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort dateret 23-12-1917

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort dateret 23-12-1914

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort dateret 23-12-1917

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort dateret 24-12-1918

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort datering utydelig

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort dateret 23-12-1916

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort udateret

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort dateret 24-12-1915

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort Juleaften 1915

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort dateret 23-12-1918

Til det svenske marked

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort datering utydelig

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort dateret 24-12-1918

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort dateret 24-12-1922

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort dateret 23-12-1917

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort Julen 1918

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort dateret 24-12-1914

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Paul Heckschers Kunstforlag

Postkort Julen 1918

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Håndkoloreret

Sendt julen 1928

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Postkort dateret 22-12-1923

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Postkort Julen 1926

Tilhører Per Sørensen

 

Stenders Forlag

Sendt 22-12-1926

Tilhører Per Sørensen

 

Stenders Forlag

Postkort dateret 23-12-1929

Tilhører Per Sørensen

Emil Pehrson Julekort

Tilhører

Per Sørensen

 

Stenders Forlag

Postkort dateret 22-12-1929

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Postkort dateret 22-12-1931

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Postkort dateret 23-12-1929

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Postkort dateret 1929

Tilhører Per Sørensen

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri