Richard Christensen

1894-1953

ved
Per Sørensen

Richard Immanuel Christensen blev født d. 5-5-1894 i København.

Richard Christensen døde d. 8-6-1953 i København.

Forældrene var Malersvend Lars Christensen og Hildebrandt Mariane Christensen.

Richard Christensen blev gift med Karen Johanne Christensen i København.

Richard Christensen gik i første omgang i faderens fodspor og kom i lære som maler og blev derefter udlært. På Teknisk Skole er én af disciplinerne, når man skulle være maler, at man også skulle lære at tegne. Han har sikkert haft en kunstnerisk åre, idet vi i 1920 finder ham i en folketælling - nu med titlen Tegner.

Her kommer nekrologen - i uddrag - fra Social-Demokraten 9-6-1953:

"Oprindelig Malersvend - en dygtig maler, men som mange af sine kolleger uheldigt stillet ved fagets usikre forhold under første verdenskrig - slog Richard sig på tegnekunsten, og han sendte tegninger ind til uge- og dagblade. Det var som bladtegner han den 6. januar 1919 knyttedes til det socialdemokratiske eftermiddagsblad "Klokken 5". Her udfoldede han sin evne til at tegne et vellignende, let karikeret portræt og til humørfyldt satire. Men redaktionen var ikke større, end at tegneren også i en snæver vending måtte kunne skrive en artikel, og på den måde gled Richard Christensen gradvis over i journalistikken. Da "Klokken 5" ophørte i 1930, knyttedes han til Social-Demokraten og efter få år udviklede hans sig til en meget skattet sportsmedarbejder. På denne plads i journalistikken vandt han sig utallige venner i sportskredse på grund af sin omhyggelighed, sin flid, sin letflydende pen og sin store elskværdighed. Det var i kraft af de samme egenskaber han ved siden af sportsstoffet fik tildelt opgaver på en lang række stofområder. Blandt hans specialer var skolestoffet, Østrups feriebørn, Frederiksberg Kommunalbestyrelse, Københavns Amtsråd og Københavns Topografi. Men som den allround-journalist han var, sprang han med lethed ind som vikar på hvilket som helst felt og skilte sig fra det med selvfølgelig sikkerhed."

De sidste år af sit liv havde Richard Christensen store problemer med en hjertelidelse. På trods af det fortsatte han med at arbejde til det sidste.

På Postkortområdet kendes kun denne, ene fantastiske serie med hans tegninger - udgivet hos J. Chr. Olsens Kunstforlag - om der mangler et kort eller serien kun har været 11 kort vides ikke. Ét af mine kort har været sendt og er dateret i 1927.

 

 

 

 

 

Foto tilhører Arbejdermuseet
Eksempel på signatur

 

 

 

Richard Christensen også aktuel i 2018

Tegning i Arbejdernes Almanak - 1922

Tegning i Arbejdernes Almanak - 1924

Postindskrænkningen 1922 eller 2018

Hvidvask 1924 eller 2018

J. Chr. Olsens Kunstforlag

Serie 49/1

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

J. Chr. Olsens Kunstforlag

Serie 49/2

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

J. Chr. Olsens Kunstforlag

Serie 49/3

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

J. Chr. Olsens Kunstforlag

Serie 49/4

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

J. Chr. Olsens Kunstforlag

Serie 49/5

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

J. Chr. Olsens Kunstforlag

Serie 49/6

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

J. Chr. Olsens Kunstforlag

Serie 49/7

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

J. Chr. Olsens Kunstforlag

Serie 49/8

Kortet dateret 1927

Tilhører Per Sørensen

 

J. Chr. Olsens Kunstforlag

Serie 49/9

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

J. Chr. Olsens Kunstforlag

Serie 49/10

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

J. Chr. Olsens Kunstforlag

Serie 49/11

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

 

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri