Thorvald Almstedt

1872-1905

ved
Per Sørensen

Thorvald August Almstedt blev født d. 17-8-1872 i Veilø Sogn ved Næstved.

Thorvald August Almstedt døde d. 12-5-1905 i København.

Forældrene var Maskinarbejder Robert Leonhart Almstedt og Sophie Frederikke Almstedt, f. Debes

Thorvald Almstedt var gift med Inger Margrethe Almstedt.

Tegneren Thorvald Almstedt var uddannet maler og arbejdede som malersvend. Han havde, som så mange andre håndværksmalere, evner til at tegne og tegnede en del humoristiske tegninger for firmaet Alex Vincents Kunstforlag. De første kort med blå farve er kartonkort, hvor tegningerne er daterede 1900 - se den hvide tegning, det er den originale blæktegning til kartonkortet ved siden af.

Kortene med de røde farver er nu ikke kartonkort, men postkort. Kortene blev produceret før 1905, idet der er udelt bagside. Serien har Alex Vincents Kunstforlag fået trykt i 2 serier - en serie til det danske marked med dansk tekst og en serie til det svenske marked med svensk tekst.

Kortene af Thorvald Almstedt er forholdsvis sjældne - og han har ikke tegnet mange kort, idet han døde ganske ung - bare 33 år gammel.

 

 

 

 

 

Desværre er det endnu ikke lykkedes at finde et foto af

tegneren og maleren

 Thorvald Alstedt 

Forskellige eksempler på signaturer
 

 

Original blæktegning

Se kartonkortet til højre

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Tegning dateret år 1900

Kartonkort dateret 28-7-1902

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Tegning o. år 1900

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Tegning dateret år 1900

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Kartonkort sendt 1902

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Tegning o. år 1900

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Postkort sendt 5-6-1909 Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Postkort

 til det svenske marked

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

se samme postkort til højre

2 forskellige tekster

Postkort o. 1902

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

se samme postkort til venstre

Postkort

 til det svenske marked

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Postkort o. 1902

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Postkort sendt 24-9-1907 Tilhører Per Sørensen

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri