Hovedside

Folkedans

Den Danske Kvadrille Klub

Danse- og musikhistorie

Om Dansk Dansekultur

Kontakt

Links

Julekvadrille

 

Jule Kvadrille findes i mange dansepublikationer fra forrige århundrede. Desværre kan vi ikke sige, hvorfor den kaldes Jule Kvadrille; men det kunne tænkes, at den var blevet lanceret på juleballerne.

Første gang, vi finder dansen, er i et nodetryk" fra 1861, hvor dansen slet og ret på omslaget kaldes Quadrille for 8 á 12 par.

 

I 1862 bliver der i København udgivet en dansebeskrivelse med titlen "Keiserinde-Quadrille eller Quadrille for 8 a´12 par", den er ret kortfattet, men følger nøje beskrivelserne, der udkommer senere.

 

Fra August Westrups Balbog, sæsonen 1870-1871, er der både en beskrivelse af dansen og sidst i bogen balkort, hvor sæsonens danserepertoire findes. På disse balkort brugte man at skrive op, hvem man havde aftalt at danse med i løbet af aftenen.

 

Hos danselærer A. Johansen, København, genfinder man også Jule Kvadrille i et dansehæfte fra 1872, som har undertitlen Contredands - Francaise. l øvrigt skrev han et pudsigt forord til dansehæftet om, hvorfor han har taget en dansebeskrivelse af Sextour med. Det lyder på følgende måde:

"Da den omstændighed, at Sextour af mange har været betragtet som udelukkende henhørende til de offentlige saloner og det uagtet den altid har været danset ikke alene ved bryllupper og gilder overalt på landet, men også i mange andre kredse - nu må anses for hævet, idet nemlig såvel Lanciers som Francaise også danses på flere offentlige steder - og mange, navnlig ældre, som foretrække en lettere dans, som Sextour frem for de mere vidtløftige Quadriller såsom Julequadrille og Prince Imperiale og hvilke sidste desuden hidtil kun er kendte af få og aldrig vil blive kendte af mange - så har undertegnede ikke taget i betænkning også at indlemme denne Quadrille i nærværende lille samling."

 

Han havde nok ret, når han påstod, at Jule Kvadrille aldrig blev for de mange, dertil er den nok alt for kompliceret.

 

Hos Wilhelm Balling findes Jule Kvadrille i en dansebog fra 1875.

 

I Paul Petersens dansebog "Familieballet" fra 1877 findes den også. Familieballet var et nodetryk med vejledende tekst til 26 danse, der kom fra Wilhelms Hansens Forlag ca. 1879 (se den pudsige forside).

Den er også med i et senere Danse-album" fra Paul Petersens Danseinstitut.

 

Sidste gang, vi træffer den, er hos A. G. Sandbæck i en dansebog, trykt i København år 1900 (A. G. Sandbæck var nordmand og omrejsende danseinstruktør, fortrinsvis med domæne i Norge og Sverige).

Alle disse dansepublikationer har haft samme forbillede; men de enkelte danselærere har alle tolket dansen på deres egen måde, hvilket giver en del, små varianter af den.

Kilderne er uenige om, hvor mange par, der har været opstillet til Jule Kvadrille. Nogle kilder angiver fra 8 til 12 par, andre kilder helt op til 16 par. Vi synes, den er bedst at danse med 8 par og kan til nød danses med 12 par, hvorimod det næsten er umuligt med 16 par.

Nyere forskning af Göran Andersson, Sverige, har påvist, at den har forbindelse til den svenske dans ”Fransäs med Nya turer av Balettmästaren A. Selinder, componerad för Forte-Piano af C. Glück” fra 1845.

 

Video-klip

Julekvadrille 1. tur Julekvadrille 2. tur Julekvadrille 3. tur Julekvadrille 4. tur Julekvadrille 5. tur

 
 

 
 

 

 
 

 © Pia & Per Sørensen | 6000 Kolding| piaper@stofanet.dk

motiv