Hovedside

Folkedans

Den Danske Kvadrille Klub

Danse- og musikhistorie

Om Dansk Dansekultur

Kontakt

Links

Le Prince Impériale

 

I 1857 grundlagdes "SOCIÈTÈ ACADÈMIQUE DES PROFESSEURS de DANSE de PARIS, ARTISTES du THEATRE IMPÉRIAL". Medlemmerne af societetet var kunstnere eller forhenværende kunstnere ved Det kejserlige Operateater i Paris. Det var societetets opgave at højne selskabsdansen og konstruere nye danse til Napoleon d. III´s hof.

I 1858 blev "Le Prince Impériale" konstrueret. Både musik og dans blev lavet af societetets medlemmer. Dansens uropførtes i forbindelse med en banket - givet til ære for den berømte danserinde Taglioni af "le corps de la danse de l´Opéra". Senere blev den opført ved teateret og på kunstnernes baller, senere igen på Vaudeville Teateret til benefice for Mr. Lafontaine. Overalt opnåede den umådelig succes.

Societetet havde forhenværende danser, Professeur de danse Mr. Renausy (1800-1875), som inspektør, og det er formentlig ham, der har været idemanden til dansen. I flere kilder oplyses, at han har lavet den.

Den 16. marts 1856 fødte Kejserinde Eugénie (1826-1920) en søn, som blev tronarving, og han blev kaldt kejser-prinsen. Som ved enhver anden kongelig fødsel var der stor bevågenhed omkring barnet, og folket var begejstret - Netop derfor blev den nye kvadrilledans "Le Prince Impériale" (Den Kejserlige Prins), som var lavet af danseakademiet, tilskrevet prinsen, og dansens navn blev accepteret af Hendes Majestæt Kejserinde Eugénie.

Dansen blev ikke kun populær i Frankrig, men i hele den vestlige verden. I England blev dansebeskrivelsen præsenteret af den franske dansemester Coulon, der var bosiddende i England, og der blev komponeret ny musik til dansen af Louis D´Egville. I Amerika dansedes "Le Prince Impériale" også, der brugte man dog den oprindelige musik fra Frankrig. I Tyskland var dansen også kendt, og der brugtes både den originale melodi, samt en ny melodi, komponeret af Arnold Kühne i Mainz. I Sverige havde dansen en vis popularitet i 1860/70´erne, og den bliver beskrevet så sent som 1902 af danselærer Appelbom. I Norge findes den bl.a. i Sandbecks dansebog fra 1903.

I Danmark blev musikken til "Le Prince Impériale" udgivet hos Wilhelm Hansen i tværformat omkring 1860-1865. Nodeforsiden er stort set identisk med den franske originalnode. I den franske original-node er der dansebeskrivelse under hver tur; men det er der ikke i den danske. I Danmark har man næsten ikke benyttet sig af at skrive danse-forklaringer under noderne (desværre), selv om det var meget almindeligt både i Frankrig, England og Amerika. På trods af, at noden kommer forholdsvis hurtig, ser det ud, som om der går nogle år, inden dansen rigtig benyttes, og vi skal hen til midten af 1870´erne, inden dansen er på sit højeste.

 

Video-klip

Le Prince Impériale 1. tur Le Prince Impériale 2. tur Le Prince Impériale 3. tur Le Prince Impériale 4. tur Le Prince Impériale 5. tur
 
 
 

 
 

 
 

 © Pia & Per Sørensen | 6000 Kolding| piaper@stofanet.dk

motiv