Axel Mathiesen

1882-1973

ved
Per Sørensen

Axel Emanuel Mathiesen blev født d. 10-5-1882 på Nørrebro i København.

Axel Mathiesen døde d. 24-11-1973 på Frederiksberg.

Forældrene var Snedker Peter Johan Mathiesen og Marie Christiani, født Carlsen.

Axel Mathiesen blev gift med Elna Laursen

d. 1-11-1907.

Axel Mathiesen har været ivrig tegner siden sin tidligste barndom. Dog kom han, som så mange andre håbefulde tegnere og kunstmalere, først i alm. malerlære, "Så man havde et ordentligt fag at falde tilbage på". Han kom i malerlære i 1896 i Helsingør og begyndte samtidig på Helsingør Tekniske Skole - hvorfra han fik Svendebrev

d. 28-3-1901. Kort tid efter, at han var udlært, drog han på valsen - et fænomen, der var meget almindeligt blandt håndværkere omkring århundredeskiftet. Han drog rundt i Europa sammen med sin gode ven, William Stuhr, og besøgte landene Tyskland, Svejts, Italien og Frankrig. Axel Mathiesen var hjemmefra i 3 år. I slutningen af oktober 1903 vendte han hjem til Danmark igen.

Da han kom tilbage til Danmark, var beslutningen taget - han ville ikke være maler; men han ville prøve at ernære sig som kunstner. Desværre havde familien ikke mange penge, derfor var det umuligt for Axel Mathiesen at komme på Kunstakademiet - så han begyndte, som autodidakt kunstner, at ernære sig som tegner og illustrator. At han skulle ende som én af de flittigste og mest brugte tegnere igennem 1900-tallet, var der nok ingen, der havde tænkt, da han begyndte.

 

Han var umådelig flittig gennem hele livet, og hans produktion tæller mange, tusinde illustrationer. Han begyndte som reklametegner og vittighedstegner, hvor han bl.a. tegnede til satirebladene "Klods Hans" og "Svikmøllen". Senere blev han ugebladsillustrator, og han lavede utallige illustrationer af børn til bl.a. "Vore Damer". Børneillustrationerne var utallige fra o. 1907 til slutningen af 1920´erne. Modellerne er hans egne børn, Edith, Svend, Erik og Arne, der netop voksede op i denne periode.

Et af de områder, hvor Axel Mathiesen slog sit navn fast, var som bogillustrator - særlig drengebøgerne har haft hans bevågenhed, og der findes vel ikke nogle mænd i Danmark over 50 år, der ikke har de fantastiske bogomslag til bl.a. Flemming bøgerne inde på nethinden?

Men også danskernes gode, gamle juletraditioner har han illustreret. Gennem en menneskealder illustrerede han forsiden til Hjemmets Julehefte.

Hans illustrationer til postkort er mange - og tæller formentlig mere end 300-400 forskellige kort.

Hans postkortproduktion har også, for nogle korts vedkommende, været tilgængelig både i Norge og Sverige.

På denne side er der kun vist et uddrag, begyndende med illustrationer af børn i alle mulige situationer, og man fornemmer her straks, at han ved, hvad han har haft med at gøre. Senere er der vist nogle få spejderkort og nissekort. Han lavede en fantastisk serie om molboerne, der først kom som bog, senere som postkort. Derefter følger mange af de julemotiver, han var så kendt for - nederst er vist nogle få kort med "rulle øjne", som stammer fra Axel Mathiesens egne gemmer.

Det har været en fantastisk fornøjelse at skrive og arbejde med postkortene om den mest folkelige og mest flittige af alle vore tegnere. Gennem hele det 20. århun-drede satte han sit præg på det folkelige Danmark - derfor kan det også undre mig, at han ikke kan findes i den danske kunstlitteratur!!

 

Tusind tak til Hanne Bistrup for venlig imødekommenhed og for tilladelsen til at skrive om hendes morfar. 

Mange tak til Jan Toxværd Jørgensen for lån af postkort og for tilladelsen til at benytte det forskningsarbejde, han har lavet sammen med Hanne Bistrup i forbindelse med den fantastiske bog om: Axel Mathiesen - en tegner og hans tid. 

 

 

 

 

 

Foto tilhører Jan T. Jørgensen
Forskellige eksempler på signaturer
Originalt akvarel ca. 1920 - Tilhører Per Sørensen

Originalt tegnet julekort - Tilhører Per Sørensen

Originalt tegnet julekort - Tilhører Jan T. Jørgensen

Carl Stenders Kunstforlag

"Juletræet fældes i skoven"

Tilhører Per Sørensen

Carl Stenders Kunstforlag

"Juletræet køres til byen"

Sendt Julen 1910

Tilhører Per Sørensen

Carl Stenders Kunstforlag

"Juletræet sælges til børnene"

Tilhører Per Sørensen

Carl Stenders Kunstforlag

"Juletræet bringes hjem"

Sendt 23-12-1910

Tilhører Per Sørensen

Carl Stenders Kunstforlag

"Juletræet pyntes"

Sendt 23-12-1910

Tilhører Per Sørensen

Carl Stenders Kunstforlag

"Juleaften"

Sendt 22-12-1911

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Variant af ovenstående

Carl Stenders Kunstforlag

"Juletræet bringes hjem"

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Variant af ovenstående

Carl Stenders Kunstforlag

"Juletræet bringes hjem"

Sendt

Tilhører Per Sørensen

Variant af ovenstående

Carl Stenders Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Variant af ovenstående

Carl Stenders Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Variant af ovenstående

Carl Stenders Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Privat produceret

Julekort 1961

Sendt til familien

Tilhører Per Sørensen

Sendt 1911

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Sendt 1911

Tilhører Per Sørensen

Det ældst kendte postkort

Sendt fra Zürich 21-12-1903

Tilhører Per Sørensen

Dateret 1911

Tilhører Per Sørensen

Dateret 1911

Tilhører Per Sørensen

Dateret 1911

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1908-10

Tilhører Jan T. Jørgensen

Kartonkort o. 1908-10

Tilhører Jan T. Jørgensen

Kartonkort

dateret 22-11-1912

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort dateret 1912

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1906-10

håndkoloreret

Tilhører Per Sørensen

 

ED. F. PH 2556-1

Tilhører Per Sørensen

 

ED. F. PH 2556-3

sendt 23-12-1918

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2556-4

sendt 27-12-1919

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2556-5

Dateret Julen 1919

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2556-6

sendt 27-12-1919

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2557-1

sendt 25-12-1918

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2557-2

sendt 1918

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2557-3

Julen 1918

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2557-4

sendt 23-12-1918

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2557-5

sendt 1918

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2557-6

Tilhører

 Per Sørensen

   

ED. F. PH 2563-1

svensk tekst

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2563-2

svensk tekst

Tilhører

Henrik Selsøe Sørensen

ED. F. PH 2563-3

svensk tekst

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2563-4

svensk tekst

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2563-5

svensk tekst

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2563-6

svensk tekst

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2571-1

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2571-2

sendt 23-3-1921

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2571-3

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2571-4

sendt 19-4-1919

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2571-5

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2571-6

sendt 1-4-1920

Tilhører Per Sørensen

   
 

ED. F. PH 2572-2

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2572-2

sendt 1919

Tilhører Per Sørensen

 

ED. F. PH 2572-4

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2572-5

sendt 1920

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2572-6

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2592-1

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2592-2

sendt Julen 1920

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2592-3

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2592-4

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2592-5

sendt 1921

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2592-6

sendt 1919

Tilhører Per Sørensen

   
   

Variant 2

ED. F. PH 2592-1

sendt Julen 1921

Tilhører Per Sørensen

   

Variant 2

ED. F. PH 2592-4

sendt Julen 1926

Tilhører Per Sørensen

     

Variant 2

ED. F. PH 2592-5

Tilhører Per Sørensen

     

ED. F. PH 2593-1

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2593-2

Tilhører Jan T. Jørgensen

ED. F. PH 2593-3

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2593-4

sendt Julen 1928

Tilhører Per Sørensen

   

(ED. F. PH 2593-5)

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2593-6

sendt Julen 1920

Tilhører Per Sørensen

   
   
 

ED. F. PH 2593-2

sendt Julen 1924

Tilhører Per Sørensen

 

(ED. F. PH 2593-4)

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2594-1

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2594-2

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2594-3

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2594-4

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2594-5

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2594-6

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2595-1

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2595-2

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2595-3

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2595-4

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2595-5

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2595-6

Tilhører Per Sørensen

   

Variant 2

ED. F. PH 2595-1

Tilhører Per Sørensen

Variant 2

ED. F. PH 2595-2

Tilhører Per Sørensen

Variant 2

ED. F. PH 2595-3

Tilhører Per Sørensen

Variant 2

ED. F. PH 2595-4

Tilhører Per Sørensen

     
     

ED. F. PH 2596-4

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2597-1

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2597-2

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2597-3

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2597-4

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2597-5

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2597-6

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2600-1

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2600-2

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2600-3

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2600-4

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2600-5

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2600-6

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2601-1

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2601-2

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2601-3

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2601-4

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2601-5

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2601-6

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2602-1

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2602-2

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2602-3

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2602-4

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2602-5

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2602-6

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2603-1

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2603-2

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2603-3

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2603-4

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2603-5

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2603-6

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2604-1

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2604-2

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2604-3

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2604-4

sendt 24-12-1920

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2604-5

Svensk tekst

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2604-6

Svensk tekst

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2605-1

sendt 22-12-1920

Tilhører Jan T. Jørgensen

ED. F. PH 2605-2

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2605-3

sendt 24-12-1921

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2605-4

sendt 23-12-1920

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2605-5

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2605-6

24-12-1922

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2630-1

sendt 1922

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2630-2

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2630-3

sendt 1921

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2630-4

sendt 1920

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2630-1

sendt 1921

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2630-6

sendt 1927

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2631-1

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2631-2

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2631-3

Svensk tekst

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2631-4

Julen 1934

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2631-5

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2631-6

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2632-1

sendt 23-12-1924

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2632-2

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2632-3

Julen 1926

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2632-4

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2632-5

Julen 1926

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2632-6

Julen 1925

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2633-1

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2633-2

Julen 1927

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2633-3

24-12-1921

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2633-4

Julen 1933

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2633-5

Julen 1923

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2633-6

Julen 1924

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2634-1

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2634-2

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2634-3

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2634-4

sendt Julen 1928

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2634-5

sendt 24-12-1921

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2634-6

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2635-1

21-12-1942

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2635-2

Julen 1924

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2635-3

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2635-4

Julen 1925

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2635-5

22-12-1927

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2635-6

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2636-1

sendt 4-5-1939

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2636-2

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2636-3

sendt 22-12-1941

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2636-4

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2636-5

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2636-6

sendt o. 1929

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2638-1

sendt 1926

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2638-2

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2638-3

sendt 1923

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2638-4

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2638-5

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2638-6

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2639-1

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2639-2

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2639-3

sendt 27-3-1929

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2639-4

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2639-5

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2639-6

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2640-1

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2640-2

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2640-3

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2640-4

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2640-5

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2640-6

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2750-1

sendt Julen 1922

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2750-2

sendt Julen 1926

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2750-3

sendt Julen 1926

Tilhører Per Sørensen

2750-4

sendt Julen 1940

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2750-5

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2750-6

sendt 23-12-1925

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2751-1

sendt Julen 1922

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2751-2

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2751-3

sendt Julen 1926

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2751-4

sendt Julen 1923

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2751-5

sendt Julen 1925

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2751-6

sendt Julen 1925

Tilhører Per Sørensen

   

ED. F. PH 2782-1

sendt Julen 1924

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2782-2

sendt Julen 1925

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2782-3

sendt Julen 1937

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2782-4

Tilhører Per Sørensen

 

ED. F. PH 2782-5

Tilhører Per Sørensen

ED. F. PH 2782-6

Tilhører Per Sørensen

 

sendt Julen 1923

Tilhører Per Sørensen

sendt 1928

Tilhører Per Sørensen

sendt Julen 1922

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Andreasen & Lachmann

Eneret 32

Tilhører Per Sørensen

Andreasen & Lachmann

Eneret 33

Tilhører Per Sørensen

Andreasen & Lachmann

Eneret 34

Tilhører Per Sørensen

Andreasen & Lachmann

Eneret 35

Tilhører Per Sørensen

   

Andreasen & Lachmann

Eneret 36

Tilhører Per Sørensen

Andreasen & Lachmann

Eneret 37

Tilhører Per Sørensen

   
 

Tilhører Per Sørensen

sendt Julen 1918

Tilhører Jan T. Jørgensen

 

(ED. F. PH 2592-4 - fejl nr.)

sendt Julen 1920

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Jan T. Jørgensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Sendt 1923

Tilhører Per Sørensen

Julen 1920

Tilhører Per Sørensen

Julen 1920

Tilhører Per Sørensen

JULEN 1919

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Sendt 23-12-1919 1920

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Nytår 1920

Tilhører Per Sørensen

Julen 1920

Tilhører Per Sørensen

Julen 1921

Tilhører Per Sørensen

Julen 1924

Tilhører Per Sørensen

Julen 1946

Tilhører Per Sørensen

Sendt Julen 1923

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Sendt Julen 1923

Tilhører Per Sørensen

Julen 1921

Tilhører Per Sørensen

Julen 1927

Tilhører Per Sørensen

Julen 1922

Tilhører Per Sørensen

Sendt Julen 1928

Tilhører Per Sørensen

   
 

Julen 1933

Tilhører Per Sørensen

 

Julen 1932

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julen 1927

Tilhører Per Sørensen

Julen 1927

Tilhører Per Sørensen

Julen 1929

Tilhører Per Sørensen

Sendt 8-1-1920

Tilhører Per Sørensen

Sendt 22-12-1921

Tilhører Per Sørensen

Sendt Julen 1924

Tilhører Per Sørensen

Sendt 31-12-1925

Tilhører Per Sørensen

   

Sendt Julen 1922

Tilhører Per Sørensen

   

sendt Julen 1924

Tilhører Per Sørensen

Børnepost - brevpapir

o. 1905-1910

Tilhører Jan T. Jørgensen

Børnepost - brevpapir

o. 1905-1910

Tilhører Jan T. Jørgensen

Børnepost - brevpapir

o. 1905-1910

Tilhører Jan T. Jørgensen

Børnepost - brevpapir

o. 1905-1910

Tilhører Jan T. Jørgensen

JULEN 1950

Tilhører Per Sørensen

Piratkopi fra Finland

Tilhører Per Sørensen

sendt Julen 1929

Tilhører Per Sørensen

Sangpostkort

Tilhører Per Sørensen

Sangpostkort

sendt Julen 1911

Tilhører Per Sørensen

Sangpostkort

1-5-1911

Tilhører Per Sørensen

Sangkort 1911

Tilhører Per Sørensen

Sangkort 1911

Tilhører Per Sørensen

F. D. F. Postkort Nr. 1

Tilhører Per Sørensen

F. D. F. Postkort Nr. 2

Tilhører Per Sørensen

F. D. F. Postkort Nr. 3

Tilhører Per Sørensen

F. D. F. Postkort Nr. 4

Tilhører Per Sørensen

F. D. F. Postkort Nr. 5

Tilhører Per Sørensen

F. D. F. Postkort Nr. 6

Tilhører Per Sørensen

Julen 1928

F. D. F. Postkort Nr. 7

Tilhører Per Sørensen

Julen 1923

F. D. F. Postkort Nr. 8

Tilhører Per Sørensen

F. D. F. Postkort Nr. 9

Tilhører Per Sørensen

F. D. F. Postkort Nr. 10

Tilhører Per Sørensen

F. D. F. Postkort Nr. 11

Tilhører Per Sørensen

F. D. F. Postkort Nr. 12

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Det Danske Spejderkorps

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Leif Nielsen Tilhører Per Sørensen

Dateret Julen 1941

Tilhører Leif Nielsen

     
      Tilhører Per Sørensen

Spejder Jul 1963

Tilhører Per Sørensen

Spejder Jul 1963

Tilhører Per Sørensen

Spejder Jul 1964

Tilhører Per Sørensen

Spejder Jul 1966

Tilhører Per Sørensen

Dateret 19-8-1951

Tilhører Per Sørensen

Dateret Nytåret 1964

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Leif Nielsen

Julen 1925

Tilhører Per Sørensen

Julen 1929

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
 

Julen 1923

Tilhører Per Sørensen

Julen 1923

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen  

Julen 1922

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julen 1935

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Kopi efter Axel Mathiesen

Kunstner ukendt

Julen 1938

Tilhører Per Sørensen

Kopi efter Axel Mathiesen

Kunstner ukendt

Julen 1931

Tilhører Per Sørensen

Kopi efter Axel Mathiesen

Kunstner ukendt

Tilhører Per Sørensen

Kopi efter Axel Mathiesen

Kunstner ukendt

Julen 1931

Tilhører Per Sørensen

Reklamekort

Magasin du Nord

Tilhører Per Sørensen

Reklamekort

Magasin du Nord

Tilhører Per Sørensen

Reklamekort

Magasin du Nord

Sendt 27-7-1918

Tilhører Per Sørensen

Reklamekort

Magasin du Nord

Tilhører Per Sørensen

Reklamekort

Magasin du Nord

Tilhører Per Sørensen

Reklamekort

Magasin du Nord

Tilhører Per Sørensen

Reklamekort

Magasin du Nord

Sendt 27-4-1917

Tilhører Per Sørensen

Reklamekort

Magasin du Nord

Sendt 19-10-1917

Tilhører Per Sørensen

     

Reklamekort

Magasin du Nord

Tilhører Per Sørensen

     

Molbohistorie

Tilhører Per Sørensen

Molbohistorie

"Soldaten og kanonen"

Tilhører Per Sørensen

Molbohistorie

"Kirkeklokken"

Tilhører Per Sørensen

Molbohistorie

"Lommeuret"

Tilhører Per Sørensen

Molbohistorie

"Pølsen"

Tilhører Per Sørensen

Molbohistorie

"Skruptudsen og spegesilden"

Tilhører Per Sørensen

Molbohistorie

"Storken i rugmarken"

Tilhører Per Sørensen

Molbohistorie

"Hullet"

Tilhører Per Sørensen

Molbohistorie

"Jollen"

Tilhører Per Sørensen

Molbohistorie

"Soldaten og kanonen"

Tilhører Per Sørensen

Molbohistorie

"Det tørstige træ"

Tilhører Per Sørensen

Molbohistorie

"Molboerne og benene"

Tilhører Per Sørensen

Molbohistorie

"Storken i rugmarken"

Tilhører Per Sørensen

Molbohistorie

"Hummerne"

Tilhører Per Sørensen

Molbohistorie

"Geværet og månen"

Tilhører Per Sørensen

Molbohistorie

"Spegesilden og Ålen"

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Julen 1956

Tilhører Per Sørensen

Julen 1951

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julen 1952

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
     
     

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julen 1948

Tilhører Per Sørensen

Julen 1952

Tilhører Per Sørensen

sendt Julen 1949

Tilhører Per Sørensen

sendt Julen 1951

Tilhører Per Sørensen

 

Sendt Julen 1949

Tilhører Per Sørensen

Julen 1947

Tilhører Per Sørensen

Julen 1952

Tilhører Per Sørensen

 
Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julen 1933

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julen 1938

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Sendt julen 1935

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen

Julen 1938

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Dobbeltkort

Tilhører Per Sørensen

Sendt Julen 1937

Tilhører Per Sørensen

Sendt Julen 1933

Tilhører Per Sørensen

Julen 1934

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

L. Levison serie 5273

sendt 16-2-1960

Tilhører Per Sørensen

L. Levison serie 5273

Tilhører Per Sørensen

L. Levison serie 5273

Tilhører Per Sørensen

L. Levison serie 5273

Tilhører Per Sørensen

   

L. Levison serie 5273

Tilhører Per Sørensen

   

L. Levison serie 5306

Sendt julen 1956

Tilhører Per Sørensen

L. Levison serie 5306

Sendt julen 1955

Tilhører Per Sørensen

L. Levison serie 5306

Sendt julen 1954

Tilhører Per Sørensen

L. Levison serie 5306

Sendt julen 1955

Tilhører Per Sørensen

L. Levison serie 5306

Sendt julen 1955

Tilhører Per Sørensen

L. Levison serie 5274

Sendt julen 1955

Tilhører Per Sørensen

L. Levison serie 5274

Sendt julen 1953

Tilhører Per Sørensen

L. Levison serie 5274

Tilhører Per Sørensen

L. Levison serie 5274

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julen 1953

Tilhører Per Sørensen

Julen 1950

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julen 1948

Tilhører Per Sørensen

Julen 1946

Tilhører Per Sørensen

Julen 1947

Tilhører Per Sørensen

Julen 1949

Tilhører Per Sørensen

 

Julen 1949

Tilhører Per Sørensen

Royal Press

Sendt julen 1964

Tilhører Per Sørensen

 

L. Levison serie 5220

Sendt julen 1951

Tilhører Per Sørensen

L. Levison serie 5220

Tilhører Per Sørensen

L. Levison serie 5220

Tilhører Per Sørensen

L. Levison serie 5220

Tilhører Per Sørensen

L. Levison serie 5220

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

o. 1955

Tilhører Per Sørensen

Julen 1962

Tilhører Per Sørensen

Julen 1970

Tilhører Per Sørensen

Julen 1972

Tilhører Per Sørensen

Julen 1962

Tilhører Per Sørensen

Findes som postkort og klapkort

Tilhører Per Sørensen

Findes som postkort og klapkort

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julekort 1957

Tilhører Per Sørensen

Se kort til højre - spejlvendt

Tilhører Per Sørensen

Julekort 1957

Tilhører Per Sørensen

Julekort 1966

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Dobbeltkort julen 1961

Tilhører Per Sørensen

Julekort

Tilhører Per Sørensen

Sendt Julen 1975

Tilhører Per Sørensen

Julen 1981

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julen 1983

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Jan T. Jørgensen

Julen 1953

Tilhører Jan T. Jørgensen

Julekort 1948

Tilhører Jan T. Jørgensen

Julereklamekort 1965

Carl Jacobsen & Co

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julekort fra Hjemmet

Tilhører Per Sørensen

Julekort fra Hjemmet

Tilhører Per Sørensen

Julekort fra Hjemmet

Tilhører Per Sørensen

Julekort fra Hjemmet

Tilhører Per Sørensen

Julekort fra Hjemmet

Tilhører Per Sørensen

 

Julekort år 2000

Ugebladet Søndag

Tilhører Jan T. Jørgensen

 

Klapkort

Dobbeltkort - lukket

se samme kort til højre

Tilhører Per Sørensen

Klapkort

Dobbeltkort - åbent

se samme kort til venstre

Tilhører Per Sørensen

Både som Leporello og alm. postkortkort

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Andreasen & Lachmann

Eneret 30 - Tilhører

 Henrik Selsøe Sørensen

Tivoli-kort 28-6-1909

Tilhører Per Sørensen

Tivoli-kort o. 1910

Tilhører Per Sørensen

Tivoli-kort 19-7-1909

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julekort 1955

Tilhører Per Sørensen

Julekort 1956

Tilhører Per Sørensen

Julekort 1964

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julekort 1953

Tilhører Per Sørensen

Sendt julen 1954

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julekort 1957

Tilhører Per Sørensen

Julekort 1956

Tilhører Per Sørensen

Julekort 1952

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julekort sendt 1952

Tilhører Per Sørensen

Julekort sendt 1959

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsens Kunstforlag

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Leporello

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Julekort 1951

Tilhører Per Sørensen

Julekort 1950

Tilhører Per Sørensen

Julekort 1948

Tilhører Per Sørensen

Julekort 1950

Tilhører Per Sørensen

Leporello 1952

Tilhører Per Sørensen

Julekort 1948

Tilhører Jan T. Jørgensen

L. Levison Junr.

Dobbeltkort nr. 5193

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Vejlby Landbrugsskole

Tegning dateret 1921

Sendt 1924

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Jan T. Jørgensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
 

Postkort

til det svenske marked

Tilhører Per Sørensen

Postkort

til det svenske marked

Tilhører Per Sørensen

Uden Forlag

til det danske marked

Sendt 22-12-1942

Tilhører Per Sørensen

 
 

Tilhører Per Sørensen

 

Dateret 1936

Tilhører Jan T. Jørgensen

Postkort

Sindt Julen 1933

Tilhører Per Sørensen

Dateret 1932

Tilhører Jan T. Jørgensen

Sendt Julen 1937

Tilhører Per Sørensen

Dateret Julen 1935

Tilhører Per Sørensen

Dateret 1939

Tilhører Per Sørensen

Kirken i Lyngby

Dateret 1945

Tilhører Per Sørensen

Aamosen i Lyngby

Dateret 1945

Tilhører Per Sørensen

Søpromenaden i Lyngby

Dateret 1945

Tilhører Per Sørensen

Sorgenfri i Lyngby

Dateret 1945

Tilhører Per Sørensen

Slottet i Lyngby

Dateret 1945

Tilhører Per Sørensen

Tryksags-postkort

Det kgl. danske Landhusholdningsselskab

Tilhører Per Sørensen

Tryksags-postkort

Det kgl. danske Landhusholdningsselskab

Tilhører Per Sørensen

Dobbeltkort

Dateret 1938

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Dobbeltkort

Tilhører Per Sørensen

Dobbeltkort

Tilhører Per Sørensen

Dobbeltkort

Tilhører Per Sørensen

Dobbeltkort

Tilhører Per Sørensen

Dobbeltkort

Tilhører Per Sørensen

Dobbeltkort

Tilhører Per Sørensen

Dobbeltkort

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsens Kunstforlag

Postkort med rulleøjne

Nr. 2

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsens Kunstforlag

Postkort med rulleøjne

Nr. 3

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsens Kunstforlag

Postkort med rulleøjne

Nr. 5

Sendt 1964

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsens Kunstforlag

Postkort med rulleøjne

Nr. 6

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsens Kunstforlag

Postkort med rulleøjne

Nr. 8

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsens Kunstforlag

Postkort med rulleøjne

Nr. 12

Sendt 1954

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsens Kunstforlag

Postkort med rulleøjne

Nr. 13

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsens Kunstforlag

Postkort med rulleøjne

Nr. 14

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsens Kunstforlag

Postkort med rulleøjne

Nr. 15

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsens Kunstforlag

Postkort med rulleøjne

Nr. 17

Sendt 18-1-1954

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsens Kunstforlag

Postkort med rulleøjne

Nr. 18

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsens Kunstforlag

Postkort med rulleøjne

Nr. 19

Sendt 18-2-1954

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsens Kunstforlag

Postkort med rulleøjne

Nr. 20

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsens Kunstforlag

Postkort med rulleøjne

Nr. 22

Sendt 1955

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsens Kunstforlag

Postkort med rulleøjne

Nr. 23

Sendt 1953

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsens Kunstforlag

Postkort med rulleøjne

Nr. 24

Sendt 1955

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsens Kunstforlag

Postkort med rulleøjne

Uden nummer

Sendt 1952

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsens Kunstforlag

Postkort med rulleøjne

Uden nummer

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsens Kunstforlag

Postkort med rulleøjne

Uden nummer

Sendt 1952

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsens Kunstforlag

Postkort med rulleøjne

Uden nummer

Brugt

Tilhører Per Sørensen

     

Rudolf Olsens Kunstforlag

Postkort med rulleøjne

Uden nummer

Sendt 1952

Tilhører Per Sørensen

     
   

Rudolf Olsens Kunstforlag

Fødselsdagsindbydelseskort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Rudolf Olsens Kunstforlag

Fødselsdagsindbydelseskort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

   

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri