Erik Henningsen

1855-1930

ved
Per Sørensen

Erik Ludvig Henningsen, maler og illustrator.

Født 29-8-1855 i København.

Død 28-11-1930 i København.

Bror til kunstmaleren Frants Henningsen - se her: Frants Henningsen

Oprindelig i malerlære hos dekorationsmaler Hellesen og lærte at tegne hos C. V. Nielsen. Var på Kunstakademiet 1873-1877.

Erik Henningsen var en fantastisk, socialrealistisk maler - Hvem kender ikke billedet "Sat ud", der illustrerer den stakkels, fattige familie, der smides ud af deres lejlighed, fordi de ikke kunne betale husleje - eller "Barnemordet", med den ulykkelige, unge pige, der måske har ombragt sit spædbarn - eller med det muntre tema "Den tørstige Tuborgmand".

Erik Henningsen var også en meget flittig og fremragende tegner og illustrator - Utallige bøger, ugeblade, julehefter og almanakker har nogle af hans fine tegninger.

Han har også lavet illustrationer til kartonkort og postkort - De 2 første er kartonkort fra 1890´erne. Det første kort er at finde i Levisons Katalog over Jule- og Nytårskort fra 1891, og kortet benævnes - Erik Henningsen: "Den første Skolegang".

Senere laver han bl.a. flere forskellige postkortserier med postbude, der afleverer post til danskerne. Læg mærke til, at de kommer i forskellige udgaver (se viste eksempler).
 

 

 

 

 

 

Foto tilhører Det Kongelige Bibliotek
Forskellige eksempler på signaturer

 

 

 

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

L. Levison Junr.

Tilhører Claus Boie

     

Kartonkort

Tilhører Claus Boie

     
 
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen  
 
Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

 
   

Tilhører Per Sørensen

 

Tilhører Per Sørensen

 
 
  Tilhører Per Sørensen

Sendt 1-1-1918

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Sendt 31-12-1920

Tilhører Per Sørensen

Sendt

Tilhører Per Sørensen

Sendt 31-12-1915

Tilhører Per Sørensen

Sendt 1924

Tilhører Per Sørensen

   

Sendt

Tilhører Per Sørensen

    Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Post & Tele Museum

Sendt 31-12-1913

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

'Serie 266

Sendt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

'Serie 266

Sendt 1932

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

'Serie 266

Sendt

Tilhører Per Sørensen

Sendt 1938

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Sendt Julen 1918

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen
 

Sendt Julen 1923

Tilhører Per Sørensen

Sendt Julen 1923

Tilhører Per Sørensen

 

Sendt 1928

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Sendt 1939

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Sendt 1940

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Sendt 1924

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen 

Børnehjælpsdagen 1910

Tilhører Per Sørensen

Børnehjælpsdagen 1911

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie Nr. 125

"Ude med Bedstefar"

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie Nr. 182

"Pebersvenden"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie Nr. 242

Sendt 1924

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie Nr. 274

"Naadigherren"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie Nr. 339

"Ved Fjorden"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Brun Maleriserie Nr. 1349

Sendt 1915

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Kunstnerbrevkort nr. 2079

Sendt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

Maleriserie 24035

Sendt Julen 1912

Tilhører Per Sørensen

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri