Jens Ravnholm

1880-1957

ved
Per Sørensen

Nekrolog Aarhus Stiftstidende 26 nov. 1957:

Tegneren Jens Ravnholm død

Tegneren Jens Ravnholm, der hele sit liv hørte til i Aarhus og i de senere år boede i Hjortensgade er død, 77 år. Han var uddannet på Kunstakademiet i København som maler; men fangedes tidligt ind af pressen som tegner, oftest i satirens form. Mest ytrede han sig i Demokraten, hvor han før fotografiens guldalder med sikker streg offentliggjorde portrætter, men også ud fra en barsk humorisme tog del i tidens polemik med ypperlige karikaturer, der nok i dag tager sig lidt enstonige ud, men dengang var af betydelige agitatorisk og oplivende virkning.

Denne specialitet lagde efterhånden så stærkt beslag på hans tid og talent, at han næsten helt opgav maleriet, hvad mange beklagede. Han var en fin kolorist, et stemningsrigt gemyt, desuden i besiddelse af en indtrængende sans for den menneskelige fremtonings særpræg, og som portrætmaler ragede han højt op; Han kunne på dette felt være nået frem i rang med de bedste. Uforglemmeligt er et portræt han malede af sin gamle lærer, skoleinspektør H. C. Pedersen, hvem han beundrede og skyldte stor tak, og hvis personlighed og format billedet på aldeles overvældende vis forkynder.

Jens Ravnholm var en stille mand, uforfængelig og nobel. Ingen ville tage ham for humorist ud fra hans ydre, mindst af alt ud fra hans mildt vemodige blik og hans tøvende smil. Skæbnen ville, at han kom til at øve sin kunst på et område, der hører en hastigt svindende aktualitet til. Han kunne have fæstnet sig et varigere eftermæle i dansk kunst, hvis omstændighederne havde artet sig anderledes.

I de senere tider levede han meget tilbagetrukket, stærk hæmmet af en benskade, forvoldt af tyskerne, under besættelsen: under en brand ramtes han af et skud og var siden invalid.

Han var medarbejder ved det satiriske blad ”Klods Hans” 1905-1910, fra 1906 tilknyttet "Demokraten".

De kort, jeg er i besiddelse af, er alle dateret 1905 og 1907.

På det første kort ser vi digteren Holger Drachmann, der var en yndet person at karikere i begyndelsen af 1900-tallet - Hvem de øvrige er, fortaber sig hen i det uvisse; men det er sikkert politikere og kulturpersonligheder.

 

 

 

 

 

eksempel på signatur

Karikatur af

Holger Drachmann

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Karikatur af

Vilhelm Herold

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Den danske Verdensmester

Thorvald Ellegaard

Tilhører Per Sørensen

Karikatur af

Georg Brandes

Tilhører Per Sørensen

Karikatur af Herman Bang

Tilhører

 Henrik Selsøe Sørensen

Karikatur af

Bjørnstjerne Bjørnson

Tilhører Per Sørensen

Bjørnstjerne Bjørnson

Tilhører Per Sørensen

Holger Drachmann

Tilhører Per Sørensen

Fallieres

Tilhører Per Sørensen

A. C. Meyer

Tilhører Per Sørensen

Prins Gustav

Tilhører Per Sørensen

Frederik 8

Tilhører Per Sørensen

Klaus Berntsen

Tilhører Per Sørensen

H. C. Andersen

Tilhører Per Sørensen

 

P. Jensen Forlagstrykkeri

Sangkort

Tilhører Per Sørensen

P. Jensen Forlagstrykkeri

Landsudstillingen 1909

Tilhører Per Sørensen

 

Fotokort

Udateret

Tilhører Per Sørensen

Århus Personlighed

"Phist Petersen"

Tilhører Per Sørensen

Århus Personlighed

"Etatsraaden C. C. Jensen"

Tilhører Per Sørensen

Århus Personlighed

"Michael Johansen"

Tilhører Per Sørensen

Århus Personlighed

"Baune"

Tilhører Per Sørensen

Århus Personlighed

"?"

Tilhører Per Sørensen

Århus Personlighed

Politiker og redaktør

Harald Jensen

Tilhører Per Sørensen

Århus Personlighed

"?"

Tilhører Per Sørensen

Århus Personlighed

"Fridolf Christiansen"

Tilhører Per Sørensen

Århus Personlighed

"Hauerbach"

Tilhører Per Sørensen

Århus Personlighed

"Jul. Andersen"

Tilhører Per Sørensen

Århus Personlighed

Borgmester Dreschel

Kortet dateret 11-10-1907

Tilhører Per Sørensen

Århus Personlighed

Redaktør Welling Nielsen

Tilhører Per Sørensen

Århus Personlighed

Redaktør Viggo Bjørnbak

Tilhører Per Sørensen

Århus Personlighed

Christian Filtenborg

Tilhører Per Sørensen

Folketingets formand

Anders thomsen

Tilhører Per Sørensen

Børnehjælpsdagen 1907

Aarhus

Tilhører Per Sørensen

Landsskolemøde i Aarhus

August 1909

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Håndkoloreret og dateret 1909

Tilhører Per Sørensen

Dateret 1909

Tilhører Per Sørensen

Reklamekort - Vegetaria

Sendt 24-12-1910

Tilhører Per Sørensen

Reklamekort signeret 1909

Tilhører

Henrik Selsøe Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri