Paul Fischer

1860-1934

ved
Per Sørensen

Poul (Paul) Gustav Fischer er født d. 22-7-1860 i København.

Poul Fischer døde d. 5-1-1934 i Gentofte.

Forældrene var Maleren Phillip August Fischer og hustru Gustava Albertina Svedgren.

Paul Fischer blev gift 1. gang med Dagny Grønneberg i 1886 og 2. gang med Martha Vilhelmine Jensen i 1914.

Paul Fischer var født ind i en kunstfamilie og begyndte tidligt at male. Han var først i lære hos terrakottafabrikant C. Møller, derefter fik han tegneundervisning på Teknisk Institut, og senere kom han på  Kunstakademiet i perioden 1876-1878.

I begyndelsen af sin karriere var det hovedsagelig tegninger og illustrationer, han lavede til ugeblade og hefter.  Bladene Ude og Hjemme, Illustreret Tidende, Juleroser og Klodshans var rigt illustrerede af Paul Fischers fantastiske tegninger. Allerede fra begyndelsen begyndte han så småt at tegne gadelivsbilleder fra København. Disse billeder skulle sidenhen, som storslåede malerier, sætte Paul Fischers navn på den internationale kunstscene. Mange af hans senere Københavnerbilleder opnåede svimlende priser på auktioner.

På postkortområdet er han helt klart én af de helt store - Han var meget tidligt med - allerede i 1880´erne - og han producerede rigtig mange kartonkort inden år 1900. Han fortsatte efter år 1900 med de traditionelle postkort, men slet ikke i de samme mængder som med kartonkortene. Senere kom postkortene mest som kunstnerkort(affotograferede kendte malerier).

Mange af Paul Fischers kartonkort blev udgivet på lillebroderen Svend Fischers Kunstforlag, som eksisterede fra 1894-1902. Firmaet ophørte i 1902 pga. Svend Fischers alt for tidlige død.

De første 8 kort har siddet i et album og er beskåret, undtagen det 1. kort med en gadesælger og det 6. kort med en nisse, der er, som kortene har set ud. Albummet har oprindeligt formentligt tilhørt en postkortsælger, der viste varerne frem. De første 10 kort er lavet i prægetryk (reliefkort), hvilket vil sige, at de er ophøjede og ujævne.

Der skal lyde en stor tak til Claus Boie, der har stillet sin store samling af Paul Fischer kort til min rådighed.

NB! Kartonkortene fra Statsbiblioteket i Århus er egentligt et stort ark, hvor de enkelte kort ikke er udstansede (se modstående side).

Svend Fischer 1867-1902


 

 

 

 

 

 

Forskellige eksempler på signaturer

Foto i "Vore Herrer" 1922

Trykside til kartonkort omkring 1888-89

Tilhører Statsbiblioteket

Bagsideannonce i satirebladet "Tik-Tak" 1898

Kartonkort o. 1887

Tilhører Claus Boie

Kartonkort o.1887 - beskåret

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o.1887 - beskåret

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort dateret 7-11-1892

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort dateret 1887 beskåret

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o.1887 - beskåret

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Claus Boie

Kartonkort

o. 1897

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1887

Tilhører Claus Boie

Kartonkort o.1887 - beskåret

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort dateret 1892

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o.1887 - beskåret

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o.1887

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o.1887

Tilhører Per Sørensen

Mekanisk kartonkort

 o. 1887-89

Tilhører Claus Boie

Mekanisk kartonkort

 o. 1887-89

Tilhører Claus Boie

 

Kartonkort

 Dateret i en annonce 1889

Tilhører Claus Boie

Kartonkort o. 1890-95

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1890-95

Tilhører Per Sørensen

 

Kartonkort o. 1895-1900

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Dateret 1. Januar 1897

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1895-1900

Tilhører Per Sørensen

 

Kartonkort o. 1890-95

Tilhører

Henrik Selsøe Sørensen

Kartonkort o. 1890-95

Tilhører Claus Boie

Kartonkort før 1890

Tilhører Claus Boie

Kartonkort før 1890

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort dateret 1894

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1888-89

Tilhører Statsbiblioteket

Kartonkort o. 1888-89

Tilhører Statsbiblioteket

Kartonkort o. 1888-89

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1888-89

Tilhører Statsbiblioteket

Kartonkort o. 1888-89

Tilhører Statsbiblioteket

Kartonkort o. 1888-89

Tilhører Bent Sørensen

Kartonkort o. 1888-89

Tilhører Claus Boie

Kartonkort

17-12-1892

Tilhører Erik Milling Kristensen

Kartonkort

Tilhører Niels Vad

Kartonkort

Digitalt repareret

Tilhører Claus Boie

Kartonkort

 Cacao-Reklame

Tilhører

Henrik Selsøe Sørensen

Kartonkort

Udateret

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Udateret

Tilhører Per Sørensen

Pragtbrev

Udateret

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1888-89

Tilhører Claus Boie

Kartonkort o. 1888-89

Tilhører Claus Boie

Kartonkort o. 1890-95

Tilhører Claus Boie

Kartonkort o. 1890-95

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1890-95

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1890-95

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1890-95

Til det svenske marked

Tilhører Per Sørensen

L. Levison Junr.

Kartonkort dateret 1893

Tilhører Claus Boie

Kartonkort Nytår

1892

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort Nytår 1893

Til det svenske marked

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort Nytår 1893-94

Tilhører Claus Boie

Kartonkort Nytår 1893-94

Tilhører Lis & Bjørn Eir

   

Kartonkort 1895

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort 1895

Tilhører Statsbiblioteket

   

Kartonkort Nytår 1893-94

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

L. Levison Junr.

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Lis & Bjørn Eir

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Beskåret

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Alex. Vincents Kunstforlag

Til det svenske marked

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Claus Boie

 
 

Kartonkort o. 1890-95

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort 1895

Tilhører Statsbiblioteket

Kartonkort 1895

Tilhører Statsbiblioteket

Kartonkort 1895

Tilhører Statsbiblioteket

Kartonkort o. 1895

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Claus Boie

Kartonkort o. 1895

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1895

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort dateret 26/3-1896

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1895

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort dateret 1893

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1890-95

Sally Friedlænder nr. 70

"Aftengudstjeneste i

Holmens Kirke"

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1890-95

Sally Friedlænder nr. 71

"Juletræets skal kjøbes"

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Sally Friedlænder nr. 72

"Det nye og det gamle Aar"

Tilhører

Erik Milling Kristensen

Kartonkort

Sally Friedlænder nr. 78

"Hjem til Jul (Kvæsthusbroen)"

Tilhører

Henrik Selsøe Sørensen

Kartonkort

Sally Friedlænder nr. 143

"Velkommen Nyaar"

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Sally Friedlænder nr. 144

"Paa Slaget Tolv"

Tilhører

Erik Milling Kristensen

Kartonkort

Sally Friedlænder nr. 145

"Fredad Hop!"

Tilhører

Erik Milling Kristensen

Kartonkort Nytår 1896-96

Sally Friedlænder nr. 242

"Flaget hejses"

Tilhører Claus Boie

Kartonkort

Sally Friedlænder nr. 431

"Paa Variete"

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort - Dobbeltkort

Sally Friedlænder nr. 444

"Polonaise"

Tilhører Erik Milling Kristensen

Kartonkort

Sally Friedlænder nr. 453

"I Vinden"

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Sally Friedlænder nr. 504

"Cyclister"

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Sally Friedlænder nr. 511

" - - "

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Sally Friedlænder nr. 512

" - - "

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Erik Milling Kristensen

Kartonkort dateret 1899

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1890-95

Tilhører Claus Boie

Kartonkort dateret 1895

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort dateret 1893

Tilhører Claus Boie

Kartonkort

Tilhører Claus Boie

Kartonkort o. 1890-95

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort dateret 1891

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Lis & Bjørn Eir

Kartonkort

Dateret 1891

Tilhører

Henrik Selsøe Sørensen

Kartonkort o. 1890-95

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1890-95

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1890-95

Tilhører

Henrik Selsøe Sørensen

Kartonkort

Dateret 1895

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Claus Boie

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Claus Boie

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Claus Boie

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

     

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

     

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort dateret 1898

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Claus Boie

Kartonkort

Dateret 31-12-1906

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Dateret 30-12-1894

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Udateret

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Dateret 24-12-1893

Tilhører Claus Boie

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Dateret 1895

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Dateret 27-12-1901

Tilhører Erik Milling Kristensen

Postkort

Sendt Julen 1904

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort dateret 1898

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Dateret 23-12-1898

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Dateret 23-12-1910

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Dateret 1902

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Dateret 23-12-1905

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkortkort

Dateret Julen1905

Sk. B. & Kf.

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Dateret 23-12-1901

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

 
 

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort formentligt

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Dateret 1903

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Dateret 1902

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort formentligt

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Erik Milling Kristensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Erik Milling Kristensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Erik Milling Kristensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Dateret 1897

Tilhører Erik Milling Kristensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Erik Milling Kristensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Erik Milling Kristensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Erik Milling Kristensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Erik Milling Kristensen

Kartonkort

Tilhører Claus Boie

Kartonkort

Dateret Helsingør 23-12-1896

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Brugt - udateret

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort formentligt

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort formentligt

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort formentligt

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Skrevet

Tilhører Per Sørensen

Semi-kartonkort

Tilhører Lis & Bjørn Eir

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Lis & Bjørn Eir

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Lis & Bjørn Eir

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Dateret 1902

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Dateret 1903

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Dateret 1903

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Dateret 1898

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort - Beskåret

Dateret 1903

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort koloreret

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

   

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

   

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Postkort dateret 1903

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Sendt 24-12-1906

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Sendt 23-12-1906

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Sendt 24-12-1904

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Sendt 24-12-1909

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Sendt 24-12-1905

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

     

Alex Vincents Kunstforlag

Sendt 23-12-1905

Tilhører Per Sørensen

     

Kartonkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Reklamekort dateret 1902

Tuborgs Jubilæum

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører

Henrik Selsøe Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Postkort dateret 1903

Tilhører Per Sørensen

Postkort dateret 1904

Tilhører Per Sørensen

Postkort dateret 1907

Tilhører Per Sørensen

Postkort dateret 1903

Tilhører Per Sørensen

 

Postkort dateret 1909

Tilhører Per Sørensen

Postkort dateret 1908

Tilhører Per Sørensen

 

Kartonkort o. 1903

Tilhører Per Sørensen

 

Kartonkort

Kongens Have

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort o. 1903

Tilhører Per Sørensen

 

Postkort

Sendt 24-12-1905

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Alex. Vincents Kunstforlag

Til det svenske marked

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Alex. Vincents Kunstforlag

Til det svenske marked

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Alex. Vincents Kunstforlag

Til det svenske marked

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Alex. Vincents Kunstforlag

Til det svenske marked

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Alex. Vincents Kunstforlag

Til det svenske marked

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Alex. Vincents Kunstforlag

Til det svenske marked

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Samarbejde mellem 3 brødre!

Tegnet af Paul Fischer & August Fischer og udgivet af

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Samarbejde mellem 3 brødre!

Tegnet af Paul Fischer & August Fischer og udgivet af

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Samarbejde mellem 3 brødre!

Tegnet af Paul Fischer & August Fischer og udgivet af

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Samarbejde mellem 3 brødre!

Tegnet af Paul Fischer & August Fischer og udgivet af

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Sendt 31-12-1908

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Claus Boie

Postkort

Sendt 1-1-1910

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Dateret 1899

Svend Fischers Kunstforlag

Tilhører Per Sørensen

 
 

Postkort

Alex. Vincents Forlag

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Alex. Vincents Forlag

Ubrugt

Tilhører Bjørn Eir

Postkort

Alex. Vincents Forlag

Sendt 25-2-1903

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Alex. Vincents Forlag

Sendt 18-2-1903

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Sendt 10-3-1901

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Lis & Bjørn Eir

Postkort

Tilhører Lis & Bjørn Eir

Postkort

Dateret 1907

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Dateret 1904

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Dateret 1905

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Dateret 1919

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Dateret Tivoli 1904

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Dateret Tivoli 1901

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Dateret Tivoli 1901

Tilhører Per Sørensen

Postkort formentlig

"Kina i Tivoli"

1902

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Dateret 1900

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Børnehjælpsdagen 1911

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Poul Østergaard

Postkort

Tilhører Poul Østergaard

Postkort

Tilhører Poul Østergaard

Postkort

Tilhører Poul Østergaard

Postkort

Tilhører Jørgen Klingenborg

 

Postkort

Tilhører Poul Østergaard

Postkort

Tilhører Poul Østergaard

Postkort

Tilhører Jørgen Klingenborg

 

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Jørgen Klingenborg

Postkort

Tilhører Jørgen Klingenborg

     

Postkort - C. F.

Sendt Julen 1909

Tilhører Per Sørensen

     
 

Postkort

Tilhører Poul Østergaard

Postkort

Tilhører Poul Østergaard

Postkort

Tilhører Jørgen Klingenborg

 

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Poul Østergaard

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 21

"Højsommer"

Sendt 1915

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 22

"I Tanker"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 27

"Seksten Aar"

Sendt 1916

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 40

"Badeliv ved Stranden"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 41

"Badeliv ved Stranden"

Sendt 1919

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 42

"Badeliv ved Stranden"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 43

"Badeliv ved Stranden"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 44

"Badeliv ved Stranden"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 45

"Badeliv ved Stranden"

Sendt 1920

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 46

"Mon han kommer"

Sendt 1921

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 47

"Hendes Ynglingsplads"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 50

"Lykkelige dage"

Ubrugt

Tilhører

Henrik Selsøe Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 65

"Sommerlekture"

Sendt 1916

Tilhører

Henrik Selsøe Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 66

"Et vanskeligt Brev"

Brugt

Tilhører

Henrik Selsøe Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 67

"Mor´s Kæledægge"

Sendt 1916

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 68

"Solskinsdag på Stranden"

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 69

"Morgenturen"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 70

"En kærkommen Gæst"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 71

"I Ungdommens Vaar"

Sendt Julen 1918

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 81

"Et afgørende Øjeblik"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 82

"Sommerdag på Færgen"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 83

"Sommermorgen i Parken"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 93

"Sommersol"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 94

"I Fortrolighed"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr.109

"Modellen hviler"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 110

"I Sommertiden"

Sendt 1917

Tilhører

Henrik Selsøe Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr.111

"En rolig Time"

Sendt 1917

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr.112

"Drømmeri"

Sendt 1918

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 113

"Før Badet"

Sendt 1917

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr.124

"Lystsejlads"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr.168

"Søndag Formiddag"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr.185

"Klar Septemberdag"

Sendt 1918

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 217

"Badeliv ved Stranden"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 218

"Badeliv ved Stranden"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 219

"Badeliv ved Stranden"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 220

"Badeliv ved Stranden"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 221

"Badeliv ved Stranden"

Ubrugt

Tilhører Lis & Bjørn Eir

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 222

"Badeliv ved Stranden"

Ubrugt

Tilhører Lis & Bjørn Eir

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 237

"I Dagligstuen"

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 250

"Paa Udkig"

Brugt

Tilhører

Henrik Selsøe Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 260

"Vennerne i Sigte"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 299

"Badeliv ved Stranden"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 300

"Badeliv ved Stranden"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 305

"Badeliv ved Vandet"

Sendt 1920

Tilhører

Henrik Selsøe Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 306

"Badeliv ved Stranden"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Maleriserie nr. 312

"Sommerdag ved Kysten"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Arthur Schürer & Co.

Dänische Kunst

No. 2730

"Lykkelige Dage"

Sendt 1918

Tilhører Per Sørensen

Arthur Schürer & Co.

Dänische Kunst

No. 3143

"Et afgørende Øjeblik"

Ubrugt

Tilhører

 Henrik Selsøe Sørensen

Arthur Schürer & Co.

Dänische Kunst

No. 3145

"Solskinsdag på Stranden"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Arthur Schürer & Co.

Dänische Kunst

No. 3719

"Sommermorgen i Parken"

Brugt

Tilhører

 Henrik Selsøe Sørensen

Arthur Schürer & Co.

Dänische Kunst

No. 4542

"Sommersol"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Arthur Schürer & Co.

Dänische Kunst

No. 4763

"Drømmeri"

Brugt

Tilhører

 Henrik Selsøe Sørensen

Arthur Schürer & Co.

Dänische Kunst

No. 5635

"Lystsejlads"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Arthur Schürer & Co.

Dänische Kunst

No. 5900

"Klar Septemberdag"

Sendt 1921

Tilhører

 Henrik Selsøe Sørensen

Arthur Schürer & Co.

Dänische Kunst

No. 6753

"Vennerne i Sigte"

Brugt

Tilhører

 Henrik Selsøe Sørensen

Arthur Schürer & Co.

Dänische Kunst

No. 7193

"Fødselsdagsgaven"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Brun Maleriserie nr. 1325

"En kærkommen Gæst"

Sendt 1922

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Brun Maleriserie nr. 1326

"I Ungdommens Vår"

Sendt 1915

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Brun Maleriserie nr. 1327

"Mon han Kommer"

Sendt 1915

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Brun Maleriserie nr. 1366

"Solskindag på Stranden"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Brun Maleriserie nr. 1457

"Mor´s Kæledægge"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Alex Vincents Kunstforlag

Brun Maleriserie nr. 1533

"En Hilsen"

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Postkort - sendt 1908

Vesterbros Passage

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen
Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

Postkort

Julen 1937

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Julen 1935

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Julen 1933

Tilhører Per Sørensen

Postkort dateret 1901

Tilhører Per Sørensen

Postkort dateret 1901

Tilhører Per Sørensen

Postkort dateret 1901

Tilhører Per Sørensen

Postkort dateret 1901

Tilhører Per Sørensen

 

Postkort

Alex Vincents Kunstforlag

324-X

Orano

Tilhører Per Sørensen

 

Reklamekort

Chr. S Jacobsens Tapetlager

Sendt 30-12-1918

Tilhører Per Sørensen

Reklamekort

Reklametekst bagpå

Dateret 1918

Tilhører Claus Boie

Postkort

Alex Vincents Kunstforlag

524-1

Sendt 24-12-1921

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Alex Vincents Kunstforlag

524-2

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Alex Vincents Kunstforlag

524-3

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Alex Vincents Kunstforlag

524-4

Sendt Julen 1922

Tilhører Per Sørensen

     

Postkort

Alex Vincents Kunstforlag

524-4

Tilhører Per Sørensen

     

Postkort

Alex Vincents Kunstforlag

525-1

Dateret 22-12-1920

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Alex Vincents Kunstforlag

525-2

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Alex Vincents Kunstforlag

525-3

Sendt Julen 1924

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Alex Vincents Kunstforlag

525-3

Tilhører Per Sørensen

     

Postkort

Alex Vincents Kunstforlag

525-4

Tilhører Per Sørensen

     

Postkort

Alex Vincents Kunstforlag

Orano nr. 557

Tilhører Bjørn Eir

Postkort

Alex Vincents Kunstforlag

Orano nr. 558

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Alex Vincents Kunstforlag

Orano nr. 559

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Alex Vincents Kunstforlag

Orano nr. 560

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Alex Vincents Kunstforlag

Orano nr. 561

Tilhører Bjørn Eir

Postkort

Alex Vincents Kunstforlag

Orano nr. 562

Tilhører Bjørn Eir

Postkort

Alex Vincents Kunstforlag

Orano nr. 563

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Alex Vincents Kunstforlag

Orano nr. 564

Tilhører Per Sørensen

 
 

Postkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Sendt 22-12-1933

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen

Nytryk

Buchheim Kunstkarte 1478

Kopenhagener Plakat 1897

Postkort sendt 1980

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Dateret 1903

Tilhører Per Sørensen

Tilhører Per Sørensen Tilhører Per Sørensen

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri