Viggo Eriksen

1901-1972

ved
Per Sørensen

Viggo Eriksen blev født d. 21-7-1901 ved Slagelse.

Viggo Eriksen døde d. 24-10-1972 på Frederiksberg.

Viggo Eriksen kom efter endt skolegang i malerlære, hvor han fik en udmærkelse og en sølvmedalje. Derefter drog han på "Valsen" som så mange andre håndværkere på den tid. Mens han var i udlandet, blev han, i en periode, optaget på Kunstakademierne i München og i Düsseldorf, hvor han studerede. Da han kom hjem, forelskede han sig i Emmy Eriksen, og han opgav at leve som kunstner. Han startede i begyndelsen af 1920´erne ét af de første reklamebureauer i Danmark - sammen med en kollega i Århus.

Efter nogle år flyttede han til København, hvor han blev ansat i en lang årrække på Gutenberghus. I 1945 skiftede han til Berlingske Tidende, hvor han blev ansat i den reklametekniske afdeling. Her var han, til han blev pensioneret i 1967. Ved siden af sine faste job havde Viggo Eriksen også sin egen kundekreds. Han illustrerede mange bøger - både for børn og voksne, han lavede illustrationer til ugeblade og julehefter, tegnede påklædningsdukker, bl.a. til Hernovs Forlag, han tegnede også plakater og malede portrætter. I en periode lavede han dekorationer og tableauer for Nationalmuseet i Brede til udstillingerne "Klæder skaber folk" og "For sportens skyld".

På postkortområdet findes der kun nogle få serier, alle er produceret af Stenders Forlag i begyndelsen af hans karriere i 1930´erne.

På de arbejder, han lavede, både bøger, illustrationer, reklamer, plakater og postkort, kan man se, han var en fremragende kunstner med øje for detaljen.

Jeg vil her slutte med en lille artikel i reklametidsskriftet "Avertering" fra september 1936, som havde en serie om danske tegnere - her kommer "Vore tegnere IX":

"Viggo Eriksen hører til det Kuld af unge Tegnere, der så afgjort har været med til at præge dansk Reklames Udvikling. Hans sikre Streg, hans konstruktive Figurbehandling og hans Evne til at jonglere med Lys og Skygge vidner om en sjælden Grad af alsidig Dygtighed. Videst når han nok, naar hans fantasi kan faa frit Afløb, og han ikke føler sig hæmmet af en bunden Opgaves ofte alt for snævre Linier... og den der kender Viggo Eriksen privat, ved, at hans kæreste Syssel er det fri Arbejde ude i Naturen, hvor han helt kan give inspirationen i Vold".

I 1967 gik Viggo Eriksen på pension og nød sommerhalvåret i Marsken, hvor han havde en gammel gård som sommerhus og vinterhalvåret på Frederiksberg.

En del af de biografiske oplysninger på denne side er skrevet af "påklædningsdukkedamen", Kis Eg, efter en samtale med Viggo Eriksens datter, Elisabeth, og har været bragt i "Værket" i juni  2010 - Tusind tak for tilladelsen til at benytte materialet.

 

 

 

 

 

Eksempel på signatur
 

 
 
Viggo Eriksens blyantstegninger kan ofte være af stor malerisk virkning - Trods den krævende detaljerede udførelse, er der alligevel her skabt en helhedsvirk-ning, der giver billedet liv og bevægelse.

 

Eksempel på Viggo Eriksens illustration til en børnebilledbog fra Lems Forlag

Stenders Forlag

serie 316

Postkort dateret 1934

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

serie 316

Postkortet ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

serie 316

Postkort dateret 1934

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

serie 316

Postkort dateret 1939

Tilhører Per Sørensen

 

Stenders Forlag

serie 316

Postkortet håndkoloreret

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

serie 316

Postkortet håndkoloreret

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

 

Stenders Forlag

serie 316

Postkortet håndkoloreret

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

serie 1006

Postkort dateret 1936

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

serie 1006

Postkortet håndkoloreret

Sendt Julen 1935

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

serie 2003

Postkortet ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

serie 2003

Postkort dateret 1939

Tilhører Per Sørensen

   

Stenders Forlag

serie 237

Postkort dateret 1933

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

serie 240

Postkort brugt

Tilhører Per Sørensen

   

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri