Thorvald Rasmussen 

1850-1919

Dette er side 1

Julekort - Nytårskort - Påskekort

Skift til side 2 - Oscar E. Kulls Grafiska Konst-Anst

Skift til side 3 - Kolingen og humoristiske folkelivs postkort

 

 

ved
Per Sørensen

Thorvald Remigius Rasmussen blev født d. 1-10-1850 i Göteborg.

Thorvald Rasmussen døde d. 17-12-1919 i Göteborg.

Forældrene var Smedemester Peder Rasmussen, der var født i Helsinge i Danmark og Göteborg-pigen Maria Elisabeth Lindberg.

Thorvald Rasmussen var ugift.

Hvorfor er der en svensk kunstner på denne webside, der ellers kun handler om danske kunstnere?

  • Hans far var dansk, hvilket sikkert har gjort, at hans forbindelser til Danmark var så stærke.

  • En stor del af hans postkortproduktion har også været udgivet i Danmark - nogle postkort endda kun i Danmark.

  • Han har, i Danmark, fået sine postkort udgivet på 3 store kunstforlag, Alex Vincents Forlag, Peter Alstrups Forlag og Ed. F. Phillipsens Kunstforlag.

  • Han er meget svensk/dansk i sit udtryk, og så er han en fremragende tegner og humorist med meget varme og lune i sine billeder.

  • Han har samarbejdet - væsentligt med Kunstforlaget Oscar E. Kull i Malmø. Denne forlægger var dansk gift og levede fra 1912 til sin død i 1937 i Danmark.

 

Familien Rasmussen

Øverste række nr. 3 fra v. Thorvald Rasmussen

Faderen, Peder Rasmussen, flyttede, da han var 21 år i 1837 fra Nordsjælland til Göteborg. I Göteborg uddannede han sig til klejnsmedemester. I 1846 giftede han sig med Maria Elisabeth Lindberg. Ægteparret fik 9 børn, hvoraf 2 døde som små. Thorvald var nr. 3 i søskendeflokken. I 1847 bosatte det unge par sig i Sillgatan 53, hvor de fik en lejlighed, og hvor han oprettede klejnsmedeværksted - Peder Rasmussen lavede bl.a. pengeskabe. Lejligheden blev for alle de ugifte børn omdrejningspunkt gennem hele deres liv, idet de bliver boende - også efter, at forældrene for længst er døde. 

Der var flere af børnene, der var kunstnerisk begavede - både den 2 år ældre Jens Rasmussen og Thorvald Rasmussen blev antaget på den helt nye kunstskole Göteborgs Musei Ritskola, der begyndte undervisningen i 1865. Brødrene gik på skolen fra 1865-1873, og blandt deres lærere var Geskel Salomon og Gustaf Brusenwitz. Det var dog kun Thorvald, der fortsatte den kunstneriske løbebane, idet Jens blev sendt til Berlin hvor han gik i lære som klejnsmed. Senere overtog han faderens firma.

Thorvald var, i 1875, på studietur til Paris. Staten understøttede ham med 400 kr. som et rejsestipendie til turen.

Lillebroderen, Yngve Rasmussen, studerede til arkitekt og blev en meget berømt arkitekt i Göteborg. Han tegnede bl.a. Vasakyrkan og ikke mindst det i Göteborg, berømte Tomtehuset, hvor han samarbejdede med kollegaen, Hans Hedlund, og broderen, Thorvald, der lavede al udsmykning, bl.a. 2 store vægmalerier med nisser. Thorvald Rasmussen har også lavet flere dekorationsarbejder på  bygninger og lokaler i Göteborg - de fleste er desværre forsvundet i dag.

Thorvald begyndte at arbejde med historiemaleriets særlige motiver fra Gustaf II Adolfs og Carl XII tid, og der findes nogle fine malerier fra den tid (læg også mærke til den serie med postkort, der er her på siden, netop er visende for disse historiske begivenheder).

I årene 1882-1901 er han en meget skattet medarbejder som dekorations- og teatermaler på Stora Teatern i Göteborg, og hans teaterkulisser blev berømte - han lavede gennem de næsten 20 år, han var ansat, kulisser til omkring 30 teateropsætninger, og han nævntes altid i aviserne, når der annonceredes med nye teaterstykker.

Et søskendebarn, der havde oplevet Thorvald i sin ungdom, fortalte, at han, på sine ældre dage, blev noget af en enspænder. Han omgikkedes hovedsagelig sine ugifte søskende, som han boede sammen med i forældrenes lejlighed. Oprindelig havde han haft sit atelier på kvisten. På sine gamle dage benyttede han soveværelset, som han delte med 2 af sine brødre. Søskendebarnet erindrede ham som en mut og sur person, der ofte tog sig et glas for meget. Som yngre havde havde han været mere udadvendt.

I tiden efter 1890 kom han til at lave mange kartonkort og postkort, og det menes, han har lavet flere end 500-600 forskellige motiver. Han er én af de tidligste, måske den første i Norden, der får lavet nissepostkort. Allerede i 1898 produceredes de første kort i Norge hos Mittet & Roloff i Kristiania - Dette kunstforlag eksisterede kun nogle få år - fra 1896 til o.1900, men var altså måske det første forlag, der lavede julepostkort.

Meget kendt er også hans folkelivsbilleder af livet i Göteborg og hans billeder af vagabonden - som i Sverige kaldes Kolingen. De lærde strides om, det er Albert Engström eller Thorvald Rasmussen, der er den oprindelige opfinder - et er sikkert - vores egen, Robert Storm Petersen, var helt sikkert inspireret af vagabonderne fra Sverige. Vores danske postkortkunstner, Ludvig Møgelgaard, var også stærkt inspireret af de nissetyper, som Thorvald Rasmussen fremstillede - hans nisser har været kendte og populære overalt, således blev der lavet billige plagiater efter Thorvald Rasmussen nissemiljøer. Han fik også meget tidligt produceret postkort hos Alex Vincent i København.

En meget stor tak for hjælpen og for udlån af materiale fra Thorvald Rasmussen-samleren, Åke Larsson, i Hjo og Nils-Arne Svensson i Ed. Kilderne, der er blevet brugt, stammer fra et utrykt skrift af K. Mannerstrøm og et andet utrykt materiale fra Leif Augustsson.

 

 

 

 

 

Forskellige eksempler på signaturer

 

Kabinetsfoto fra o. 1895-1905

 

Humoristisk selvportræt på postkort

 

Thorvald Rasmussens karikatur af

Albert Engström - der maler Kolingen

Ed. F. Ph. & Co Kunstforlag - København

Postkort nr. 3462 - Sendt 28-9-1909

Original akvarel af Thorvald Rasmussen - Tilhører Per Sørensen

Mittet & Roloff - Kristiania

Kartonkort

Brugt i Danmark

Udateret

Tilhører Per Sørensen

Mittet & Roloff - Kristiania

Kartonkort

Tilhører Nils-Arne Svensson

Mittet & Roloff - Kristiania

Kartonkort

Tilhører Nils-Arne Svensson

Mittet & Roloff - Kristiania

Kartonkort

Tilhører Nils-Arne Svensson

Mittet & Roloff - Kristiania

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Mittet & Roloff - Kristiania

Kartonkort

Tilhører Nils-Arne Svensson

Mittet & Roloff - Kristiania

Kartonkort

Tilhører Nils-Arne Svensson

Mittet & Roloff - Kristiania

Kartonkort

Tilhører Nils-Arne Svensson

 

Mittet & Roloff - Kristiania

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Mittet & Roloff - Kristiania

Kartonkort

Tilhører Nils-Arne Svensson

 

Mittet & Roloff - Kristiania

Kartonkort

Tilhører Nils-Arne Svensson

Mittet & Roloff - Kristiania

Passepartout Kartonkort

Brugt i Danmark

Beskåret

Udateret

Tilhører Per Sørensen

Mittet & Roloff - Kristiania

Passepartout Kartonkort

Brugt i Danmark

Udateret

Tilhører Per Sørensen

Mittet & Roloff - Kristiania

Passepartout Kartonkort

Brugt i Danmark

Beskåret

Udateret

Tilhører Per Sørensen

Mittet & Roloff - Kristiania

Passepartout Kartonkort

Brugt i Sverige

Juleaften 1900

Tilhører Åke Larsson

 

Mittet & Roloff - Kristiania

Passepartout Kartonkort

Brugt i Sverige

Dateret 2-3-1903

Tilhører Åke Larsson

Mittet & Roloff - Kristiania

Passepartout Kartonkort

Brugt i Sverige

Muligvis beskåret

Udateret

Tilhører Åke Larsson

Mittet & Roloff - Kristiania

Passepartout Kartonkort

Brugt i Norge

Dateret 22-12-1900

Tilhører Åke Larsson

 

Postkort

Lith. u Druck v.

 Wezel & Naumann - Leipzig

Meget tidlig postkort

Breslau 7-12-1899

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Verlag von

 Wezel & Naumann - Leipzig

Serie 12 No. 7

Cattaro - Montenegro

 24-12-1900

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Lith. u Druck v.

 Wezel & Naumann - Leipzig

Meget tidlig postkort

Dateret 1899

Tilhører Åke Larsson

Postkort

Lith. u Druck v.

 Wezel & Naumann - Leipzig

Meget tidlig postkort

Dateret 15-4-1899

Tilhører Åke Larsson

Postkort

Verlag von

 Wezel & Naumann - Leipzig

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Mittet & Roloff - Kristiania

Sendt i Sverige 24-12-1899

Tilhører Per Sørensen *

Postkort

Mittet & Roloff - Kristiania

Brugt i Norge af dansker

dateret Trondhjem 13-2-1899

Tilhører Claus Boie

Postkort

Mittet & Roloff - Kristiania

Brugt i Norge

dateret Christiania 25-9-1899

Tilhører Per Sørensen

   

Til det danske marked

Kartonkort

Dateret Julen 1910

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Beskåret

Udateret

Tilhører Per Sørensen

   

Dansk plagiat

Postkort

Tegner ukendt

Uden Forlag

Til det danske marked

Sendt 22-12-1912

Tilhører Per Sørensen *

Dansk plagiat

Postkort

Tegner ukendt

Uden Forlag

Til det danske marked

Sendt 23-12-1910

Tilhører Per Sørensen *

Dansk plagiat

Postkort

Tegner ukendt

Uden Forlag

Til det danske marked

Sendt 24-12-1910

Tilhører Per Sørensen *

Dansk plagiat

Postkort

Tegner ukendt

Uden Forlag

Til det danske marked

Sendt 24-12-1912

Tilhører Per Sørensen *

Dansk plagiat

Postkort

Tegner ukendt

Uden Forlag

Til det danske marked

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Dansk plagiat

Postkort

Tegner ukendt

Uden Forlag

Til det danske marked

Sendt 23-12-1913

Tilhører Per Sørensen *

Dansk plagiat

Postkort

Tegner ukendt

Uden Forlag

Til det svenske marked

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Dansk plagiat

Postkort

Tegner ukendt

Uden Forlag

Til det svenske marked

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Dansk plagiat

Postkort

Tegner ukendt

Uden Forlag

Til det danske marked

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Dansk plagiat

Postkort

Tegner ukendt

Uden Forlag

Til det danske marked

Sendt 22-12-1911

Tilhører Per Sørensen *

Dansk plagiat

Postkort

Tegner ukendt

Uden Forlag

Til det danske marked

Sendt 23-12-1910

Tilhører Per Sørensen *

Dansk plagiat

Postkort

Tegner ukendt

Uden Forlag

Til det danske marked

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Mittet & Roloff - Kristiania

Kartonkort

Tilhører Nils-Arne Svensson

Mittet & Roloff - Kristiania

Kartonkort

Tilhører Nils-Arne Svensson

Mittet & Roloff - Kristiania

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Mittet & Roloff - Kristiania

Kartonkort

Tilhører Nils-Arne Svensson

Mittet & Roloff - Kristiania

Kartonkort

Tilhører Åke Larsson

Mittet & Roloff - Kristiania

Kartonkort

Tilhører Nils-Arne Svensson

Mittet & Roloff - Kristiania

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

Mittet & Roloff - Kristiania

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

 

Mittet & Roloff - Kristiania

Kartonkort

Tilhører Nils-Arne Svensson

Mittet & Roloff - Kristiania

Kartonkort

Tilhører Nils-Arne Svensson

Mittet & Roloff - Kristiania

Kartonkort

Tilhører Per Sørensen

 

Mittet & Roloff - Kristiania

Passepartout Kartonkort

Brugt i Danmark

Dateret Julen 1899

Tilhører Per Sørensen *

Mittet & Roloff - Kristiania

Passepartout Kartonkort

Brugt i Danmark

Dateret

Julen 1902-Nytaaret 1903

Tilhører Per Sørensen

Mittet & Roloff - Kristiania

Passepartout Kartonkort

Tilhører Åke Larsson

Mittet & Roloff - Kristiania

Passepartout Kartonkort

Tilhører Åke Larsson

Mittet & Roloff - Kristiania

Passepartout Kartonkort

Brugt i Danmark

Tilhører Per Sørensen

Mittet & Roloff - Kristiania

Passepartout Kartonkort

Brugt i Danmark

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Verlag von

 Wezel & Naumann - Leipzig

Sendt 30-12-1898

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Mittet & Roloff - Kristiania

Produceret o. 1898-99

Sendt 28-5-1900

Tilhører Dan Ehrencrona

Postkort

Mittet & Roloff - Kristiania

Produceret o. 1898-99

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Mittet & Roloff - Kristiania

Brugt i Norge af dansker

dateret Trondhjem 28-2-1899

Tilhører Claus Boie

Postkort

Mittet & Roloff - Kristiania

Brugt i Norge af dansker

dateret Trondhjem 19-1-1899

Tilhører Claus Boie

Postkort

Mittet & Roloff - Kristiania

Brugt i Sverige

dateret 26-12-1899

Tilhører Claus Boie

Til det danske marked

Alex Vincents Kunstforlag

Kartonkort

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

Alex Vincents Kunstforlag

Kartonkort

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

Alex Vincents Kunstforlag

Kartonkort

Dateret Juleaften 1904

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

Alex Vincents Kunstforlag

Kartonkort

Dateret 1903

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

Alex Vincents Kunstforlag

Kartonkort

Tilhører Jørgen Klingenborg

Til det danske marked

Alex Vincents Kunstforlag

Kartonkort

Tilhører Nils-Arne Svensson

Til det danske marked

Alex Vincents Kunstforlag

Kartonkort

Dateret 1903

Tilhører Åke Larsson

Til det danske marked

Alex Vincents Kunstforlag

Kartonkort

Brugt i Sverige 24-12-1902

Tilhører Åke Larsson

     

Til det danske marked

Alex Vincents Kunstforlag

Kartonkort

Brugt i Sverige

Tilhører Åke Larsson

     

Ukendt Forlag

Passepartout Kartonkort

Dateret Julen 1899

Tilhører Åke Larsson

Ukendt Forlag

Passepartout Kartonkort

Tilhører Åke Larsson

Ukendt Forlag

Passepartout Kartonkort

Tilhører Åke Larsson

Ukendt Forlag

Passepartout Kartonkort

Tilhører Åke Larsson

Ukendt Forlag

Passepartout Kartonkort

Tilhører Åke Larsson

Ukendt Forlag

Passepartout Kartonkort

Dateret Bergen Januar 1903

Tilhører Åke Larsson

Ukendt Forlag

Passepartout Kartonkort

Karikatur af kendt svensker

Ellen Key

Tilhører Åke Larsson

Bagside af kartonkort

til venstre

Tilhører Åke Larsson

Ukendt Forlag

Passepartout Kartonkort

Karikatur af kendt svensker

August Strindberg

Tilhører Åke Larsson

Bagside af kartonkort

til venstre

Tilhører Åke Larsson

Ukendt Forlag

Passepartout Kartonkort

Karikatur af kendt svensker

Selma Lagerlöf

Tilhører Åke Larsson

Bagside af kartonkort

til venstre

Tilhører Åke Larsson

Ukendt Forlag

Passepartout Kartonkort

Karikatur af kendt svensker

P. P. Waldenström

Tilhører Åke Larsson

Bagside af kartonkort

til venstre

Tilhører Åke Larsson

Ukendt Forlag

Passepartout Kartonkort

Karikatur af kendt svensker

Hinke Bergegren

Tilhører Åke Larsson

Bagside af kartonkort

til venstre

Tilhører Åke Larsson

 

Forlag formentligt

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Kartonkort

Dateret 1914

Tilhører Åke Larsson

Forlag formentligt

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Kartonkort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Forlag formentligt

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Kartonkort

Brugt

Tilhører Åke Larsson

 

Til det danske marked

Alex Vincents Kunstforlag

Kartonkort

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

Alex Vincents Kunstforlag

Kartonkort

Dateret 1905

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

Alex Vincents Kunstforlag

Kartonkort

Dateret 1906

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

Alex Vincents Kunstforlag

Kartonkort

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

Alex Vincents Kunstforlag

Serie 160

Sendt 26-12-1908

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

Alex Vincents Kunstforlag

Serie 160

Sendt 23-12-1908

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

Alex Vincents Kunstforlag

Serie 160

Sendt 24-12-1908

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

Alex Vincents Kunstforlag

Serie 160

Sendt Julen 1908

Tilhører Per Sørensen *

   

Til det danske marked

Alex Vincents Kunstforlag

Serie 160

Sendt 24-12-1908

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

Alex Vincents Kunstforlag

Serie 160

Sendt 23-12-1908

Tilhører Per Sørensen *

   
 

Til det svenske marked

Ed. F. Ph. & Co - København

Postkort nr. 3409

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Til det svenske marked

Ed. F. Ph. & Co - København

Postkort nr. 3410

Håndkoloreret

Sendt Dec. 1903

Tilhører Per Sørensen

Til det svenske marked

Ed. F. Ph. & Co - København

Postkort nr. 3410

Sendt 26-12-1903

Tilhører Åke Larsson

 

Til det svenske marked

ED. F. Ph. & Co

København

3471

Sendt 23-12-1904

Tilhører Per Sørensen *

Til det svenske marked

ED. F. Ph. & Co

København

3472

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Til det svenske marked

ED. F. Ph. & Co

København

3473

Sendt 23-12-1905

Tilhører Per Sørensen

Til det svenske marked

ED. F. Ph. & Co

København

3474

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Til det svenske marked

ED. F. Ph. & Co

København

3474 - Variant

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Til det danske marked

Uden Forlag

Brugt

Tilhører Mike Lyng

Til det svenske marked

ED. F. Ph. & Co

København

3475

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Til det franske marked

Postkort

Sendt 24-12-1905

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

Sk. B & Kf. no. 3001

Skandinavisk

Billed- og Kortforlag

Sendt 3-12-1906

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

Sk. B & Kf. no. 3003

Skandinavisk

Billed- og Kortforlag

Sendt 23-12-1906

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 1

Tilhører Nils-Arne Svensson

Kartonkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 2

Brugt i Danmark

Tilhører Claus Boie

Kartonkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 3

Tilhører Åke Larsson

Kartonkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 4

Tilhører Nils-Arne Svensson

Kartonkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 5

Brugt i Danmark 24-12-1903

Tilhører Claus Boie

Kartonkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 6

Brugt i Danmark

Dateret 24-12-1899

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 7

Tilhører Nils-Arne Svensson

Kartonkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 8

Ubrugt

Tilhører Thorbjörn Persson

Kartonkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 9

dateret 20-12-1899

Tilhører Claus Boie 

Kartonkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 10

Brugt i Danmark

Udateret

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 1

for Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Dateret 25-12-1908

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 2

for Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Postkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 3

for Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Dateret 31-12-1907

Tilhører Per Sørensen *

Postkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 4

for Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Dateret 12-12-1902

Tilhører Åke Larsson

Postkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 5

for Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Dateret 3-1-1903

Tilhører Per Sørensen *

Postkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 6

for Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Postkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 7

for Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 10-12-1902

Tilhører Per Sørensen *

Postkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 8

for Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 9

for Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Dateret 1905

Tilhører Per Sørensen *

Postkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 10

for Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Dateret 23-10-1910

Tilhører Per Sørensen *

Postkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 1

Sendt Julen 1899

Tilhører Dan Ehrencrona

Postkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 2

Sendt 23-12-1901

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 3

Sendt 13-4-1900

Tilhører Dan Ehrencrona

Postkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 4

Sendt 24-12-1900

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 5

Sendt 11-12-1902

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 6

Sendt 23-12-1900

Tilhører Claus Boie

Postkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 7

Tilhører Anders Sloma

Postkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 8

Sendt 4-1-1901

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 9

Tilhører Anders Sloma

Postkort

Trykt hos Göteborg Litografiska Aktiebolag

no. 10

Tilhører Anders Sloma

Postkort

Uden forlag

serie 197

Håndkoloreret

Sendt 31-12-1903

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Håndkoloreret

Sendt 24-12-1903

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 24-12-1902

Tilhører Per Sørensen *

Postkort

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Håndkoloreret

Brugt

Tilhører Åke Larsson

   

Postkort

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Håndkoloreret

Sendt 29-12-1903

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

s/h

Sendt 31-12-1903

Tilhører Per Sørensen

   

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

No. 1 "Tomten"

Viktor Rydberg

Sendt 24-12-1909

Tilhører Per Sørensen *

&

Wilh. Lundkvist - Stockholm

2 Varianter - tiltrykt

God Jul

Godt Nytt År

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

No. 2 "Tomten"

Viktor Rydberg

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

&

Wilh. Lundkvist - Stockholm

tiltrykt

God Jul

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

No. 3 "Tomten"

Viktor Rydberg

Brugt

Tilhører Per Sørensen

&

2 Varianter - tiltrykt

Uden tiltryk

Godt Nytt År

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

No. 4 "Tomten"

Viktor Rydberg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

&

3 Varianter - tiltrykt

Uden tiltryk

2 forsk. God JUl

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

No. 5 "Tomten"

Viktor Rydberg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

&

Wilh. Lundkvist - Stockholm

tiltrykt

God Jul

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

No. 6 "Tomten"

Viktor Rydberg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

&

Wilh. Lundkvist - Stockholm

tiltrykt

God Jul

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

No. 7 "Tomten"

Viktor Rydberg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

&

Wilh. Lundkvist - Stockholm

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

No. 8 "Tomten"

Viktor Rydberg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

&

Wilh. Lundkvist - Stockholm

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

No. 9 "Tomten"

Viktor Rydberg

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

&

Wilh. Lundkvist - Stockholm

2 Varianter - tiltrykt

Uden tiltryk

God Jul

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

No. 10 "Tomten"

Viktor Rydberg

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

&

Wilh. Lundkvist - Stockholm

3 Varianter - tiltrykt

Uden tiltryk

God Jul

Godt Nytt År

Tilhører Åke Larsson

Lång & Leppäaho

O. Y. Helsingfors

No. 1 "Tonttu"

Viktor Rydberg

Sendt 1915

Tilhører Åke Larsson

O. Y. Launis A. B.

Helsingfors

No. 2 "Tonttu"

Viktor Rydberg

Sendt 1920

Tilhører Åke Larsson

Lång & Leppäaho

O. Y. Helsingfors

No. 3 "Tonttu"

Viktor Rydberg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Lång & Leppäaho

O. Y. Helsingfors

No. 4 "Tonttu"

Viktor Rydberg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

O. Y. Launis A. B.

Helsingfors

No. 5 "Tonttu"

Viktor Rydberg

Sendt 1920

Tilhører Åke Larsson

O. Y. Launis A. B.

Helsingfors

No. 6 "Tonttu"

Viktor Rydberg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

&

Lång & Leppäaho

O. Y. Helsingfors

Sendt 23-12-1911

Tilhører Åke Larsson

 

Lång & Leppäaho

O. Y. Helsingfors

No. 7 "Tonttu"

Viktor Rydberg

Sendt 1911

Tilhører Åke Larsson

O. Y. Launis A. B.

Helsingfors

No. 8 "Tonttu"

Viktor Rydberg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

&

Lång & Leppäaho

O. Y. Helsingfors

Brugt

Tilhører Åke Larsson

O. Y. Launis A. B.

Helsingfors

No. 9 "Tonttu"

Viktor Rydberg

Sendt 1914

Tilhører Åke Larsson

 
   
   

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 27-12-1911

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt Julen 1913

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 31-1-1911

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 23-12-1907

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 22-12-1913

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 23-12-1906

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 3-1-1907

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 31-12-1918

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 22-12-1922

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 24-12-1916

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 30-12-1926

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 24-12-1918

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 23-12-1922

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 1

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 2

Sendt 23-12-1906

Tilhører Per Sørensen *

&

Förlag Axel Litström, Falun

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 3

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

&

Förlag Axel Litström, Falun

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 4

Sendt 30-12-1904

Tilhører Per Sørensen *

&

Förlag: Hugo Weman

Stockholm

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 5

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen*

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 6

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 7

Sendt 23-12-1905

Tilhører Per Sørensen *

&

Förlag: Axel Litström

Falun

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 8

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 9

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 10

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

&

Förlag: Hugo Weman

Stockholm

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 11

Sendt 22-12-1904

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 12

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 13

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

&

Förlag: Hugo Weman

Stockholm

Sendt 1905

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 13

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 14

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 15

Sendt 31-12-1910

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 16

Sendt 31-12-1909

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 17

Sendt 31-12-1905

Tilhører Per Sørensen *

&

Förlag: Hugo Weman

Stockholm

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 18

Sendt 31-12-1904

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 19

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

 

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 20

Sendt 1905

Tilhører Per Sørensen

&

Förlag: Axel Litström

Falun

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 21

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 22

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

 

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1903

Sendt 11-4-1903

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1903

Sendt 15-4-1909

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1903

Sendt 11-4-1903

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1903

Sendt 10-4-1903

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1903

Sendt 11-4-1903

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1903

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

(Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1903)

Imp. Ed. F. Ph. og Co.

Serie 1963

Sendt 10-4-1906

Tilhører Per Sørensen

(Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1903)

Imp. Ed. F. Ph. og Co.

Serie 1963

Sendt 9-4-1903

Tilhører Per Sørensen *

   

(Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1903)

Imp. Ed. F. Ph. og Co.

Serie 1963

Sendt 25-3-1910

Tilhører Per Sørensen *

(Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1903)

Ed. F. Ph. & Co - København

Postkort serie nr. 1963

Sendt 11-4-1903

Tilhører Per Sørensen *

   

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1904-1

Sendt 22-12-1904

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1904-2

Sendt 24-12-1904

Tilhører Per Sørensen *

&

Johnson & Hill Örebro

Serie 1904-2

Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1904-3

Sendt 31-12-1907

Tilhører Per Sørensen *

(Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg)

Serie 1904-4

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1904-5

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1904-6

Sendt 1903

Tilhører Per Sørensen *

&

Johnson & Hill Örebro

Serie 1904-06

Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1904-7

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

&

Eskiltuna Fotografiske Magasin

Serie 1904-7

Åke Larsson

(Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg)

Serie 1904-8

Sendt 1903

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1904-9

Sendt 21-1-1904

Tilhører Per Sørensen

&

Eskiltuna Fotografiske Magasin

Serie 1904-9

Åke Larsson

(Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg)

Serie 1904-10

Sendt 1-1-1904

Tilhører Per Sørensen *

&

Johnson & Hill Örebro

Serie 1904-10

Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1904-11

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

&

Johnson & Hill Örebro

Serie 1904-11

Åke Larsson

(Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg)

Serie 1904-12

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

&

Eskiltuna Fotografiske Magasin

Serie 1904-12

Åke Larsson

Johnson & Hill

Örebro

Serie 1904-13

Sendt 22-12-1904

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1904-14

Sendt 31-12-1903

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1904-15

Sendt 5-11-1904

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1904-16

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

&

Johnson & Hill Örebro

Serie 1904-16

Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1904-17

Sendt 31-12-1903

Tilhører Per Sørensen *

&

Johnson & Hill Örebro

Serie 1904-17

Åke Larsson

(Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg)

Serie 1904-18

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

&

Johnson & Hill Örebro

Serie 1904-18

Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1904-19

Sendt 31-12-1903

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1904-20

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1904-21

Dateret Julafton 1908

Tilhører Per Sørensen *

&

Eskiltuna Fotografiske Magasin

Serie 1904-21

Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1904-22

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

&

Johnson & Hill Örebro

Serie 1904-22

Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1904-23

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

(Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg)

Serie 1904-24

Sendt 30-12-1909

Tilhører Per Sørensen *

&

Eskiltuna Fotografiske Magasin

Serie 1904-24

Åke Larsson

&

Johnson & Hill Örebro

Serie 1904-24

Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1905-1

Sendt 10-4-1906

Tilhører Per Sørensen *

(Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg)

Serie 1905-2

Sendt 2-4-1904

Tilhører Per Sørensen *

(Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg)

Serie 1905-3

Sendt 9-4-1908

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1905-4

Sendt 27-3-1907

Tilhører Per Sørensen *

(Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg)

Serie 1905-5

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

(Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg)

Serie 1905-6

Sendt 13-4-1908

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1905-7

Sendt 18-4-1908

Tilhører Per Sørensen *

(Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg)

Serie 1905-8

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

(Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg)

Serie 1905-9

Sendt 23-4-1905

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1905-10

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1905-11

Sendt 2-4-1904

Tilhører Per Sørensen

(Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg)

Serie 1905-12

Sendt 23-4-1905

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1905-13

Sendt 2-4-1906

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1905-14

Sendt 31-3-1907

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1905-15

Brugt

Tilhører Per Sørensen

(Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg)

Serie 1905-16

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1905-17

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1905-18

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1905-19

Sendt 2-4-1904

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Serie 1905-20

Sendt 1-4-1904

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

57308

Sendt 7-10-1919

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

57310

Sendt 2-4-1912

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

57312

Sendt 3-4-1913

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

57314

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

 

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

57318

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

57320

Sendt 6-1-1910

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

52333

Sendt 23-12-1905

Tilhører Åke Larsson

 

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

1/2 Postkort

Prinsess - Kort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

1/2 Postkort

Prinsess - Kort

Dateret 1916

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

1/2 Postkort

Prinsess - Kort

Sendt 24-12-1913

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

1/2 Postkort

Prinsess - Kort

Sendt 5-1-1920

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

1/2 Postkort

Prinsess - Kort

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

1/2 Postkort

Prinsess - Kort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

1/2 Postkort

Prinsess - Kort

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

1/2 Postkort

Prinsess - Kort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 1906

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Finsk Tekst

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

     
     

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Ædruelighed

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Samme til det finske marked

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Drukkenskab

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Samme til det finske marked

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Måske Thorvald Rasmussen

Ædruelighed

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Måske Thorvald Rasmussen

Drukkenskab

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

No. 590

Sendt 25-5-1908

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 23-2-1904

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

 

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 31-12-1907

Tilhører Åke Larsson

 

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

 
 

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 1910

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 7-10-1921

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sagn & Eventyr

nr. 1

Sendt 27-6-1903

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sagn & Eventyr

nr. 2

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sagn & Eventyr

nr. 3

Sendt 8-12-1905

Tilhører Per Sørensen*

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sagn & Eventyr

nr. 4

Sendt 17-9-1903

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sagn & Eventyr

nr. 5

Sendt 31-12-1904

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sagn & Eventyr

nr. 6

Sendt 28-5-1906

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sagn & Eventyr

nr. 7

Sendt 30-9-1906

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sagn & Eventyr

nr. 8

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sagn & Eventyr

nr. 9

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sagn & Eventyr

nr. 10

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sagn & Eventyr

nr. 11

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sagn & Eventyr

nr. 12

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 12-5-1912

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 8-2-1908

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 16-1-1912

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 23-6-1908

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 7-6-1908

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 28-6-1916

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 5-10-1903

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 53

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 126

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 127

Sendt 28-6-1906

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 128

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 129

Sendt 5-6-1904

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 130

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 131

Sendt 18-2-1905

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 132

Sendt 6-4-1905

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 133

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 134

Sendt 5-12-1904

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 135

Sendt 2-10-1921

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 136

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

nr. 137

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

 

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Uden Nummer

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

 

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Uden Nummer

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

s/h - uden Nummer

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

 
 

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Uden Nummer

Sendt 20-3-1908

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Uden Nummer

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Til det finske marked

Finsk Tekst

Forlag: Isak Julin - Finland

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Uden Nummer

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Uden Nummer

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Uden Nummer

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Uden Nummer

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Uden Nummer

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Uden Nummer

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Uden Nummer

Sendt 17-3-1909

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Uden Nummer

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Uden Nummer

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Uden Nummer

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Uden Nummer

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Uden Nummer

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

 

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Uden Nummer

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Uden Nummer

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

 

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Postbud

21-9-1907

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Postbud

12-6-1904

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Postbud

Sendt 14-7-1904

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Postbud

Kortet til venstre udpakket

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Postbud

8-10-1905

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Postbud

Sendt 23-1-1905

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Postbud

Kortet til venstre udpakket

Tilhører Åke Larsson

(Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg)

Serie 1904-18 - variant

Sendt 27-4-1907

Tilhører Åke Larsson

(Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg)

Serie 1904-18 - variant

Kortet til venstre udpakket

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Postbud - Håndkoloreret

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Postbud

13-3-1906

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Postbud

21-4-1904

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Postbud

Kortet til venstre udpakket

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Politibud

Sendt 21-4-1905

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg Politibud

Kortet til venstre udpakket

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Avisbud

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg Avisbud

Kortet til venstre udpakket

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Uden Nummer

Brugt

Tilhører Per Sørensen

(Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg)

Serie 504

Sendt 28-7-1903

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Dateret 1910

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 24-12-1907

Tilhører Åke Larsson

 
 

Reklamepostkort

Norrköpings Färgeri A.-B.

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Se bagsiden til højre

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Reklamepostkort

Norrköpings Färgeri A.-B.

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Se forsiden til venstre

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Reklamepostkort

Bräutigams-konditori

Göteborg

Dateret 28-3-1917

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

(Wilh. Lundkvist - Stockholm)

336-I

Sendt 24-12-1912

Tilhører Per Sørensen *

Wilh. Lundkvist - Stockholm

(336-I)

Sendt 24-12-1912

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

(Wilh. Lundkvist - Stockholm)

336-II

Sendt 23-12-1912

Tilhører Per Sørensen

Wilh. Lundkvist - Stockholm

336-II

Sendt 8-9-1913

Tilhører Åke Larsson

Til det danske marked

(Wilh. Lundkvist - Stockholm)

336-IV

Sendt Julen 1913

Tilhører Per Sørensen *

(Wilh. Lundkvist - Stockholm)

336-IV

Sendt 20-12-1912

Tilhører Per Sørensen

&

Jolin & Wilkenson Kunstförlag

Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Til det danske marked

(Wilh. Lundkvist - Stockholm)

336-V

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Wilh. Lundkvist - Stockholm

(336-V)

Sendt 23-12-1909

Tilhører Per Sørensen *

&

Jolin & Wilkenson Kunstförlag

Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Wilh. Lundkvist - Stockholm

Sendt 22-12-1910

Tilhører Per Sørensen *

Wilh. Lundkvist - Stockholm

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Wilh. Lundkvist - Stockholm

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Wilh. Lundkvist - Stockholm

Brugt

Tilhører Åke Larsson

&

Jolin & Wilkenson Kunstförlag

Göteborg

Brugt

Tilhører Per Sørensen

 

Wilh. Lundkvist - Stockholm

Sendt 24-12-1910

Tilhører Per Sørensen *

Wilh. Lundkvist - Stockholm

(336-VI)

Sendt 23-12-1915

Tilhører Per Sørensen

&

Jolin & Wilkenson Kunstförlag

Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

 

Wilh. Lundkvist - Stockholm

Sendt 26-3-1910

Tilhører Åke Larsson

Wilh. Lundkvist - Stockholm

Sendt 14-4-1911

Tilhører Per Sørensen

Wilh. Lundkvist - Stockholm

Sendt 13-4-1910

Tilhører Per Sørensen

Wilh. Lundkvist - Stockholm

Sendt 26-3-1910

Tilhører Per Sørensen

Wilh. Lundkvist - Stockholm

Sendt 25-3-1910

Tilhører Åke Larsson

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Sendt 24-12-1903

Tilhører Per Sørensen *

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Sendt 21-12-1903

Tilhører Per Sørensen *

Findes også med påtrykt

"God Jul"

Tilhører Åke Larsson

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Sendt 25-12-1904

Tilhører Per Sørensen *

Findes også med påtrykt

"God Jul"

Tilhører Åke Larsson

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Sendt 31-12-1903

Tilhører Per Sørensen *

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Sendt 31-12-1903

Tilhører Per Sørensen *

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Sendt 23-12-1903

Tilhører Per Sørensen *

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Sendt 3-1-1904

Tilhører Per Sørensen *

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

   

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Sendt 13-12-1903

Tilhører Per Sørensen *

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Sendt

Tilhører Per Sørensen

   

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Det specielle svenske

lille format inkl. konvolut

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Det specielle svenske

lille format

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Det specielle svenske

lille format

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Det specielle svenske

lille format

Brugt

Tilhører Åke Larsson

 

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Det specielle svenske

lille format

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Det specielle svenske

lille format

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Det specielle svenske

lille format

Brugt

Tilhører Åke Larsson

 
 

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Brugt

Tilhører Per Sørensen

 
 

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Sendt 12-4-1903

Tilhører Åke Larsson

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Sendt 1905

Tilhører Per Sørensen

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Sendt 20-4-1905

Tilhører Dan Ehrencrona

 

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Sendt 3-4-1904

Tilhører Åke Larsson

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Sendt 14-4-1906

Tilhører Åke Larsson

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Sendt 29-3-1918

Tilhører Åke Larsson

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Sendt 1904

Tilhører Åke Larsson

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Sendt 30-3-1902

Tilhører Per Sørensen

   

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Sendt 10-4-1903

Tilhører Åke Larsson

Formentligt

Eskil Holm´s Konstförlag

Stockholm

Sendt April 1905

Tilhører Åke Larsson

   

Axel Eliassons Konstförlag Stockholm

No. 1040

Sendt 24-12-1911

Tilhører Per Sørensen *

Axel Eliassons Konstförlag Stockholm

No. 1041

Sendt 1-1-1913

Tilhører Per Sørensen

Axel Eliassons Konstförlag Stockholm

No. 1043

Sendt 30-12-1910

Tilhører Åke Larsson

Axel Eliassons Konstförlag Stockholm

No. 1043

Sendt 23-12-1910

Tilhører Per Sørensen

Axel Eliassons Konstförlag Stockholm

No. 1044

Sendt 23-12-1911

Tilhører Per Sørensen

Axel Eliassons Konstförlag Stockholm

No. 1045

Sendt 23-12-1910

Tilhører Per Sørensen *

Axel Eliassons Konstförlag Stockholm

No. 1046

Sendt 23-12-1911

Tilhører Per Sørensen *

Axel Eliassons Konstförlag Stockholm

No. 1047

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Nisser i bybilledet

Göteborg

Også med teksten "God Jul"

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 16-1-1911

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Göteborg

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Göteborg

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 23-12-1910

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Göteborg

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 1909

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Göteborg

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 1-1-1909

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Göteborg

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Göteborg

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Göteborg

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 22-12-1908

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Göteborg

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 24-12-1910

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Göteborg

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 24-12-1908

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Göteborg

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 26-12-1911

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Göteborg

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 31-12-1912

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Jönköping

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 24-12-1914

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Jönköping

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 24-12-1905

Tilhører Per Sørensen

Nisser i bybilledet

Jönköping

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Stockholm

Förlag: Wilh. Lundkvist

 Stockholm

Sendt 25-12-1906

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Stockholm

Förlag: Wilh. Lundkvist

 Stockholm

Sendt 26-12-1910

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Stockholm

Förlag: Wilh. Lundkvist

 Stockholm

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Nisser i bybilledet

Stockholm

Förlag: Wilh. Lundkvist

 Stockholm

Sendt 30-12-1905

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Stockholm

Förlag: Wilh. Lundkvist

 Stockholm

Sendt 30-12-1910

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Stockholm

Förlag: Wilh. Lundkvist

 Stockholm

Sendt 24-12-1909

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Stockholm

Förlag: Wilh. Lundkvist

 Stockholm

Sendt 23-12-1908

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Stockholm

Förlag: Wilh. Lundkvist

 Stockholm

Sendt 22-12-1908

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Stockholm

Förlag: Wilh. Lundkvist

 Stockholm

Sendt 25-12-1909

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Stockholm

Förlag: Wilh. Lundkvist

 Stockholm

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Stockholm

Förlag: Wilh. Lundkvist

 Stockholm

Sendt 31-12-1909

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Stockholm

Förlag: Wilh. Lundkvist

 Stockholm

Sendt 23-12-1908

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Stockholm

Förlag: Wilh. Lundkvist

 Stockholm

Sendt 30-12-1909

Tilhører Åke Larsson

 

Nisser i bybilledet

Stockholm

Förlag: Wilh. Lundkvist

 Stockholm

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Stockholm

Förlag: Wilh. Lundkvist

 Stockholm

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Stockholm

Förlag: Wilh. Lundkvist

 Stockholm

Sendt 30-12-1909

Tilhører Åke Larsson

 

Nisser i bybilledet

Uppsala

Förlag: Widar Ryberg

Uppsala

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Uppsala

Förlag: Widar Ryberg

Uppsala

31-12-1914

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Uppsala

Förlag: Widar Ryberg

Uppsala

24-12-1908

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Uppsala

Förlag: Widar Ryberg

Uppsala

Brugt

Tilhører Åke Larsson

 

Nisser i bybilledet

Uppsala

Förlag: Widar Ryberg

Uppsala

Brugt

Tilhører Åke Larsson

 

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 10-12-1901

Tilhører Per Sørensen 

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 12-7-1902

Tilhører Åke Larsson 

Nisser i bybilledet

Göteborg

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Göteborg

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 27-12-1910

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Göteborg

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 23-12-1913

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Göteborg

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 23-12-1911

Tilhører Åke Larsson

   

Nisser i bybilledet

Göteborg

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Nisser i bybilledet

Göteborg

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 22-12-1911

Tilhører Åke Larsson

   

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Oranotypie

Sendt 14-4-1906

Tilhører Åke Larsson 

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Oranotypie

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson 

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Oranotypie

Sendt 24-12-1912

Tilhører Åke Larsson 

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Oranotypie

Sendt 30-12-1916

Tilhører Åke Larsson 

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Oranotypie

Sendt 2-1-1915

Tilhører Åke Larsson 

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Oranotypie

Sendt 23-12-1906

Tilhører Åke Larsson 

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Oranotypie

Sendt 23-12-1916

Tilhører Åke Larsson 

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Oranotypie

Sendt 9-3-1915

Tilhører Åke Larsson 

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Håndkoloreret

Sendt 24-12-1911

Tilhører Åke Larsson 

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Håndkoloreret

Sendt 24-12-1904

Tilhører Åke Larsson 

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Håndkoloreret

Brugt

Tilhører Åke Larsson 

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Håndkoloreret

Sendt 23-12-1903

Tilhører Åke Larsson 

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Koloreret

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 22-12-1904

Koloreret

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Dan Ehrencrona

   

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 23-12-1903

Tilhører Åke Larsson 

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Dan Ehrencrona

   

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 23-12-1906

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 25-12-1903

Tilhører Per Sørensen *

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 23-12-1904

Tilhører Per Sørensen *

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 23-12-1904

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 25-12-1911

Tilhører Per Sørensen *

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 24-12-1904

Tilhører Per Sørensen *

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 24-12-1907

Tilhører Per Sørensen *

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 23-12-1905

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 24-12-1904

Tilhører Per Sørensen *

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 23-12-1905

Tilhører Per Sørensen *

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 1-1-1905

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 31-12-1905

Tilhører Per Sørensen *

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Håndkoloreret

Sendt 23-12-1907

Tilhører Åke Larsson

   

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Parti fra Stockholm

Sendt 22-12-1920

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Parti fra Stockholm

Sendt 22-12-1914

Tilhører Åke Larsson

   

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Håndkoloreret

Sendt 31-12-1910

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Håndkoloreret

Sendt 19-12-1904

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Håndkoloreret

Sendt 30-12-1903

Tilhører Dan Ehrencrona

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Håndkoloreret

Sendt 23-12-1914

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Håndkoloreret

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 31-12-1905

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 30-12-1905

Tilhører Per Sørensen *

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 31-12-1904

Tilhører Per Sørensen *

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 30-12-1905

Tilhører Sven Wallén

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 31-12-1901

Tilhører Per Sørensen

Uden Forlag

Sendt 30-12-1902

Tilhører Per Sørensen *

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 30-12-1902

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 1-11-1915

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Dateret 1905

Tilhører Åke Larsson

Uden Forlag

Sendt 24-12-1903

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 31-12-1910

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 30-12-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 31-12-1909

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Hånkoloreret

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 30-12-1901

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 24-12-1901

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Håndkoloreret

Sendt 24-12-1906

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 27-12-1901

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 24-12-1902

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Uden nummer

Brugt 1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Håndkoloreret

Sendt 24-12-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Uden nummer

Brugt 1902

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

no. 9049

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

no. 9050

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

no. 9051

Sendt 23-12-1906

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 24-12-1915

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Håndkoloreret

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Håndkoloreret

Sendt 24-12-1908

Tilhører Dan Ehrencrona

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 24-12-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 24-12-1915

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Håndkoloreret

Sendt 24-12-1905

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Per Sørensen

 

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 30-12-1902

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Håndkoloreret

Sendt 24-12-1912

Tilhører Per Sørensen

 

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 6-10-1909

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 3-3-1903

Tilhører Per Sørensen *

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 6-11-1901

Tilhører Per Sørensen *

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Håndkoloreret

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 1902

Tilhører Per Sørensen *

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 25-6-1902

Tilhører Per Sørensen *

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 23-6-1902

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 10-4-1903

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 24-9-1902

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Håndkoloreret

Sendt 21-4-1905

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 29-3-1902

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 1902

Tilhører Per Sørensen

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri