Thorvald Rasmussen 

1850-1919

Dette er side 2

Oscar E. Kulls Grafiska Konst-Anst - Malmö

Skift til side 1 - Julekort - Nytårskort - Påskekort

Skift til side 3 - Kolingen og humoristiske folkelivs postkort

 

 

ved
Per Sørensen

Thorvald Remigius Rasmussen blev født d. 1-10-1850 i Göteborg.

Thorvald Rasmussen døde d. 17-12-1919 i Göteborg.

Forældrene var Smedemester Peder Rasmussen, der var født i Helsinge i Danmark og Göteborg-pigen Maria Elisabeth Lindberg.

Thorvald Rasmussen var ugift.

Hvorfor er der en svensk kunstner på denne webside, der ellers kun handler om danske kunstnere?

  • Hans far var dansk, hvilket sikkert har gjort, at hans forbindelser til Danmark var så stærke.

  • En stor del af hans postkortproduktion har også været udgivet i Danmark - nogle postkort endda kun i Danmark.

  • Han har, i Danmark, fået sine postkort udgivet på 3 store kunstforlag, Alex Vincents Forlag, Peter Alstrups Forlag og Ed. F. Phillipsens Kunstforlag.

  • Han er meget svensk/dansk i sit udtryk, og så er han en fremragende tegner og humorist med meget varme og lune i sine billeder.

  • Han har samarbejdet - væsentligt med Kunstforlaget Oscar E. Kull i Malmø. Denne forlægger var dansk gift og levede fra 1912 til sin død i 1937 i Danmark.

 

Familien Rasmussen

Øverste række nr. 3 fra v. Thorvald Rasmussen

Faderen, Peder Rasmussen, flyttede, da han var 21 år i 1837 fra Nordsjælland til Göteborg. I Göteborg uddannede han sig til klejnsmedemester. I 1846 giftede han sig med Maria Elisabeth Lindberg. Ægteparret fik 9 børn, hvoraf 2 døde som små. Thorvald var nr. 3 i søskendeflokken. I 1847 bosatte det unge par sig i Sillgatan 53, hvor de fik en lejlighed, og hvor han oprettede klejnsmedeværksted - Peder Rasmussen lavede bl.a. pengeskabe. Lejligheden blev for alle de ugifte børn omdrejningspunkt gennem hele deres liv, idet de bliver boende - også efter, at forældrene for længst er døde. 

Der var flere af børnene, der var kunstnerisk begavede - både den 2 år ældre Jens Rasmussen og Thorvald Rasmussen blev antaget på den helt nye kunstskole Göteborgs Musei Ritskola, der begyndte undervisningen i 1865. Brødrene gik på skolen fra 1865-1873, og blandt deres lærere var Geskel Salomon og Gustaf Brusenwitz. Det var dog kun Thorvald, der fortsatte den kunstneriske løbebane, idet Jens blev sendt til Berlin hvor han gik i lære som klejnsmed. Senere overtog han faderens firma.

Thorvald var, i 1875, på studietur til Paris. Staten understøttede ham med 400 kr. som et rejsestipendie til turen.

Lillebroderen, Yngve Rasmussen, studerede til arkitekt og blev en meget berømt arkitekt i Göteborg. Han tegnede bl.a. Vasakyrkan og ikke mindst det i Göteborg, berømte Tomtehuset, hvor han samarbejdede med kollegaen, Hans Hedlund, og broderen, Thorvald, der lavede al udsmykning, bl.a. 2 store vægmalerier med nisser. Thorvald Rasmussen har også lavet flere dekorationsarbejder på  bygninger og lokaler i Göteborg - de fleste er desværre forsvundet i dag.

Thorvald begyndte at arbejde med historiemaleriets særlige motiver fra Gustaf II Adolfs og Carl XII tid, og der findes nogle fine malerier fra den tid (læg også mærke til den serie med postkort, der er her på siden, netop er visende for disse historiske begivenheder).

I årene 1882-1901 er han en meget skattet medarbejder som dekorations- og teatermaler på Stora Teatern i Göteborg, og hans teaterkulisser blev berømte - han lavede gennem de næsten 20 år, han var ansat, kulisser til omkring 30 teateropsætninger, og han nævntes altid i aviserne, når der annonceredes med nye teaterstykker.

Et søskendebarn, der havde oplevet Thorvald i sin ungdom, fortalte, at han, på sine ældre dage, blev noget af en enspænder. Han omgikkedes hovedsagelig sine ugifte søskende, som han boede sammen med i forældrenes lejlighed. Oprindelig havde han haft sit atelier på kvisten. På sine gamle dage benyttede han soveværelset, som han delte med 2 af sine brødre. Søskendebarnet erindrede ham som en mut og sur person, der ofte tog sig et glas for meget. Som yngre havde havde han været mere udadvendt.

I tiden efter 1890 kom han til at lave mange kartonkort og postkort, og det menes, han har lavet flere end 500-600 forskellige motiver. Han er én af de tidligste, måske den første i Norden, der får lavet nissepostkort. Allerede i 1898 produceredes de første kort i Norge hos Mittet & Roloff i Kristiania - Dette kunstforlag eksisterede kun nogle få år - fra 1896 til o.1900, men var altså måske det første forlag, der lavede julepostkort.

Meget kendt er også hans folkelivsbilleder af livet i Göteborg og hans billeder af vagabonden - som i Sverige kaldes Kolingen. De lærde strides om, det er Albert Engström eller Thorvald Rasmussen, der er den oprindelige opfinder - et er sikkert - vores egen, Robert Storm Petersen, var helt sikkert inspireret af vagabonderne fra Sverige. Vores danske postkortkunstner, Ludvig Møgelgaard, var også stærkt inspireret af de nissetyper, som Thorvald Rasmussen fremstillede - hans nisser har været kendte og populære overalt, således blev der lavet billige plagiater efter Thorvald Rasmussen nissemiljøer. Han fik også meget tidligt produceret postkort hos Alex Vincent i København.

En meget stor tak for hjælpen og for udlån af materiale fra Thorvald Rasmussen-samleren, Åke Larsson, i Hjo og Nils-Arne Svensson i Ed. Kilderne, der er blevet brugt, stammer fra et utrykt skrift af K. Mannerstrøm og et andet utrykt materiale fra Leif Augustsson.

 

 

 

 

 

Forskellige eksempler på signaturer

 

Kabinetsfoto fra o. 1895-1905

 

Humoristisk selvportræt på postkort

 

Thorvald Rasmussens karikatur af

Albert Engström - der maler Kolingen

Ed. F. Ph. & Co Kunstforlag - København

Postkort nr. 3462 - Sendt 28-9-1909

Original akvarel af Thorvald Rasmussen - Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Ser. I Nr 441

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1714

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Ser. III Nr 1714

Sendt 22-11-1904

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1715

Brugt

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K. Ser. III Nr 1716

Sendt

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1717

Sendt 26-1-1915

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1718

Sendt 6-4-1904

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1719

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1720

Brugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1720

Sendt 27-6-1904

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1721

Sendt 24-2-1904

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1722

Sendt 31-8-1904

Tilhører Per Sørensen *

   

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1722

Håndkoloreret

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1723

Sendt 1904

Tilhører Per Sørensen *

   

Til det danske marked

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Ser. III Nr 1724

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Å. & H. Ser. III Nr 1724

Brugt

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Ser. III Nr 1724

Sendt 31-3-1904

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Å. & H. Ser. III Nr 1724

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1725

Sendt 22-4-1905

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1725

Sendt 6-4-1904

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1725

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1726

Sendt 31-3-1907

Tilhører Per Sørensen

   

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1726

Sendt 1905

Tilhører Per Sørensen

Variant

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Å. & H. Ser. III Nr 1726

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

   

Til det danske marked

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Ser. III Nr 1727

Brugt i 1906

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Ser. III Nr 1727

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Å. & H. Ser. III Nr 1727

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Ser. III Nr 1727

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1728

Ubrugt - beskåret

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

K Ser. III Nr 1728

Sendt 1-4-1904

Tilhører Per Sørensen *

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1728

Sendt 30-3-1907

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1728

Sendt 1-4-1904

Tilhører Per Sørensen

   

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Å. & H. Ser. III Nr 1729

Brugt

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Å. & H. Ser. III Nr 1729

Sendt 12-4-1906

Tilhører Per Sørensen *

   

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1730

Sendt 30-3-1907

Tilhører Per Sørensen *

Variant

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1730

Sendt 13-4-1906

Tilhører Per Sørensen *

Variant

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1730

Sendt 8-4-1908

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1731

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

K Ser. III Nr 1731

1-4-1914

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

K Ser. III Nr 1731

1-3-1904

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1731

Sendt 18-4-1908

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1731

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1731

Sendt 22-1-1905

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1732

Sendt 23-4-1905

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1732

Sendt 30-3-1907

Tilhører Per Sørensen *

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1732

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

   

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1733

Sendt 18-4-1908

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1733

Brugt

Tilhører Per Sørensen

   

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1734

Sendt 22-4-1905

Tilhører Per Sørensen *

Variant

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1734

Sendt 18-4-1908

Tilhører Per Sørensen *

Variant

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1734

Sendt 21-4-1905

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1735

Sendt 13-5-1914

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1735

Sendt 30-3-1907

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1735

Sendt 22-4-1905

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

K Ser. III Nr 1735

Sendt 2-4-1904

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1736

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Variant

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1736

Sendt 1-4-1907

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

K Ser. III Nr 1737

Sendt 16-4-1906

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1737

Sendt 2-4-1905

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

K Ser. III Nr 1737

Sendt 15-4-1906

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1738

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1738

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1739

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1740

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

 

Variant

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1740

Sendt 13-5-1910

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Å. & H.Ser. III Nr 1741

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Å. & H.Ser. III Nr 1741

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

 

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1742

Brugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1742

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1742

Sendt 13-5-1907

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1742

Sendt 31-5-1904

Tilhører Per Sørensen

 
 

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1743

Sendt 1905

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1743

Sendt 20-5-1904

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1746

Sendt 18-4-1908

Tilhører Per Sørensen

Variant

Til det danske marked

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1746

Brugt

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1746

Sendt 1909

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1746

Sendt 22-4-1905

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1747

Brugt

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Ser. III Nr 1747

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1748

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

K Ser. III Nr 1748

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Variant

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1748

Sendt 28-4-1905

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

K Ser. III Nr 1749

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Variant

Til det danske marked

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1749

Sendt 1913

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1749

Sendt 19-7-1904

Tilhører Per Sørensen *

Variant

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Ser. III Nr 1749

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

   
   

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

K Ser. III Nr 1750

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1750

Sendt 24-5-1906

Tilhører Per Sørensen *

Variant

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Ser. III Nr 1750

Sendt 2-6-1908

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Håndkoloreret

Ser. III Nr 1751

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Variant

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1751

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1751

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Variant

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1751

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1752

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1752

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Variant

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1752

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

 

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Håndkoloreret

Ser. III Nr 1753

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1753

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

 

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1754

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1754

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Variant

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1754

1-4-1904

Tilhører Per Sørensen *

Variant

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Håndkoloreret

K Ser. III Nr 1754

30-5-1904

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Håndkoloreret

Ser. III Nr 1755

Sendt 28-5-1909

Tilhører Per Sørensen

 

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1755

Sendt 20-5-1905

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1755

Sendt 10-6-1905

Tilhører Per Sørensen

Variant

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1755

Sendt 22-5-1915

Tilhører Per Sørensen

 
 
 

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1828

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1828

Sendt 12-9-1904

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1830

Brugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1830

Sendt 30-12-1910

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1831

Brugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1831

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1832

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1832

Sendt 15-6-1905

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1832

Sendt 16-9-1905

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1836

Brugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1836

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1837

Brugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1838

Brugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1839

Brugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1839

Brugt

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1840

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1840

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1841

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1841

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1842

Sendt 1907

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1842

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1843

Sendt 20-4-1905

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1844

Brugt - Håndkoloreret

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1844

Sendt 1904

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1845

Sendt 1904

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1846

Sendt 29-9-1908

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1847

Brugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1847

Brugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1848

Håndkoloreret

Sendt 23-8-1907

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1848

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1849

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1850

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1850

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1851

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1852

Brugt

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1853

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1853

Sendt 1910

Tilhører Per Sørensen *

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1854

SEndt 10-6-1903

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1855

Send 30-3-1910

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1855

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1856

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1856

Håndkoloreret

Brugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. III Nr 1856

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

   

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1857

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. III Nr 1857

Brugt 1909

Tilhører Per Sørensen

   
 
 

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 31

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Variant

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. VI Nr 31

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 32

Sendt 31-12-1907

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 32

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Ser. VI Nr 33

Sendt 1904

Tilhører Per Sørensen *

Variant

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. VI Nr 33

Sendt 27-12-1902

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 34

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 34

Sendt 25-12-1905

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 35

Brugt Julen 1906

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 35

Sendt 24-12-1904

Tilhører Per Sørensen *

Variant

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Ser. VI Nr 35

Sendt 25-12-1910

Tilhører Per Sørensen *

&

Förlag: Engman & Comp.

Ser. VI Nr 35

Tilhører Åke Larsson

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 36

Sendt 29-12-1910

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 36

Sendt 5-1-1905

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 37

Sendt 23-12-1907

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 37

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 38

Brugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 38

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 39

Sendt 31-12-1908

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 39

Sendt 30-12-1905

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 41

Sendt 24-12-1905

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 41

Sendt 24-12-1905

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 42

Sendt 1-11-1905

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 43

Sendt 31-12-1908

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 43

Sendt 30-12-1904

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 44

Sendt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 44

Sendt 1917

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 45

Sendt 31-12-1904

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 45

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 46

Sendt 1905

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 47

Sendt 30-12-1909

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 47

Sendt 21-12-1904

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 48

Sendt 30-12-1904

Tilhører Per Sørensen

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 49

Sendt 24-12-1904

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 50

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 51

Sendt 30-12-1907

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Ser. VI Nr 51

Sendt

Tilhører Per Sørensen *

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Ser. VI Nr 51

Sendt

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 52

Sendt 28-12-1909

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 52

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. VI Nr 53

Sendt

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 54

Sendt

Tilhører Per Sørensen

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Ser. VI Nr 54

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 55

Sendt

Tilhører Per Sørensen *

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Å & H Ser. VI Nr 55

Sendt 24-12-1905

Tilhører Per Sørensen *

&

Förlag: Engman & Comp.

Ser. VI Nr 55

Tilhører Åke Larsson

Til det danske marked

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 56

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 56

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Variant

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Ser. VI Nr 56

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 57

Brugt 1910

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 58

Sendt 23-12-1904

Tilhører Per Sørensen

Farvevariant

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 58

Sendt 24-12-1904

Tilhører Per Sørensen *

Variant

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

K Ser. VI Nr 58

Sendt

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 59

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö

Ser. VI Nr 60

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Variant

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K Ser. VI Nr 60

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Variant

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

Ser. VI Nr 60

Sendt 24-12-1906

Tilhører Per Sørensen *

     

(A. B. Oscar E. Kulls Grafiska

Konst-Anst., Malmö)

K. 6126

Sendt 8-5-1904

Tilhører Per Sørensen

     

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri