Thorvald Rasmussen 

1850-1919

Dette er side 3

Kolingen og humoristisk folkelivs postkort

Skift til side 1 - Julekort - Nytårskort - Påskekort

Skift til side 2 - Oscar E. Kulls Grafiske Konst-Anst.

 

 

ved
Per Sørensen

Thorvald Remigius Rasmussen blev født d. 1-10-1850 i Göteborg.

Thorvald Rasmussen døde d. 17-12-1919 i Göteborg.

Forældrene var Smedemester Peder Rasmussen, der var født i Helsinge i Danmark og Göteborg-pigen Maria Elisabeth Lindberg.

Thorvald Rasmussen var ugift.

Hvorfor er der en svensk kunstner på denne webside, der ellers kun handler om danske kunstnere?

  • Hans far var dansk, hvilket sikkert har gjort, at hans forbindelser til Danmark var så stærke.

  • En stor del af hans postkortproduktion har også været udgivet i Danmark - nogle postkort endda kun i Danmark.

  • Han har, i Danmark, fået sine postkort udgivet på 3 store kunstforlag, Alex Vincents Forlag, Peter Alstrups Forlag og Ed. F. Phillipsens Kunstforlag.

  • Han er meget svensk/dansk i sit udtryk, og så er han en fremragende tegner og humorist med meget varme og lune i sine billeder.

  • Han har samarbejdet - væsentligt med Kunstforlaget Oscar E. Kull i Malmø. Denne forlægger var dansk gift og levede fra 1912 til sin død i 1937 i Danmark.

 

Familien Rasmussen

Øverste række nr. 3 fra v. Thorvald Rasmussen

Faderen, Peder Rasmussen, flyttede, da han var 21 år i 1837 fra Nordsjælland til Göteborg. I Göteborg uddannede han sig til klejnsmedemester. I 1846 giftede han sig med Maria Elisabeth Lindberg. Ægteparret fik 9 børn, hvoraf 2 døde som små. Thorvald var nr. 3 i søskendeflokken. I 1847 bosatte det unge par sig i Sillgatan 53, hvor de fik en lejlighed, og hvor han oprettede klejnsmedeværksted - Peder Rasmussen lavede bl.a. pengeskabe. Lejligheden blev for alle de ugifte børn omdrejningspunkt gennem hele deres liv, idet de bliver boende - også efter, at forældrene for længst er døde. 

Der var flere af børnene, der var kunstnerisk begavede - både den 2 år ældre Jens Rasmussen og Thorvald Rasmussen blev antaget på den helt nye kunstskole Göteborgs Musei Ritskola, der begyndte undervisningen i 1865. Brødrene gik på skolen fra 1865-1873, og blandt deres lærere var Geskel Salomon og Gustaf Brusenwitz. Det var dog kun Thorvald, der fortsatte den kunstneriske løbebane, idet Jens blev sendt til Berlin hvor han gik i lære som klejnsmed. Senere overtog han faderens firma.

Thorvald var, i 1875, på studietur til Paris. Staten understøttede ham med 400 kr. som et rejsestipendie til turen.

Lillebroderen, Yngve Rasmussen, studerede til arkitekt og blev en meget berømt arkitekt i Göteborg. Han tegnede bl.a. Vasakyrkan og ikke mindst det i Göteborg, berømte Tomtehuset, hvor han samarbejdede med kollegaen, Hans Hedlund, og broderen, Thorvald, der lavede al udsmykning, bl.a. 2 store vægmalerier med nisser. Thorvald Rasmussen har også lavet flere dekorationsarbejder på  bygninger og lokaler i Göteborg - de fleste er desværre forsvundet i dag.

Thorvald begyndte at arbejde med historiemaleriets særlige motiver fra Gustaf II Adolfs og Carl XII tid, og der findes nogle fine malerier fra den tid (læg også mærke til den serie med postkort, der er her på siden, netop er visende for disse historiske begivenheder).

I årene 1882-1901 er han en meget skattet medarbejder som dekorations- og teatermaler på Stora Teatern i Göteborg, og hans teaterkulisser blev berømte - han lavede gennem de næsten 20 år, han var ansat, kulisser til omkring 30 teateropsætninger, og han nævntes altid i aviserne, når der annonceredes med nye teaterstykker.

Et søskendebarn, der havde oplevet Thorvald i sin ungdom, fortalte, at han, på sine ældre dage, blev noget af en enspænder. Han omgikkedes hovedsagelig sine ugifte søskende, som han boede sammen med i forældrenes lejlighed. Oprindelig havde han haft sit atelier på kvisten. På sine gamle dage benyttede han soveværelset, som han delte med 2 af sine brødre. Søskendebarnet erindrede ham som en mut og sur person, der ofte tog sig et glas for meget. Som yngre havde havde han været mere udadvendt.

I tiden efter 1890 kom han til at lave mange kartonkort og postkort, og det menes, han har lavet flere end 500-600 forskellige motiver. Han er én af de tidligste, måske den første i Norden, der får lavet nissepostkort. Allerede i 1898 produceredes de første kort i Norge hos Mittet & Roloff i Kristiania - Dette kunstforlag eksisterede kun nogle få år - fra 1896 til o.1900, men var altså måske det første forlag, der lavede julepostkort.

Meget kendt er også hans folkelivsbilleder af livet i Göteborg og hans billeder af vagabonden - som i Sverige kaldes Kolingen. De lærde strides om, det er Albert Engström eller Thorvald Rasmussen, der er den oprindelige opfinder - et er sikkert - vores egen, Robert Storm Petersen, var helt sikkert inspireret af vagabonderne fra Sverige. Vores danske postkortkunstner, Ludvig Møgelgaard, var også stærkt inspireret af de nissetyper, som Thorvald Rasmussen fremstillede - hans nisser har været kendte og populære overalt, således blev der lavet billige plagiater efter Thorvald Rasmussen nissemiljøer. Han fik også meget tidligt produceret postkort hos Alex Vincent i København.

En meget stor tak for hjælpen og for udlån af materiale fra Thorvald Rasmussen-samleren, Åke Larsson, i Hjo og Nils-Arne Svensson i Ed. Kilderne, der er blevet brugt, stammer fra et utrykt skrift af K. Mannerstrøm og et andet utrykt materiale fra Leif Augustsson.

 

 

 

 

 

Forskellige eksempler på signaturer

 

Kabinetsfoto fra o. 1895-1905

 

Humoristisk selvportræt på postkort

 

Thorvald Rasmussens karikatur af

Albert Engström - der maler Kolingen

Ed. F. Ph. & Co Kunstforlag - København

Postkort nr. 3462 - Sendt 28-9-1909

Original akvarel af Thorvald Rasmussen - Tilhører Per Sørensen

Kolingen

Til det danske marked

Formentligt

Alex Vincents Kunstforlag

København

Kartonkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Kolingen

Til det svenske marked

Formentligt

Alex Vincents Kunstforlag

København

Kartonkort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Kolingen

Kartonkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Kolingen

Kartonkort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Kolingen

Kartonkort som postkort

Sendt 31-1-1903

Tilhører Per Sørensen *

Kolingen

Kartonkort

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Kolingen

Alex Vincents Kunstforlag

København

Postkort

Brugt 1904

Tilhører Per Sørensen

Kolingen

Alex Vincents Kunstforlag

København

Postkort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Kolingen

Kartonkort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Kolingen

Kartonkort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Kolingen

Kartonkort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Kolingen

Kartonkort

Dateret 31-3-1903

Tilhører Åke Larsson

Kolingen

Kartonkort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson 

Kolingen

Kartonkort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Kolingen

Alex Vincents Kunstforlag

København

Postkort

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Kolingen

Alex Vincents Kunstforlag

København

Postkort

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Kolingen

Alex Vincents Kunstforlag

København

Postkort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Kolingen

Postkort

Dateret 27-11-1902

Tilhører Per Sørensen

Kolingen

Alex Vincents Kunstforlag

København

Postkort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Kolingen

Alex Vincents Kunstforlag

København

Postkort

Sendt 7-5-1904

Tilhører Åke Larsson

Kolingen

Postkort

Ubrugt

Tilhører Sven Wallén

Kolingen

Alex Vincents Kunstforlag

København

Postkort

Sendt 8-4-1907

Tilhører Sven Wallén

Kolingen

Kong. Hovfotograf Lundh. Höganäs N: & Mölle

Postkort

Sendt 17-8-1907

Tilhører Åke Larsson 

Kolingen

Alex Vincents Kunstforlag

København

Postkort

Dateret 23-7-1902

Tilhører Åke Larsson 

Kolingen

Alex Vincents Kunstforlag

København

Postkort

Sendt 24-12-1907

Tilhører Per Sørensen

Kolingen

Alex Vincents Kunstforlag

København

Postkort

Dateret 8-12-1903

Tilhører Åke Larsson 

Kolingen

Alex Vincents Kunstforlag

København

Postkort

Dateret 4-12-1902

Tilhører Åke Larsson 

Kolingen

Alex Vincents Kunstforlag

København

Postkort

Sendt 1905

Tilhører Per Sørensen

   

Kolingen

Ukendt Forlag

Postkort

Sendt 1903

Tilhører Dan Ehrencrona

Kolingen

Alex Vincents Kunstforlag

København

Postkort

Sendt 20-2-1903

Tilhører Per Sørensen

   

Til det danske marked

Kartonkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort som postkort

Sendt 9-5-1903

Tilhører Per Sørensen

Kartonkort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

 

Kartonkort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Kartonkort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Kartonkort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

 

Kartonkort

Göteborg Litografiska Aktiebolag

Kväsar-Valsen

no. 1

Tilhører Åke Larsson

Kartonkort

Göteborg Litografiska Aktiebolag

Kväsar-Valsen

no. 2

Tilhører Åke Larsson

Kartonkort

Göteborg Litografiska Aktiebolag

Kväsar-Valsen

no. 3

Tilhører Åke Larsson

Kartonkort

Göteborg Litografiska Aktiebolag

Kväsar-Valsen

no. 4

Tilhører Åke Larsson

Kartonkort

Göteborg Litografiska Aktiebolag

Kväsar-Valsen

no. 5

Tilhører Åke Larsson

Kartonkort

Kväsar-Valsen

Findes med blank bagside eller reklamebagside

Tilhører Åke Larsson

Kartonkort

Kväsar-Valsen

Findes med blank bagside eller reklamebagside

Tilhører Åke Larsson

Postkort

Göteborg Litografiska Aktiebolag

Kväsar-Valsen

no. 1

Dateret 31-12-1900

Tilhører Per Sørensen *

Postkort

Göteborg Litografiska Aktiebolag

Kväsar-Valsen

no. 2

Dateret 21-3-1901

Tilhører Per Sørensen

Postkort

Göteborg Litografiska Aktiebolag

Kväsar-Valsen

no. 3

Dateret 7-6-1900

Tilhører Per Sørensen *

Postkort

Göteborg Litografiska Aktiebolag

Kväsar-Valsen

no. 4

Dateret 30-11-1899

Tilhører Per Sørensen *

Postkort

Göteborg Litografiska Aktiebolag

Kväsar-Valsen

no. 5

Dateret 2-7-1900

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Limerick-Postkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Limerick-Postkort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Limerick-Postkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Limerick-Postkort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Limerick-Postkort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Limerick-Postkort

Sendt 8-11-1913

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Limerick-Postkort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Limerick-Postkort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

 

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Limerick-Postkort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Limerick-Postkort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Limerick-Postkort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

 

Til det danske marked

Uden forlag

Kartonkort

Dateret Julen 1907

Tilhører Per Sørensen*

Til det danske marked

Uden forlag

Kartonkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

Uden forlag

Kartonkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

Uden forlag

Kartonkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

Uden forlag

Kartonkort

Dateret Julen 1907

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

Uden forlag

Kartonkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

Uden forlag

Kartonkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

Uden forlag

Kartonkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

Uden forlag

Kartonkort

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Til det svenske marked

Ed. F. Ph. & Co - København

Postkort nr. 1221

Sendt 8-9-1902

Tilhører Per Sørensen

Til det svenske marked

Ed. F. Ph. & Co - København

Postkort nr. 1222

Sendt 13-7-1902

Tilhører Per Sørensen *

Til det svenske marked

Ed. F. Ph. & Co - København

Postkort nr. 1223

Sendt 1903

Tilhører Åke Larsson

Til det svenske marked

Ed. F. Ph. & Co - København

Postkort nr. 3459

Sendt 1909

Tilhører Per Sørensen

Til svensk/dansk marked

Ed. F. Ph. & Co - København

Postkort nr. 3459

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Til det svenske marked

Ed. F. Ph. & Co - København

Postkort nr. 3460

Sendt 30-11-1903

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

Ed. F. Ph. & Co - København

Postkort nr. 3460

Dateret Juleaften 1903

Tilhører Åke Larsson

Til svensk/dansk marked

Ed. F. Ph. & Co - København

Postkort nr. 3461

Sendt 26-1-1909

Tilhører Per Sørensen

Til svensk/dansk marked

Ed. F. Ph. & Co - København

Postkort nr. 3462

Sendt 28-9-1909

Tilhører Per Sørensen

Til svensk/dansk marked

Ed. F. Ph. & Co - København

Postkort nr. 3463

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Til dansk marked

Ed. F. Ph. & Co - København

Postkort nr. 3463

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Til det svenske marked

Ed. F. Ph. & Co - København

Postkort nr. 3464

Sendt 20-11-1908

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

Ed. F. Ph. & Co - København

Postkort nr. 3465

Brugt i Norge

Tilhører Åke Larsson

Til det svenske marked

Ed. F. Ph. & Co - København

Postkort nr. 3466

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Til dansk marked

Ed. F. Ph. & Co - København

Postkort nr. 3466

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Til det svenske marked

Ed. F. Ph. & Co - København

Postkort nr. 3467

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Til det svenske marked

Ed. F. Ph. & Co - København

Postkort nr. 3468

Sendt 27-9-1910

Tilhører Per Sørensen

Til det svenske marked

Ed. F. Ph. & Co - København

Postkort nr. 3469

Sendt 27-9-1906

Tilhører Per Sørensen

Til det svenske marked

Ed. F. Ph. & Co - København

Postkort nr. 3470

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Til det danske marked

Uden forlag

Semi-kartonkort

Dateret 21-2-1905

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

Uden forlag

Semi-kartonkort

Dateret Julen 1904

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

Uden forlag

Semi-kartonkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

Uden forlag

Semi-kartonkort

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

Uden forlag

Semi-kartonkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Til det danske marked

Uden forlag

Semi-kartonkort

Dateret 16-5-1904

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

Uden forlag

Postkort

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

Uden forlag

Postkort

Sendt 21-7-1911

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

Uden forlag

Postkort

Sendt 30-12-1907

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

Uden forlag

Postkort

Sendt 22-12-1904

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

Uden forlag

Postkort

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Til det danske marked

Uden forlag

Postkort

Brugt

Tilhører Per Sørensen

   

Til det danske marked

Uden forlag

Postkort

Dateret 30-5-1904

Tilhører Per Sørensen

   

Til det svenske marked

Uden forlag imp.

Postkort

Sendt 30-1-1905

Tilhører Per Sørensen

Til det svenske marked

Uden forlag - imp.

Postkort

Sendt 25-2-1905

Tilhører Per Sørensen

Til det svenske marked

Uden forlag - imp.

Postkort

Sendt 25-2-1907

Tilhører Per Sørensen

Til det svenske marked

Uden forlag - imp.

Postkort

Brugt

Tilhører Dan Ehrencrona

Til det svenske marked

Uden forlag - imp.

Postkort

Ubrugt

Tilhører Dan Ehrencrona

 

Til det svenske marked

Uden forlag - imp.

Postkort

Ubrugt

Tilhører Dan Ehrencrona

Til det svenske marked

Uden forlag - imp.

Postkort

Brugt

Tilhører Dan Ehrencrona

Til det svenske marked

Uden forlag - imp.

Postkort

Ubrugt

Tilhører Dan Ehrencrona

 

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 1

Brugt

Tilhører Åke Larsson

&

Ernst G. Liljeholm - Malmö

Tilhører Åke Larsson

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 2

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 3

Sendt 1909

Tilhører Per Sørensen *

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 4

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 5

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 6

Sendt 18-2-1903

Tilhører Per Sørensen

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 7

Sendt 20-7-1902

Tilhører Per Sørensen

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 8

Sendt 27-6-1902

Tilhører Åke Larsson

&

Ernst G. Liljeholm - Malmö

Tilhører Åke Larsson

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 9

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 10

Sendt 17-9-1903

Tilhører Åke Larsson

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 11

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 12

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 13

Sendt 13-2-1905

Tilhører Per Sørensen

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 14

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

&

Ernst G. Liljeholm - Malmö

Tilhører Åke Larsson

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 15

Sendt 12-11-1903

Tilhører Per Sørensen

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 16

Sendt 1-3-1913

Tilhører Per Sørensen *

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 17

Sendt 24-7-1902

Tilhører Åke Larsson

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 18

Sendt 29-4-1902

Tilhører Per Sørensen *

&

Ernst G. Liljeholm - Malmö

Tilhører Åke Larsson

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 19

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 20

Sendt 30-12-1916

Tilhører Per Sørensen *

&

Ernst G. Liljeholm - Malmö

Tilhører Åke Larsson

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 21

Sendt 12-7-1912

Tilhører Per Sørensen *

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 22

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 23

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 24

Sendt 31-8-1902

Tilhører Åke Larsson

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 25

Sendt 2-7-1902

Tilhører Åke Larsson

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 26

Sendt 30-5-1903

Tilhører Per Sørensen *

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 27

Sendt 16-2-1903

Tilhører Åke Larsson

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 28

Sendt 17-1-1902

Tilhører Per Sørensen *

 

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 29

Sendt 1902

Tilhører Dan Ehrencrona

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 30

Sendt 31-12-1902

Tilhører Per Sørensen *

Peter Alstrups Kunstforlag

København

Serie 5 nr. 30

Håndkoloreret

Sendt 28-2-1903

Tilhører Åke Larsson

 

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Kolingen på rejse

I Berlin

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Kolingen på rejse

I Spanien

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Kolingen på rejse

I Algier

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Kolingen på rejse

I Grækenland

Sendt 4-9-1903

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Kolingen på rejse

I Australien

Sendt 24-12-1908

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Kolingen på rejse

I Egypten

Sendt 17-3-1903

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Kolingen på rejse

I Kina

Sendt 7-9-1904

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Kolingen på rejse

I Norge

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Kolingen på rejse

I Paris

Sendt 20-1-1903

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Kolingen på rejse

I Stockholm

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Børneliv

Håndkoloreret

Sendt 23-10-1909

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Børneliv

Håndkoloreret

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Børneliv

Håndkoloreret

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Håndkoloreret

Sendt 6-9-1909

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Håndkoloreret

Sendt 25-2-1908

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Håndkoloreret

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

 

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Håndkoloreret

Sendt 1-2-1908

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Håndkoloreret

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Håndkoloreret

Sendt 28-1-1909

Tilhører Dan Ehrencrona

 

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Brugt 1905

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Sendt 4-1-1904

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Sendt 29-5-1903

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Sendt 28-10-1909

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Sendt 29-6-1904

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Håndkoloreret

Sendt 26-1-1904

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Sendt 17-2-1905

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Sendt 15-4-1903

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Sendt 7-11-1905

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Sendt 8-9-1903

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Sendt 27-7-1903

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Folkeliv

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Uden nr.

Sendt 8-5-1902

Tilhører Per Sørensen *

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Nr. 4

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Nr. 5

Sendt 6-6-1902

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Nr. 7

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Nr. 10

Sendt 6-6-1902

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Nr. 12

Sendt 17-6-1902

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Nr. 16

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Nr. 17

Sendt 21-9-1902

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Nr. 18

Sendt 1-5-1902

Tilhører Åke Larsson

 

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Nr. 21

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Nr. 22

Sendt 20-6-1902

Tilhører Per Sørensen

 

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Nr. 24

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Nr. 25

Sendt 13-9-1902

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Nr. 26

Sendt 5-2-1906

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Nr. 28

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Nr. 29

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

&

Ernst G. Liljeholm - Malmö

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Håndkoloreret

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Håndkoloreret

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Håndkoloreret

Sendt 23-12-1913

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Håndkoloreret

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

 

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 27-4-1904

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Sendt 10-9-1906

Tilhører Åke Larsson

Reklamekort for

 Cafe og konditori

Göteborg

Sendt 3-3-1913

Tilhører Dan Ehrencrona

 
 

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Pengekort

Sendt 6-3-1903

Tilhører Per Sørensen

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Pengekort

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Le Moine & Malmeström,

Konstförlag - Göteborg

Pengekort

Sendt 13-12-1903

Tilhører Åke Larsson

 
 

Ed. F. Ph. & Co - København

Pengekort

Sendt 17-1-1904

Tilhører Åke Larsson

Ed. F. Ph. & Co - København

Pengekort

Brugt

Tilhører Per Sørensen *

Ed. F. Ph. & Co - København

Pengekort

Brugt

Tilhører Per Sørensen

 

Reklamekort for

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 23-7-1909

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 6-5-1902

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 27-3-1902

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 15-1-1902

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 28-4-1902

Tilhører Per Sørensen *

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 17-5-1902

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 23-1-1902

Tilhører Per Sørensen

&

Ernst G. Liljeholm - Malmö

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 28-3-1902

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 1-1-1903

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 27-5-1902

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 27-1-1902

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 31-1-1903

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Digitalt repareret

Sendt 20-10-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Dateret 12-8-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 26-5-1904

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 3-2-1903

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt Maj 1905

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 2-3-1905

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Dateret 21-7-1903

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 26-5-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 27-6-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 7-10-1903

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 23-8-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 28-9-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 30-12-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 11-3-1902

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 23-8-1907

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 27-1-1903

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 3-2-1903

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 7-2-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 21-2-1905

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 17-5-1909

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 17-1-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 2-12-1903

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 6-9-1904

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 3-12-1903

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

&

Ernst G. Liljeholm - Malmö

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

&

Ernst G. Liljeholm - Malmö

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 26-2-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 2-1-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 5-2-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 30-1-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 11-3-1903

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 28-3-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 25-12-1901

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 25-3-1903

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 18-12-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 21-8-1902

Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 3-3-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Håndkoloreret

Sendt 4-12-1904

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 30-3-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 26-1-1905

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 10-6-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 10-6-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 28-3-1902

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt 1906

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt 1-4-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 1-1-1904

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 21-7-1902

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 27-8-1905

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Håndkoloreret

Sendt 10-4-1909

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 23-12-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 19-5-1904

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 30-4-1903

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 12-4-1903

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 28-1-1907

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 19-4-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 19-12-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 17-1-1903

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

 
Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 25-12-1907

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 23-12-1903

Tilhører Dan Ehrencrona

 
 
  Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 18-4-1903

Tilhører Per Sørensen

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 14-4-1906

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 7-2-1903

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 22-11-1905

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 8-2-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 15-9-1903

Tilhører Åke Larsson

&

Ernst G. Liljeholm - Malmö

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

&

Ernst G. Liljeholm - Malmö

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 29-1-1903

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 22-5-1903

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 1904

Tilhører Åke Larsson

 
Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Ubrugt

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Dan Ehrencrona

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Brugt

Tilhører Åke Larsson

 
 
Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 1-7-1902

Tilhører Åke Larsson

Joh. Ol. Andreens Konstförlag Göteborg

Sendt 11-11-1903

Tilhører Åke Larsson

 

Ernst G. Liljeholm

Malmö

Sendt 8-10-1902

Tilhører Per Sørensen

Til det tyske marked

Uden Forlag

serie 198

Sendt 19-12-1905

Tilhører Per Sørensen

Til det internationale marked

Trykt hos Osnabrücker Papierwaaren-Fabrik, Berlin

Postgået i Argentina

Tilhører Sven Wallén

Til det internationale marked

Trykt hos Osnabrücker Papierwaaren-Fabrik, Berlin

Postgået i Argentina

Tilhører Sven Wallén

Til det internationale marked

Trykt hos Osnabrücker Papierwaaren-Fabrik, Berlin

Postgået i Holland

Tilhører Sven Wallén

PAB Göteborg

No 1/20

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

PAB Göteborg

No 2/20

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

PAB Göteborg

No 3/20

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

PAB Göteborg

No 4/20

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

PAB Göteborg

No 5/20

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

PAB Göteborg

No 6/20

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

PAB Göteborg

No 7/20

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

PAB Göteborg

No 8/20

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

PAB Göteborg

No 9/20

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

PAB Göteborg

No 10/20

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

PAB Göteborg

No 11/20

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

PAB Göteborg

No 12/20

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

PAB Göteborg

No 13/20

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

PAB Göteborg

No 14/20

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

PAB Göteborg

No 15/20

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

PAB Göteborg

No 16/20

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

PAB Göteborg

No 17/20

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

PAB Göteborg

No 18/20

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

PAB Göteborg

No 19/20

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

PAB Göteborg

No 20/20

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen *

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri